Gå til indhold
Den netop indgåede politiske aftale om en grønnere vejtransport indeholder et CO2- fortrængningskrav, der for alvor vil skubbe på markedet for VE-brændstoffer. Og det er lige netop dem, som REintegrate er specialiserede i.
Den netop indgåede politiske aftale om en grønnere vejtransport indeholder et CO2- fortrængningskrav, der for alvor vil skubbe på markedet for VE-brændstoffer. Og det er lige netop dem, som REintegrate er specialiserede i.

Pressemeddelelse -

REintegrate bliver en del af Drivkraft Danmark

Drivkraft Danmark udvider medlemskredsen, når Power-to-X selskabet REintegrate bliver nyt medlem fra 1. januar 2021. REintegrate er specialiserede i produktion af de VE-brændstoffer, der skal få os i mål med den grønne omstilling af transporten.

REintegrate bliver nu medlem hos Drivkraft Danmark. REintegrate producerer PtX i form af det grønne brændstof e-Methanol. Om det nye medlem siger direktør for Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte:

– Vi glæder os over, at REintegrate har valgt os til at repræsentere dem. Som medlem af Drivkraft Danmark kommer de ind i en agil organisation meget tæt på medlemmerne, der taler på vegne af hele kæden fra produktion og distribution af drivmidlerne helt ud til forbrugerne på stationerne.

Branchen har i sin ”Plan 2050 for en CO2-neutral transportsektor” foreslået et såkaldt CO2-fortrængningskrav til brændstofleverandørerne, der skal få produktionen af VE-brændstoffer op i skala og ned i pris:

– Den netop indgåede politiske aftale om en grønnere vejtransport indeholder et CO2- fortrængningskrav, der for alvor vil skubbe på markedet for VE-brændstoffer. Og det er lige netop dem, som REintegrate er specialiserede i. De har allerede realiseret Danmarks første PtX-anlæg ved Aalborg Universitet. Det er helt afgørende, at der på udbudssiden også findes de grønne drivmidler, der skal fyldes på transporten, når vi for alvor skal levere på fortrængningskrav og klimamål.

- Når vi i praksis viser, at det kan lade sig gøre at levere på fortrængningskravet ved at producere og få VE-brændstoffer som e-Methanol ind i transporten, tror vi også på, at politikerne vil gå videre og stramme kravene, så vi når i mål med klimaambitionerne for transporten, siger Jacob Stahl Otte.

Det er CEO hos REintegrate Lars Udby helt enig i: - PtX som e-methanol kommer helt sikkert til at spille en afgørende rolle i at nå de opstillede fortrængningskrav og klimamål. Drivkraft Danmark har med deres 2050 Plan i de seneste år presset på for et fortrængningskrav, som har banet vejen for PtX-brændstoffer som for eksempel e-Methanol, og de repræsenterer hele rejsen fra produktionen af VE-brændstofferne og ud til forbrugerene. Vi har derfor set det som helt naturligt at blive medlem af Drivkraft Danmark, og glæder os til samarbejdet.

Fakta:

Om REintegrate:
REintegrate er et dansk selskab fra 2018, der har udviklet en ny decentral produktionsteknologi, der tilbyder grøn e-methanol fra vedvarende energikilder. De to grundlæggere Søren Knudsen Kær og Lars Udby har arbejdet med vedvarende energi og brint i mere end 20 år. REintegrate er endnu en succesfuld udløber af Aalborg Universitets satsning på forskning og udvikling inden for brintteknologien.

Om Drivkraft Danmark:
Drivkraft Danmark er brancheorganisation for virksomheder, der leverer energi til transport, opvarmning og proces. Branchen har alle Danmarks tankstationer og to raffinaderier som medlemmer, og står for 99 % af energien til transporten. 

Kontakt:
Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark på telefon: + 45 31 38 28 58

Lars Udby, CEO i REintegrate på telefon: + 45 61 68 62 12

Emner

Kategorier


Branchen står i dag for 99 % af energien til transporten. Vi har en afgørende rolle og et særligt ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejene.

Pressekontakt

Jacob Stahl Otte

Jacob Stahl Otte

Direktør 33 45 65 16

Energi til mennesker og samfund i bevægelse

Drivkraft Danmark er brancheorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. Vi får den grønne omstilling helt ud til bilisterne og transporten med to raffinaderier og over 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.