Ecolean AB

Ecolean Environment Video

Video   •   Mar 30, 2011 08:10 UTC

 
Att spara resurser handlar inte längre bara om att titta på avfallet i slutet av en förpacknings livscykel. Lika viktiga är de resurser som används vid dess början. Ecolean använder mindre material från början. Materialet består av en tunn plastfilm, en del plast (PE och PP) och en del kalk (40% av vikten), ett av naturens eget material.
License Creative Commons Attribution (?)
Video length 0:34