Gå til indhold
Modemagasinet BAZAR lukker

Pressemeddelelse -

Modemagasinet BAZAR lukker

Aller Media har besluttet at lukke BAZAR, som er blevet hårdt ramt af de unge kvinders ændrede medievaner, hvor digitale og mobile medier vinder frem. Dermed er oplaget blevet for lille til, at det er lønsomt at drive magasinet videre.

BAZAR er en af de udgivelser, som er blevet særligt hårdt ramt af de strukturelle ændringer på mediemarkedet, hvor magasinet i løbet af det sidste år har oplevet en oplagsnedgang, der har været større end det generelle oplagsfald for modemagasinerne. På trods af at det i samme periode ellers er lykkedes for BAZAR at øge annoncemængden i magasinet, er der for lange udsigter til, at stigningen i annonceindtægterne kan opveje de manglende indtægter, som oplagsfaldet har medført.

”Det er desværre ikke længere muligt at opretholde en økonomisk bæredygtig forretning for BAZAR – og det er det – vi desværre må tage konsekvensen af i dag, hvor vi har besluttet at lukke BAZAR. Vi oplever, at BAZARs målgruppe er meget flygtig og hurtigt konverterer mod de digitale og mobile medier på bekostning af print. Dermed er læsernes købsfrekvens blevet for lav til, at det er lønsomt at drive magasinet videre,” fortæller udgiverdirektør i Aller Media, Per Ingdal og fortsætter:

”Chefredaktør Katrine Memborg og redaktionen på BAZAR har lavet et rigtigt godt magasin og har hele tiden arbejdet i den rigtige retning. De har både været professionelle og engagerede, men det har desværre ikke været nok i disse udfordrende tider.”

Chefredaktør Katrine Memborg er enig i, at lukningen af BAZAR er den rigtige beslutning:

”Jeg er rigtig ked af, at vi bliver nødt til at lukke BAZAR, og at vi i den forbindelse siger farvel til nogle super dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har på redaktionen gjort, hvad vi kunne for at matche læsernes og markedets behov og har løbende udviklet magasinet inden for de rammer, som printmediet rummer. Det har også givet positiv feedback fra vores samarbejdspartnere, men det har ikke været nok til at vende den negative udvikling i oplaget,” siger chefredaktør Katrine Memborg.

BAZAR henvender sig til unge kvinder, som fortsat er en vigtig målgruppe for Aller Media, og derfor arbejder Aller Media videre med at undersøge mulighederne for at lancere nye print og digitale medier til målgruppen. Disse projekter er dog fortsat under udarbejdelse, og ifølge udgiverdirektør Per Ingdal er det endnu for tidligt at være mere konkret om disse projekter.

Chefredaktør Katrine Memborg er naturligvis involveret i at afdække potentialet i de nye projekter ved siden af sine opgaver som chefredaktør for KIG IND.

Sidste nummer af BAZAR udkommer den 20. juni 2013 og vil være til salg hen over sommeren. Det bliver et dobbeltnummer, hvor redaktionen får mulighed for at lave et helt særligt blad, der bliver en passende afslutning på 12 års udgivelser af BAZAR, og et farvel til de læsere der har været med helt fra starten. I forbindelse med lukningen af BAZAR nedlægges 5 redaktionelle stillinger.

Emner


Aller Media er i dag den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Norden. I Danmark har vi en markedsandel på ugeblade på 70 % og ca. 1 mio magasinlæsere. I alt læser 2,3 millioner danskere med hver måned i en af vores titler og 2 millioner bruger et af vores digitale universer.

Aller Media A/S er en del af Aller Holding A/S og har søstervirksomheder i Sverige, Norge og Finland. 

Pressekontakt

Magnus Hviid

Magnus Hviid

Pressekontakt Kommunikationschef Presse og kommunikation +45 28 72 63 85