Fietsinvesteringen moet fiets meer ruimte geven

Persberichten   •   jan 22, 2019 13:49 CET

Burgemeesters en schepenen verdienen respect

Persberichten   •   jan 21, 2019 09:31 CET

Ze kloppen vele uren, zijn 24/7 aanspreekbaar en toch worden ze op straat of op sociale media vaak zwaar bekritiseerd. Meer dan 800 burgemeesters en schepenen geven een niet mis te verstane boodschap bij de start van de nieuwe legislatuur: we doen onze job met hart en ziel en we staan klaar voor u, maar behandel ons met respect en fatsoen.

​Gemeenten zetten GAS vooral in tegen sluikstorten en hondenpoep

Persberichten   •   jan 19, 2019 06:30 CET

Zo goed als alle Vlaamse gemeenten passen de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toe, vooral om sluikstorten, hondenpoep of nachtlawaai tegen te gaan. Ze hanteren doorgaans 16 jaar als minimum leeftijd. Het is een efficiënt syteem dat goed samenleven bevordert.

Signalen van rechts-extremisme in één op vijf gemeenten

Persberichten   •   dec 22, 2018 07:00 CET

Twee op vijf Vlaamse gemeenten (43%) vangt signalen van polarisatie op, dat zijn verscherpte tegenstellingen tussen groepen in de lokale samenleving. In 2016 was dat nog één op vijf. Bijna de helft van de gemeenten krijgt ook signalen van radicalisering, dat aantal blijft stabiel tegenover twee jaar geleden. Eén op vijf gemeenten heeft te maken met signalen van rechts-extremisme.

Professioneel of particulier vuurwerk: safety first

Persberichten   •   dec 18, 2018 06:00 CET

Het eindejaar nadert en mensen maken plannen voor een feestelijk jaareinde. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt burgers om zoveel mogelijk te genieten van professionele vuurwerkactiviteiten op oudejaarsavond en alle voorschriften na te leven als ze zelf vuurwerk afsteken.

Dienstenchequebedrijven pakken mogelijke discriminatie verder aan

Persberichten   •   dec 11, 2018 06:00 CET

In twee op drie gevallen weigeren dienstenchequebedrijven in te gaan op discriminerende vragen van klanten. Doen ze dat toch, dan gaat het vooral om expliciete vragen om een oudere of een jongere poetshulp. Bedrijven beseffen onvoldoende dat dergelijke vragen niet kunnen. De bedrijven reageren veel beter op vragen rond gender (man/vrouw) of origine.

Internationale Dag van de Vrijwilliger: vrijwilligers werken het best lokaal

Persberichten   •   dec 04, 2018 13:56 CET

Vrijwilligers werken het liefst in hun buurt, dichtbij huis. Voor lokale besturen zijn ze van zeer groot belang bij allerlei activiteiten en zorgen ze voor meer sociale samenhang. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw)* gaan daarom nog beter samenwerken en maakten hierover formele afspraken.

Aangenaam fietsen vraagt meer dan zone 30. Fix the Mix!

Persberichten   •   dec 03, 2018 17:03 CET

Verkeersdrukte is niet enkel lastig voor fietsers, het tast ook de veiligheid en de kwaliteit van de buurt aan. De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, vooral op de korte afstanden binnen de kernen van steden en gemeenten. De aanleg van fietspaden in elke straat is niet haalbaar of aangewezen; Fix the Mix is een goed en veilig alternatief.

Digitaal omgevingsloket: één op twee burgers heeft nog hulp nodig

Persberichten   •   nov 28, 2018 06:30 CET

Het nieuwe digitale omgevingsloket waarmee burgers en bedrijven o.a. een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning kunnen aanvragen, is een stap vooruit. Toch moet het gemeentepersoneel burgers in één op twee gevallen nog helpen bij het indienen van hun digitale dossier of moet het de papieren dossiers zelf digitaliseren.

Fusiegemeenten verzetten zich tegen opgelegde aanpassing identiteitskaarten

Persberichten   •   nov 22, 2018 07:00 CET

Alle burgers van de fusiegemeenten in 2019 naar het gemeentehuis roepen om hun elektronische identiteitskaart (EID) te laten aanpassen, veroorzaakt een pak overlast voor inwoners en gemeentebesturen. Het gaat naar schatting om 150.000 mensen in zeven fusiegemeenten. In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon vraagt de VVSG een andere regeling.

Contacten 6 contactpersonen

Over VVSG

Voor een sterk lokaal bestuur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Adres

  • VVSG
  • Paviljoenstraat 9
  • 1030 Brussel
  • België