Gå til indhold
Der er nu 2.048 stationer i Danmark
Der er nu 2.048 stationer i Danmark

Pressemeddelelse -

Flere stationer til bilisterne i Danmark

Drivkraft Danmark har netop fået de nye tal for tankstationer i Danmark. De viser, at der igen har været en stigning i antal stationer, så vi nu er oppe på 2048 at vælge imellem for bilisterne i hele Danmark.

Efter i de seneste mange år at have ligget nogenlunde stabilt lige over 2.000 stationer steg det samlede antal stationer i 2018 til 2.034. Og denne stigning er fortsat i 2019 viser Drivkraft Danmarks nye tal.

Der er nu 2048 stationer at vælge imellem for bilisterne spredt ud over hele Danmark.

Stigningen er drevet af nyetablerede ubemandede stationer.

Siden 1997 er de ubemandede stationers andel af det samlede antal stationer næsten tredoblet, så de i 2019 udgjorde mere end 75 % af det samlede antal stationer, som det ses her af grafen.

Danmark er et af de lande med flest stationer per bil i Europa. Tankstationerne udgør således transportens rygrad og binder os sammen i et vidtforgrenet net på tværs af landsdelene.

Hvert sekund tanker tre biler i Danmark året rundt og fastholder den høje mobilitet i samfundet.

Udbuddet af energi til transport udvikler sig meget i disse år, og vi vil gå fra benzinstationer til egentlige energistationer. Allerede nu udbydes benzin og diesel iblandet biobrændstoffer, gas, el og brint på stationerne. Disse vil naturligt blive mere udbredt på stationerne i takt med, at teknologierne udvikles, og forbrugerne tager dem til sig.

I januar 2020 introducerede selskaberne E10 på stationerne som standardbenzin for at gøre benzinen lidt grønnere med 10 % bioethanol blandet i benzinen. 

Emner

Kategorier


Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Pressekontakt

Michael Mücke Jensen

Michael Mücke Jensen

Teknik- og miljøchef 20 42 26 36

Energi til mennesker og samfund i bevægelse

Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder, der leverer opladning, brændstoffer og services til bilisterne og transporten med 2200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.