Gå til indhold
Biobrændstoffer udgør 90 % af den vedvarende energi i transporten
Biobrændstoffer udgør 90 % af den vedvarende energi i transporten

Pressemeddelelse -

Hvor meget VE er der i transporten nu?

Ny opgørelse fra Drivkraft Danmark viser, at biobrændstoffer udgør 90 % af den vedvarende energi (VE) i transporten, og at el og biogas stadig kun udgør en lille andel. Drivkraft Danmark ønsker at ændre den hidtidige praksis med iblandingskrav og erstatte den med et CO2-fortrængningskrav for at sætte skub i produktionen af flere typer af grønne drivmidler til transporten.

Frem til 2010 udgjorde vedvarende energi kun en forsvindende andel af energiforbruget til vej- og jernbanetransport. Med Biobrændstofloven blev der i 2010 indført et krav om, at der skulle iblandes biobrændstoffer svarende til 5,75 % (energi) i al benzin og diesel som det ses tydeligt af grafen: 

Siden dengang har vi haft en benzinstandard, der hed E5. Det ændrede sig i januar i år, hvor benzinselskaberne begyndte at blande 10 % bioethanol i benzinen (E10) som følge af EU’s VE-direktiv med krav om minimum 10 % vedvarende energi i transporten i 2020. Samlet vil det reducere udledningen af CO2 med cirka 200.000 ton om året at gå fra E5 til nu E10 som standard.

Iblandingen af biobrændstoffer har betydet, at den vedvarende energi over få år gik fra at udgøre få promiller til i dag at udgøre mere end 5 % af det samlede energiforbrug til vej og jernbanetransport.

Bioethanol i benzin og biodiesel i diesel udgør således næsten 90 % af den samlede andel af vedvarende energi til transport. Andelen af VE-el skyldes stort set forbrug i tog og en større del af elproduktionen er baseret på vedvarende energi. I takt med øget elektrificering af jernbanedriften og at el-biler nu får et større kommercielt gennembrud, vil vi se en stigende andel VE-el i transporten. Sammen med den stigende iblanding af bioethanol i benzinen, vil den samlede mængde af vedvarende energi i transporten stige.

For at få sat gang i produktionen og brugen af flere grønne drivmidler i transporten for alvor, har Drivkraft Danmark foreslået at erstatte det nuværende iblandingskrav med et CO2-fortrængningskrav. Idéen er, at vi i stedet for at fokusere på, hvor meget VE vi skal blande i – som nu med biobrændstofferne – går over til at fokusere på, hvad der blandes i og hvad det gør for klimaet. På den måde vil en lang række drivmidler som avanceret biobrændstof, el, biogas, brint osv. kunne konkurrere om bedst at opfylde de fastsatte CO2-fortrængningskrav.

Der står mere om Drivkraft Danmarks forslag om fortrængningskrav her i branchens 2050 Plan

Emner

Tags


Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Pressekontakt

Michael Mücke Jensen

Michael Mücke Jensen

Teknik- og miljøchef 20 42 26 36
Jacob Stahl Otte

Jacob Stahl Otte

Direktør 33 45 65 16
Jeppe Røn Hartmann

Jeppe Røn Hartmann

Politisk chef 21 48 48 37

Relateret materiale