Nyhed -

Film: Se indvielse af Danmarks største biogasanlæg

Det 20 fodboldbaner store anlæg producerer årligt 21 millioner m3 biometan som distribueres via det tætforgrenede danske gasnet. Herfra finder det vej til transport, varme og industrisektoren.

Det svarer til energiforbruget i 15.000 boliger eller 570 bybusser. Sønderjysk Biogas sparer årligt Danmark for 51.000 tons CO2.

Sønderjysk Biogas er opført af de to partnere E.ON Danmark A/S og leverandørforeningen SBI A/S, som forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd. Samarbejdet mellem energikoncernen E.ON og landmændene bag SBI er et 50-50% joint-venture, som står bag anlægsinvesteringen på 250 millioner kr.

Biogasanlægget skabte 50 arbejdsplader under anlægsfasen, 30-40 lokalafledte jobs og 10 permanente arbejdspladser

Se filmen fra indvielsen i september her:

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • biogas
  • biogasproduktion
  • grøn gas
  • sønderjysk biogas
  • sbi
  • grøn omstilling
  • biomethan

Pressekontakt

Karen Marie Jensen

Pressekontakt Communications Manager Presse og ekstern kommunikation +45 3038 6183

E.ON Presse Team

Pressekontakt Pressekontakt 44854100