Skip to main content

Tags

Zmarta innehar cirka 98,6 procent av aktierna i Insplanet efter den förlängda acceptfristens utgång

Zmarta innehar cirka 98,6 procent av aktierna i Insplanet efter den förlängda acceptfristens utgång

News   •   Nov 23, 2018 07:50 CET

Ceratiidae III AB (”Zmarta”) offentliggjorde den 31 augusti 2018 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet mot kontant vederlag om 13 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Zmarta innehar 98,0 procent av aktierna i Insplanet efter den initiala acceptfristens utgång och fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Insplanet

Zmarta innehar 98,0 procent av aktierna i Insplanet efter den initiala acceptfristens utgång och fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Insplanet

News   •   Nov 07, 2018 07:50 CET

Ceratiidae III AB (”Zmarta”) offentliggjorde den 31 augusti 2018 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet mot kontant vederlag om 13 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Zmarta har erhållit erforderligt tillstånd från Finansinspektionen avseende Zmartas rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet

Zmarta har erhållit erforderligt tillstånd från Finansinspektionen avseende Zmartas rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet

News   •   Oct 25, 2018 15:28 CEST

​Ceratiidae III AB (”Zmarta”) offentliggjorde den 31 augusti 2018 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet mot kontant vederlag om 13 kronor per aktie[1] (”Erbjudandet”).

Zmarta offentliggör erbjudandehandling avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet

Zmarta offentliggör erbjudandehandling avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet

News   •   Sep 14, 2018 08:25 CEST

Ceratiidae III AB (”Zmarta”) offentliggjorde den 31 augusti 2018 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet (”Erbjudandet”).

Zmarta lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ)

News   •   Aug 31, 2018 07:52 CEST

Ceratiidae III AB (”Zmarta”), ett direkt helägt dotterbolag till Zmarta Sweden Group Kommanditbolag, och indirekt kontrollerat av Bauer Media Group, lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet till ett pris om 13,00 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).