Skip to content

Laatste nieuws

Social Media

Perscontacten

Katrien Gordts

Katrien Gordts

Press contact social media manager en perscontact +32 2 211 56 66
Nathalie Debast

Nathalie Debast

Press contact persverantwoordelijke +32 497 31 80 77

Voor een sterk lokaal bestuur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

VVSG
Paviljoenstraat 9
1030 Brussel
België