Gå til indhold
Der er brændstof nok

Pressemeddelelse -

Der er brændstof nok

​Tankstationer, depoter og raffinaderier har indført en række tiltag, der skal sikre leveringen af brændstof til vareudbringning og befolkning under Corona-krisen.

Corona-virussen (COVID-19) betyder, at vi lige nu har en speciel og alvorlig situation i Danmark. De virksomheder, der leverer brændstoffer bakker naturligvis fuldt op om myndighedernes tiltag, så vi sammen kan komme bedst muligt igennem denne krise.

Vi har et særligt ansvar for, at samfundet holdes kørende, og at befolkning og virksomheder har adgang til brændstof – landet over.

Først og fremmest: Der er brændstof nok, og der er ingen udfordringer på vores lagre i forhold til at følge med.

Raffinaderier, depoter og tankstationer har iværksat en række tiltag, der skal bidrage til at minimere risikoen for smittespredning og samtidig sikre drift og levering af varer og brændstoffer til danskerne:

Tiltag:

Tankstationer:

 • Alle tankstationer er åbne. Kunder skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum – herunder god håndhygiejne.
 • Hensyn til de andre kunder vises ved altid at holde afstand
 • Skærpede regler for medarbejdere på tankstationer om kontakt med hinanden
 • Ekstra rengøring i butik, toiletter og på forpladsen
 • Mulighed for håndvask og afspritning

​Depoter og raffinaderier

 • Skærpede regler for tankbilschauffører – ingen mulighed for fysisk kontakt til personale på depoterne
 • Skibsanløb til raffinaderierne og depoterne sker under skærpede regler vedrørende mulighed for fysisk kontakt, rengøring, hygiejne etc.
 • Løbende dialog med produktleverandører omkring skibsanløb og sikkerhedsregler
 • Adgangen til kontrolrum er begrænset til personer, der har deres arbejdsplads i kontrolrummet eller til personer, som udfører forretningskritiske opgaver i kontrolrummet som fx nødvendige vedligeholdelsesopgaver
 • Nødberedskab med overflytning af mandskab mellem depoter hvis kritisk personale bliver ramt
 • Løbende status for sygdom hos eget personale og leverandører for at kende risikobilledet
 • Kritisk personale i forhold til at opretholde produktion og forsyning fra raffinaderierne og depoterne holdes i størst muligt omfang adskilt fra øvrigt personale
 • Ingen fysisk kontakt mellem medarbejdere fra de forskellige depoter, så sygdom ikke spredes, og depoter kan operere uafhængigt og i sidste ende overtage forsyning

​Administration og service:

 • Administrative medarbejdere arbejder hjemme, men er i fuld drift og kan nås via mail og telefon
 • Kundemøder begrænses til et absolut minimum

(Alle de nævnte tiltag er indsamlet hos alle branchens selskaber og raffinaderier og yderligere tiltag implementeres løbende som situationen udvikler sig)

Emner

Kategorier


Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Pressekontakt

Michael Mücke Jensen

Michael Mücke Jensen

Teknik- og miljøchef 20 42 26 36
Jacob Stahl Otte

Jacob Stahl Otte

Direktør 33 45 65 16

Energi til mennesker og samfund i bevægelse

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder, der leverer opladning, brændstoffer og services til bilisterne og transporten med 2200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.