SABO Lanserar steg två inom Retur 2014: Allmännyttans Återbrukstävling

Press release -

SABO Lanserar steg två inom Retur 2014: Allmännyttans Återbrukstävling

Nu lanserar SABO, tillsammans med Sqore, steg två inom Retur 2014 som är allmännyttans återbrukstävling. Tävlingen vänder sig till innovatörer och entreprenörer och handlar om att ta fram nya lösningar på hur bostadsföretagen kan renovera mer resurseffektivt och minska bygg- och rivningsavfallet.


SABOs medlemsföretag renoverar idag cirka 12 000 lägenheter om året. En växande utmaning för byggbranschen är att stora mängder material från renoveringsprojekt varken går till återbruk eller materialåtervinning. Vi behöver hitta nya innovativa metoder för att styra det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet från förbränning och deponi till ökat återbruk och ökad materialåtervinning.


Därför utlyser SABO, i samarbete med Sqore, nu Retur 2014 – Allmännyttans Återbrukstävling. Syftet med tävlingen är att ta fram praktiska och kommersiellt gångbara lösningar som leder till att produkter och material från renoveringar kan tas tillvara på ett mer effektivt sätt genom återbruk och materialåtervinning, gärna på plats där avfallet uppstår. Det kan handla både om tjänster, arbetssätt, processer eller produkter som underlättar det här arbetet.


Tävlingen utgår från EUs avfallstrappa. I första hand ska den framtagna metoden leda till att avfallet minimeras, det vill säga att det inte blir något avfall. I andra hand ska den leda till ökat återbruk där produkter kan användas igen, gärna på plats. Och i tredje hand en ökad materialåtervinning. Energiåtervinning ingår inte i tävlingen och inte heller avfall som klassas som farligt.


Tävlingen stängs den 20 januari 2015.


Det vinnande bidraget presenteras och marknadsförs på konferensen SABOs Fastighetsdagar i Linköping 3-4 mars 2015.


Related links

Subjects

 • Construction industry

Tags

 • återbruk
 • återvinning
 • recycling
 • renovation
 • innovation
 • entreprenörskap
 • competitions
 • student competitions
 • tävlingar
 • sabo
 • allmännyttan
 • allmännyttans energisparkampanj
 • studenttävlingar
 • entrepreneurship
 • avfall
 • bygg

Sqore engages global talent through the process of designing, managing and promoting skills-based, opportunity-linked competitions for students and professionals. Our clients include corporations, foundations, government bodies and universities all over the world. Sqore also manages Studentcompetitions.com, the world's premier service for students and young professionals who compete, which has a reach of over 15 million people. 


Press contacts

Niklas Jungegård

Press contact VD 070-950 20 50

Robert Lyngman

Press contact CFO 0703-656 34 94

Related stories