Persbericht: Meer dan 650 duurzame helden in 80 gemeenten

Persberichten   •   sep 25, 2018 15:52 CEST

Vandaag, 25 september 2018, is het drie jaar geleden dat de Verenigde Naties (VN) de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ ondertekenden. De agenda omvat 17 doelstellingen om van de aarde een betere plek te maken tegen 2030. De VVSG organiseerde 18 tot 25 september de ‘Week van de Duurzame Gemeente’. 80 lokale besturen zetten meer dan 650 Duurzame Helden in de bloemetjes.

Persbericht: Derde editie van FietsTelweek pleit voor gericht fietsbeleid

Persberichten   •   sep 24, 2018 10:30 CEST

De derde editie van de FietsTelweek is vandaag officieel van start gegaan! Aansluitend op de Week van de Mobiliteit gaan de Vlaamse gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid van 24 tot en met 30 september samen zoveel mogelijk fietsgegevens verzamelen. Dat doen ze aan de hand van vaste en mobiele telpunten en via manuele tellingen.

Persbericht: Gemeenten zetten Duurzame Helden in de kijker

Persberichten   •   sep 14, 2018 14:52 CEST

Op 18 september 2018 start de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG)*. 81 Vlaamse gemeenten zetten dan hun 'Duurzame Helden' in de kijker: geëngageerde burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Persbericht: Ruim 30 huishoudens per dag met uithuiszetting bedreigd in Vlaanderen

Persberichten   •   sep 12, 2018 09:48 CEST

​In 2017 werden in Vlaanderen naar schatting 11.557 huurders bedreigd met uithuiszetting. Dat zijn 30 huishoudens per dag, iets minder dan het jaar voordien (12.242 in totaal).

Vlaanderen is klaar om de technologische innovatie te omarmen

Blogposts   •   sep 10, 2018 09:17 CEST

Een slimme stad is veel meer dan IT. Topics zoals mobiliteit, armoede en klimaatverandering zetten gemeenten onder druk en verplichten hen om te zoeken naar innovatieve oplossingen.

Onze maatschappij maakt een grote digitale transformatie door. Slimme apparaten maken het leven aangenamer en efficiënter. Slimme verkeerslichten garanderen een vlotte verkeersdoorstroming, een monitoringsysteem brengt de waterstanden van waterlopen in kaart, we streamen een theatervoorstelling tot in het woonzorgcentrum, ANPR-camera’s vergemakkelijken het werk van de veiligheidsmensen, enz. Ook het belang van data groeit. Geconnecteerde apparaten genereren heel wat data die beleidskeuzes helpen vormgeven. Het inventariseren en openstellen van (stads)data kan nuttige informatie opleveren. Parallel hiermee zien we ook de beweging die mensen en diensten bewustmaakt van het omgaan met persoonsgegevens.

Samenwerking

Vlaanderen is klaar om de technologische innovatie te omarmen. Lokale besturen beseffen het belang ervan. Voor de subsidieoproep ‘City of Things’ van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen werden in de eerste aanmeldronde 114 projectideeën ingediend. Gemeenten beseffen ook dat ze dit best samen doen. Ze delen hun kennis en middelen en kopen samen slimme oplossingen aan. Om versnippering tegen te gaan en ervoor te zorgen dat álle gemeenten mee zijn, moeten we inzetten op onderlinge samenwerking, kennisdeling en opschaling van projecten. De hamvraag is niet wie de voorloper is; wel hoe we nog beter van elkaar kunnen blijven leren.

We weten nog maar half hoe groot de impact zal zijn van IT-technologieën zoals blockchain, artificiële intelligentie, kwantumcomputers, enz. Om hiermee voluit aan de slag te kunnen gaan, is er nood aan een aangepaste dienstverlening en vooral aan een wetgevend kader dat meer ruimte laat voor lokale beleidsruimte.

Slimme Vlaamse regio

Sterk leiderschap vertrekt vanuit een heldere toekomstvisie, de lokale identiteit en de behoeften van de burger. Dat is de basis van een slimme stad. Technologie is hierbij cruciaal. Investeren in data en technologie is dus noodzakelijk, maar ook erg duur. Een sterk partnerschap met Vlaanderen en de industrie is nodig om een slimme Vlaamse regio te realiseren. Lokale besturen willen mee financieren indien ze au sérieux genomen worden én ruimte krijgen voor innovatie en experiment. Het Smart City-verhaal is bij uitstek een verhaal van cocreatie tussen overheden, universiteiten en hogescholen, de industrie én de burgers. Een kwaliteitsvolle innovatie lokaal realiseren, bepaalt mee de armslag van de lokale democratie.

Ondersteuning

De volgende jonge generatie zit vol verwachtingen. Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger van de lokale besturen, is het de rol van de VVSG om dat proces te versnellen en kwaliteitsvol te ondersteunen.

Dit opiniestuk van Mieck Vos, algemeen directeur VVSG, verscheen op 3 september als bijlage (MediaPlanet) bij Trends.

Een slimme stad is veel meer dan IT. Topics zoals mobiliteit, armoede en klimaatverandering zetten gemeenten onder druk en verplichten hen om te zoeken naar innovatieve oplossingen.

Lees meer »

Nieuwe algemeen en financieel directeur spilfiguren voor sterk lokaal beleid

Blogposts   •   aug 01, 2018 15:04 CEST

Vandaag nemen alle gemeenten en OCMW’s afscheid van hun secretaris en financieel beheerder: vanaf 1 augustus staat in elke gemeente één algemeen directeur aan het hoofd van gemeente én OCMW samen en is één financieel directeur verantwoordelijk voor beide organisaties.

Persbericht: ‘Zorgzaam Gullegem’ wint de eerste ZIA

Persberichten   •   jun 14, 2018 17:19 CEST

De campagne ‘Zorgzaam Gullegem’ won de eerste ZIA van de VVSG. Deze prijs Zorg in Actie beloont het meest inspirerende en creatieve project in de thuis- en ouderenzorg in Vlaanderen. Dit project van Wevelgem kwam als winnaar uit de bus uit een groep van 60 inzendingen. Bijna 5.000 Vlamingen brachten hun stem uit: online en op de Algemene Vergadering van de VVSG.

Persbericht: Vlaanderen recycleert 65,64% van metalen verpakkingen

Persberichten   •   jun 13, 2018 10:45 CEST

​In Vlaanderen recycleren we slechts 65,64% van onze metalen verpakkingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Recover, een samenwerkingsverband dat meer en betere recyclage en minder zwerfvuil nastreeft.

Persbericht: Fietsen zit de Vlaming in het bloed maar het kan véél fietsvriendelijker

Persberichten   •   jun 05, 2018 06:00 CEST

Fietsen zit de Vlaming in het bloed. We fietsen vooral omdat het snel en gezond is. De Vlaming is zeer tevreden over fietssnelwegen maar is dat veel minder over de algemene staat van de fietspaden en fietsroutes in dorpskernen. Grote vraag ook naar meer vrijliggende fietspaden, veiligere kruispunten en het beter afstemmen van verkeerslichten. Dat zijn de voornaamste conclusies van FietsDNA 2018.

Persbericht: VVSG reikt Gouden Kinderschoen uit in vijf kinderopvanginitiatieven van gemeente of OCMW

Persberichten   •   mei 28, 2018 10:00 CEST

De VVSG nodigt u graag uit op de uitreiking van de Gouden Kinderschoen in de winnende kinderopvanginitiatieven op maandag 28 mei 2018, en dit in aanwezigheid van VVSG, lokale mandatarissen, verantwoordelijken, kinderbegeleiders, ouders en vooral kinderen. Alle praktische info vindt u onderaan deze uitnodiging.

Contacten 5 contactpersonen

Over VVSG

Voor een sterk lokaal bestuur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Adres

  • VVSG
  • Paviljoenstraat 9
  • 1030 Brussel
  • België