Xcsa63ro1ep53npp4zmd
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Ook kwetsbare gezinnen kunnen besparen op energie!

Persberichten   •   dec 06, 2017 11:58 CET

VREG, Samenlevingsopbouw, VEA en VVSG lanceren een informatiecampagne naar kwetsbare gezinnen in Vlaanderen: “Je kan minder betalen voor elektriciteit en aardgas. Doe de V-test!”

Media no image
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Grote steden staan verder op het vlak van fietsparkeren

Persberichten   •   dec 05, 2017 11:13 CET

Fietsberaad Vlaanderen stelt vandaag in Kortrijk op het eerste fietsparkeercongres de resultaten voor van een grootschalige enquête rond fietsparkeren. Uit de enquête blijkt dat vooral grote steden met meer dan 50.000 inwoners bezig zijn met fietsparkeren. Gemiddeld geven Vlaamse steden en gemeenten per inwoner 6,62 euro uit aan fietsbeleid, waarvan 0,57 euro aan fietsparkeren.


94% investeert in de aankoop van fietsenrekken
Vrijwel alle steden en gemeenten kopen en plaatsen fietsenrekken. Het gaat dan vooral over onbeveiligde stallingen in handelscentra en op knooppunten. Slechts een minderheid investeert in veilige aanrijroutes naar de stallingen (29% ) en het verhuren van fietsparkeerplaatsen in stallingen (13%). 1 op 3 Vlaamse steden en gemeenten (33%) biedt extra fietsparkeergelegenheid aan met toezicht van parkeerwachters. Laadinfrastructuur voor e-fietsen is er in 32% van de steden en gemeenten met collectieve stallingen.
Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen: 'De focus ligt sterk op het uitbreiden van fietsenstallingen (83%) en het creëren van extra ruimte voor fietsenstallingen (70%). Logisch wanneer er steeds meer gefietst wordt. Het is een uitdaging om in de toekomst slimmer met ruimte om te gaan. Fietsparkeren is ruimte-efficiënt in vergelijking met het parkeren van auto’s, maar kan nog veel beter georganiseerd worden. Stallingen aan stations en bushaltes zijn voor de meeste gemeenten prioritair.'
Axel Weydts, schepen van mobiliteit Kortrijk: 'De tijd is rijp voor een eerste congres fietsparkeren in Vlaanderen. Vanuit Kortrijk waren we meteen bereid als gastheer op te treden. Kortrijk -zelf een belangrijke vernieuwer op dat vlak- is de eerste stad waar parkeergelden van auto’s via het parkeerbedrijf Parko worden aangewend voor investeringen in fietsparkeren. Zo openden we onlangs een gloednieuwe bewaakte fietsenstalling met de nieuwste technologieën. De stad telt intussen bijna 5.000 plaatsen in publieke fietsstallingen. Elk jaar komen er honderden nieuwe plaatsen bij. De komende maanden gaan we van start met grote en comfortabele fietsbergingen in woonwijken zonder garages. We hopen andere steden te kunnen inspireren, maar willen ook en vooral zelf leren hoe we ons fietsparkeerbeleid nog sterker kunnen maken.'

Meerderheid heeft weesfietsenbeleid
In kleine gemeenten heeft 1 op 4 een weesfietsenbeleid, waarbij fietsen die al lange tijd niet meer gebruikt zijn en gestald staan op openbare plekken, verwijderd worden. Alle grote steden hebben zo’n beleid. 1 op 4 gemeenten volgt de bezettingsgraad van fietsenstallingen op; slechts een vijfde van alle gemeenten houdt toezicht op het fietsparkeergedrag.
'Om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte en ook fietsdiefstal te voorkomen, kan zowel de inzet van technologie als personeel helpen. Wie komt de stalling binnen en gaat vervolgens ook met zijn fiets naar buiten? Daar kunnen nog grote stappen vooruit gezet worden', zo vervolgt Wout Baert. Van de grote steden investeert iets meer dan de helft in camerabewaking en/of in toezicht door personeel in fietsenstallingen. Voor middelgrote steden daalt dit tot 1 op 5. In kleine gemeenten gaat het over 1 op 10.
Toch kunnen bijvoorbeeld fietskluizen aan kleinere opstapplaatsen een oplossing bieden om meer parkeercomfort te bieden en fietsdiefstal te voorkomen.
Samenwerking vooral voor kleine gemeenten nog niet op punt
In alle grote steden zijn er initiatieven vanuit de sociale economie rond fietsparkeren. In meer dan 80% van de steden is er ook een actieve rol voor de NMBS, de lokale politie, soms ook private parkeerbedrijven en instellingen die zelf het fietsparkeren aan attractiepolen organiseren. Voor middelgrote en kleine gemeenten is de belangrijkste speler duidelijk de lokale politie en soms ook de NMBS, wanneer er een station is. Voor kleine gemeenten speelt De Lijn een wat actievere rol.
De helft van de steden en gemeenten stellen minimale eisen in hun stedenbouwkundige verordening rond de fietsparkeerruimte aan de eigen woning. Daarnaast stelt iets meer dan 1 op 3 gemeenten eisen aan bedrijven en organisaties over minimale fietsparkeerruimte voor het personeel. De gemeenten geven zo goed als allemaal aan (90%) dat ze hierin ondersteuning kunnen gebruiken om samenwerkingsverbanden op te zetten en de juiste voorwaarden op te leggen.


Jaarlijks 18.693 euro voor fietsparkeren
Van het jaarbudget voor fietsbeleid wordt gemiddeld 10% aan fietsparkeren besteed. De spreiding rond dit gemiddelde is zeer groot, gaande van 0 tot 2,5 miljoen euro voor fietsbeleid en van 0 tot 330.000 euro voor fietsparkeerbeleid. De jaarbudgetten hangen sterk samen met de inwonersaantallen van de gemeenten.
Als we die cijfers veralgemenen naar heel Vlaanderen, dan zouden Vlaamse steden en gemeenten 6,62 euro per inwoner spenderen aan hun fietsbeleid, waarvan 0,57 euro aan fietsparkeren. In grote steden wordt bijna het dubbele per inwoner uitgegeven in vergelijking met middelgrote steden.

Meer info: Wout Baert, programmamanager Fietsberaad Vlaanderen, tel 0478 29 26 34
Wout.Baert@fietsberaad.be

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Fietsberaad Vlaanderen stelt vandaag op het eerste fietsparkeercongres de resultaten voor van een grootschalige enquête. Uit de enquête blijkt dat vooral grote steden met meer dan 50.000 inwoners bezig zijn met fietsparkeren.

Read more »
Vuxk5fe1gx82c4f7zhox
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Gebruik sociale media in de lift in de gemeenten. Ook OCMW’s nu volop actief.

Persberichten   •   dec 04, 2017 14:21 CET

Gemeenten, OCMW’s, politie- en brandweerzones zetten in 2017 nog meer in op sociale media dan het jaar voordien. De OCMW’s maken de grootste sprong (van 45% in 2016 naar 67% in 2017) en zien ook het belang van hun online aanwezigheid in. In het algemeen zijn vooral Twitter en Facebook populair.

Tzuhdk2o0o4sjr7pvgjr
N1hmxo1w2wcotdgovudq

Persbericht: ​9 op 10 recyclageparkwachters slachtoffer agressie

Persberichten   •   nov 15, 2017 12:10 CET

Uit een enquête blijkt dat 9 op 10 parkwachters in Vlaanderen het afgelopen jaar geconfronteerd werd met onaangepast gedrag van bezoekers van het recyclagepark. Interafval roept tijdens de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter op tot meer respect.

E9bgmxmxaecz4ck7rw0x
Eaigur3oafe3ysjg84jm

OCMW is springplank in plaats van hangmat

Blogposts   •   nov 09, 2017 09:26 CET

​Meer dan 40% van de leefloners stroomt door naar de arbeidsmarkt. Een even grote groep stroomt door naar een sociale uitkering die vaak ook leidt tot werk. De overgrote meerderheid van de leefloners die het OCMW verlaten keert niet meer terug. Dat blijkt uit recente cijfers van de POD Maatschappelijke Integratie.

Media no image
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Sector Dienstencheques pakt discriminatie aan

Persberichten   •   okt 18, 2017 15:08 CEST

Om discriminatie in de dienstenchequebedrijven tegen te gaan, hebben de werkgeversorganisaties Federgon, het Vlaams Platform PWA/PWA-DCO, de Federatie van de Belgische Textielverzorging en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) vandaag de vzw MYCADIS boven de doopvont gehouden. Deze vzw zal mystery calls uitvoeren in de bedrijven en hen op die manier aanzetten een beleid te voeren waarbij discriminerende vragen van klanten op een duidelijke wijze gecounterd worden. Deze aanpak moet leiden tot meer kansen voor alle werknemers. De organisaties geven hiermee uitvoering aan het actieplan ter bestrijding van discriminatie binnen de dienstenchequesector dat met Vlaams minister van Werk Philippe Muyters werd afgesproken.

De werkgeversorganisaties beklemtonen dat ze tegen iedere vorm van discriminatie zijn. ‘De dienstenchequebedrijven stellen heel wat mensen tewerk uit kansengroepen, meer dan in andere sectoren. Het is dus geen zaak van discriminatie bij aanwerving, dat loopt goed. Maar het is natuurlijk van het grootste belang dat onze werknemers alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen bij al onze klanten,’ stelt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG.

Dienstenchequebedrijven kampen nog te vaak met discriminerende vragen van klanten die wel een poetshulp willen, maar daar onaanvaardbare voorwaarden aan koppelen die niks te maken hebben met de competenties van de persoon. ‘Stuur mij wel een Belgische, ik wil geen vreemde in mijn huis. En ook geen man om te poetsen,’ illustreert Karel Hubau van het Vlaams Platform PWA-PWA-DCOde discriminerende vragen die binnenkomen.

Dat het de werkgeversorganisaties menens is, blijkt uit de aanpak in dit dossier. ‘Je kan als organisatie ook wachten op een initiatief van de overheid, maar dat wilden we niet doen. We hebben gekozen voor zelfregulering om onze verantwoordelijkheid ten volle op te nemen,’ zegt Paul Verschueren van Federgon.

De nieuwe vzw zal nu een aanbesteding uitschrijven en een organisatie aanduiden die binnen de dienstenchequesector zal instaan voor de uitvoering van mystery calls. ‘Bedrijven worden opgebeld, krijgen discriminerende vragen en het zal dan aan hen zijn om hier gepast op te reageren. Op basis van de telefoons bekijken we dan waar pijnpunten zitten en passen we interne procedures aan,’ aldus Ann Vande Kerckhove van de Federatie van de Belgische Textielverzorging.

Het is de bedoeling dat de eerste mystery calls vanaf 2018 lopen en dit bij alle dienstenchequebedrijven met een Vlaamse erkenning. De methodiek zal ook toelaten de vooruitgang te meten in de sector.

De organisaties benadrukken verder dat discriminatie een maatschappelijk complex probleem is dat aangepakt moet worden op alle niveaus van de samenleving en in samenwerking met alle beleidsniveaus.

Meer info:

Nathalie Debast, persverantwoordelijke VVSG, 0497 31 80 77

Paul Verschueren, directeur Vlaanderen Federgon , 0473 53 35 66

Karel Hubau, voorzitter Vlaams Platform PWA/PWA-DCO, 0475 81 11 02

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Om discriminatie in de dienstenchequebedrijven tegen te gaan, hebben de werkgeversorganisaties Federgon, het Vlaams Platform PWA/PWA-DCO, de Federatie van de Belgische Textielverzorging en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) vandaag de vzw MYCADIS boven de doopvont gehouden. Deze vzw zal mystery calls uitvoeren in de bedrijven.

Read more »
Yejg3odm4fhe6keu3cgo
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Dementie? Uw gemeente zorgt voor u!

Persberichten   •   okt 16, 2017 16:03 CEST

​Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202.000. Een dementievriendelijke gemeente kan een belangrijke rol spelen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen, de Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) willen dat gemeenten werk maken van een beleid dat rekening houdt met personen met dementie.

Bl67u14rjigkantrfoah
Eaigur3oafe3ysjg84jm

VVSG-persbericht: Lokale besturen willen meer autonomie

Persberichten   •   okt 12, 2017 12:50 CEST

Lokale besturen staan dicht bij hun inwoners. Ze hebben heel wat te bieden en zetten hun inwoners centraal. Burgers hebben nog altijd veel vertrouwen in de lokale besturen (Bron: Vrind 2017). Lokale besturen leveren kwaliteit en dit op alle levensdomeinen, maar ze staan voor grote uitdagingen. Daarom vragen ze meer autonomie van de Vlaamse en federale overheid.

Tf0gr2qyrm778mhs4a6j
Eaigur3oafe3ysjg84jm

VVSG-peiling bij burgemeesters en OCMW-voorzitters

Nieuws   •   okt 09, 2017 16:28 CEST

De ​VVSG peilde naar de prioriteiten van Vlaamse burgemeesters en OCMW-voorzitters, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit blijkt vooral veel aandacht voor samenlevingsproblemen, sociale thema’s en de onmiddellijke leefomgeving van mensen. We zetten de voornaamste bevindingen voor u op een rijtje.

Gojl4isst52eldrpqiy1
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Handleiding voor een eerlijk debat over intercommunales

Blogposts   •   sep 25, 2017 15:08 CEST

Deze week verschijnt het zoveelste standpunt over 'intercommunales', deze keer in boekvorm. Of het zal helpen voor een goed debat over maatschappelijk relevante dienstverlening is maar de vraag. Tussen alle ideologische standpunten door, deze tips voor een eerlijk debat over intercommunales.

Afbeeldingen & video's 1 afbeelding, 1 video

Contacten 3 contactpersonen

Over VVSG

Voor een sterk lokaal bestuur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Adres

  • VVSG
  • Paviljoenstraat 9
  • 1030 Brussel
  • België