Pressemeddelelse -

Hillerød Forsyning overtager Skævinge Fjernvarme fra E.ON med overdragelse 1.april 2013


Den 20. december underskrev E.ON og Hillerød Forsyning en aftale om, at Hillerød Forsyning overtager Skævinge Fjernvarme. Aftalen gælder fra 1. januar 2013, men overdragelsen finder reelt sted den 1. april 2013.

"Vi har længe været enige om principperne for overdragelsen - og nu er det lykkedes at få de sidste detaljer på plads i en aftale. Målsætningen har været at sikre attraktive priser for vores kunder  i Skævinge. Sammen med Hillerød Forsyning vurderede vi, at den bedste model var, at overdrage hele Skævinge Fjernvarme til Hillerød Forsyning. Det er nu lykkedes", udtaler Henrik Rasmussen, direktør i E.ON Varme Danmark ApS - og fortsætter: "Hillerød Forsyning har været en forhandlingspartner, der har grebet sagen seriøst an. Når begge parter har viljen til at opnå et mål, så viser løsningerne sig. Der har tillige været fuld politisk opbakning fra Hillerød Kommune og i særdeleshed fra borgmester Kirsten Jensen. Derfor har vi nu aftalen på plads. Vi håber, at de nye ejere får held med at sætte prisen ned, som de har mulighed for", slutter Henrik Rasmussen.


E.ON står fortsat for driften af værket frem til den 1. april 2013. I tiden indtil overdragelsen arbejder E.ON og Hillerød Forsyning i fælleskab på at sikre en uproblematisk overdragelse.


E.ON holder løbende holde varmekunderne i Skævinge opdateret om den videre proces.


For yderligere information:

Tore Harritshøj, administrerende direktør E.ON Danmark  tlf: 30386110
Henrik Rasmussen, direktør for E.ON Varme tlf: 30386120

Emner

  • Miljø, energi

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner. Vi er 60 medarbejdere, der beskæftiger os med forskellige former for energi herunder produktion og distribution af varme i forbindelse med vores 55 lokale kraftvarmeværker. E.ON Danmark sælger også gas og el til større erhvervskunder i Danmark. I efteråret 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2 ved Rødby. De 90 vindmøller producerer strøm nok til at forsyne 200.000 husstande med klimaneutral energi. På den måde spares miljøet for 700.000 ton CO2 om året.

Kontakt

Karen Marie Jensen

Pressekontakt Communications Manager Presse og ekstern kommunikation +45 3038 6183

E.ON Presse Team

Pressekontakt Pressekontakt 44854100