Skip to main content

Grantový program společnosti Mondelēz International v České republice a na Slovensku

Novinka   •   Zář 17, 2019 10:30 CEST

Dárcovství je jedním z hlavních pilířů strategie udržitelnosti ve společnosti Mondelēz International. Podporujeme komunity v místech, kde působíme, a to poskytnutím finančních a produktových darů.

Jaké oblasti podporujeme?

Podporujeme čtyři klíčové oblasti:

  • 1. Zdravý způsob života dětí a mládeže, podporu jejich fyzické aktivity a správné výživy
  • 2. Ochranu životního prostředí
  • 3. Udržitelné zemědělství
  • 4. Rozvoj místních komunit a regionů

Projekty musí spadat do jedné z výše zmíněných oblastí.

Projekt nemusí pomáhat v lokalitě, kde se nacházíme, ale pokud ano, bude to považováno za výhodu. V České republice a na Slovensku jde o následující lokality a jejich okolí:

  • Praha
  • Lovosice
  • Opava
  • Mariánské Lázně
  • Bratislava

Koho podporujeme?

Spolupracujeme s neziskovými a příspěvkovými organizacemi, obcemi a městy. Preferujeme projekty zaměřené na naše klíčové oblasti a realizované v námi preferovaných lokalitách. Co se týče produktových darů, nepodporujeme žádné aktivity, do nichž jsou zapojeny děti do 12 let.

Grantová komise složená ze zaměstnanců společnosti Mondelēz International v České republice a na Slovensku zvažuje při svém rozhodování především reálné dopadykaždého z projektů. Vybrané projekty jsou následně představeny všem zaměstnancům, kteří hlasováním vyberou vítězné projekty.

Kdy žádat o podporu?

Žádat o podporu je možné dvakrát ročně. Přihlášky do prvního kola grantového řízení se mohou podávat do konce března. Druhé kolo bude uzavřeno na konci září.

Jak zažádat o podporu?

1. Vyplňte interaktivní formulář žádosti o grant. Vyplněný formulář vytiskněte, orazítkujte, podepište a oskenujte do formátu pdf.

2. Připojte krátký průvodní dopis, poslední výroční zprávu a kopii zakládacího dokumentu vaší organizace (stanovy/zakládací listina). Případné přílohy či detailní rozpočet musí být součástí žádosti.

3. Pošlete vyplněnou žádost se všemi dalšími doklady v elektronické formě na emailovou adresu grantCZSK@mdlz.com. Následně bude žádost předložena grantové komisi složené ze zaměstnanců Mondelēz International v České republice a na Slovensku.

4. O rozhodnutí grantové komise budete informováni do 30 dnů od termínu konání zasedání, tj. ve druhém kalendářním čtvrtletí (nejpozději v polovině června) v případě prvního kola, nebo ve čtvrtém kalendářním čtvrtletí (nejpozději v polovině prosince) v případě druhého kola.

Kontakt:

grantCZSK@mdlz.com

Přiložené soubory

Dokument PDF