Yejg3odm4fhe6keu3cgo
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Dementie? Uw gemeente zorgt voor u!

Persberichten   •   okt 16, 2017 16:03 CEST

​Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202.000. Een dementievriendelijke gemeente kan een belangrijke rol spelen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen, de Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) willen dat gemeenten werk maken van een beleid dat rekening houdt met personen met dementie.

Bl67u14rjigkantrfoah
Eaigur3oafe3ysjg84jm

VVSG-persbericht: Lokale besturen willen meer autonomie

Persberichten   •   okt 12, 2017 12:50 CEST

Lokale besturen staan dicht bij hun inwoners. Ze hebben heel wat te bieden en zetten hun inwoners centraal. Burgers hebben nog altijd veel vertrouwen in de lokale besturen (Bron: Vrind 2017). Lokale besturen leveren kwaliteit en dit op alle levensdomeinen, maar ze staan voor grote uitdagingen. Daarom vragen ze meer autonomie van de Vlaamse en federale overheid.

Tf0gr2qyrm778mhs4a6j
Eaigur3oafe3ysjg84jm

VVSG-peiling bij burgemeesters en OCMW-voorzitters

Nieuws   •   okt 09, 2017 16:28 CEST

De ​VVSG peilde naar de prioriteiten van Vlaamse burgemeesters en OCMW-voorzitters, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit blijkt vooral veel aandacht voor samenlevingsproblemen, sociale thema’s en de onmiddellijke leefomgeving van mensen. We zetten de voornaamste bevindingen voor u op een rijtje.

Gojl4isst52eldrpqiy1
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Handleiding voor een eerlijk debat over intercommunales

Blogposts   •   sep 25, 2017 15:08 CEST

Deze week verschijnt het zoveelste standpunt over 'intercommunales', deze keer in boekvorm. Of het zal helpen voor een goed debat over maatschappelijk relevante dienstverlening is maar de vraag. Tussen alle ideologische standpunten door, deze tips voor een eerlijk debat over intercommunales.

B3z2vrs3r7qh8ggvwnld
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Uithuiszetting bedreigt 235 gezinnen per week in Vlaanderen

Persberichten   •   sep 15, 2017 15:26 CEST

De VVSG herhaalt haar vraag om onder meer de laagste inkomens op te trekken tot minstens het niveau van de Europese armoedegrens, en de huurpremie en –subsidie uit te breiden voor wie toch op de private huurmarkt aangewezen blijft.

Qfegnchgaxqgdwjb6gul
N1hmxo1w2wcotdgovudq Eaigur3oafe3ysjg84jm

Lage restafvalcijfers en beheer afvalverwerking gaan hand in hand

Persberichten   •   aug 04, 2017 15:35 CEST

Het Nieuwsblad schrijft op 4 augustus dat Vlaamse gemeenten die een afvalverbrandingsinstallatie hebben, minder moeite doen om afval te sorteren. Volgens Interafval is er geen een-op-een relatie tussen de beide. Gemeenten hebben er bovendien geen baat bij om minder moeite te doen om afval te sorteren omdat afval verbranden geld kost.

Qsmrmgaxdhr8p4mdbnh9

Hulpverleningszones bundelen krachten voor een brandveilige samenleving

Persberichten   •   jul 04, 2017 16:07 CEST

Start Netwerk Brandweer in aanwezigheid van ministers Maggie De Block en Jan Jambon

S9co0gmccwyxzqftgtmz
Eaigur3oafe3ysjg84jm

OCMW’s vragen daadkrachtig armoedebeleid van federale regering

Persberichten   •   jun 09, 2017 16:11 CEST

Alle armoede-indicatoren staan op rood in ons land. 2,3 miljoen mensen hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Nochtans heeft iedereen recht op een menswaardig bestaan.

Afbeeldingen & video's 1 afbeelding

Contacten 3 contactpersonen

Over VVSG

Voor een sterk lokaal bestuur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Adres

  • VVSG
  • Paviljoenstraat 9
  • 1030 Brussel
  • België