Gå til indhold

Seneste nyheder

Sociale medier

OPFØLGNING: Den 7. marts 2022 lavede vi et opslag i kølvandet på DR’s Kontant om ”lavhastighedsulykker”. Der skrev vi bl.a., at vi oplever, at forsikringsselskaber afviser skadelidtes krav på erstatning med henvisning til rapporter indhentet hos DanCrash.  

En af vores klienter var i marts 2019 ude for trafikulykke og fik i oktober 2019 følgende besked fra ansvarsforsikringsselskabet:

”Det fremgår af sagens foreliggende oplysninger, at der er tale om et uheld, hvor den bil, som du befandt dig i, blev udsat for en påkørsel fra siden med en hastighedsændring i uheldsøjeblikket, som er beregnet til højst 10 km/t.

En hastighedsændring  af denne størrelsesorden er ikke egnet til at medføre personskade med varige følger. …”

…….

Der vedlægges Dan-crash rapport, som teknisk beskriver uheldet, herunder hastighedsændringen for køretøjet.

Det er herefter vores samlede konklusion, at du ikke har godtgjort årsagssammenhæng mellem uheldet og dine gener …”

Ansvarsforsikringsselskabet havde forinden betalt godtgørelse for svie- og smerte med 7.790 kr., da de mente, at den skadelidte godt kunne være syg ca. 1 måned efter ulykken.

Henset til det lægelige materiale i sagen var vi af den opfattelse, at der var årsagssammenhæng mellem den skadelidtes gener og trafikulykken og vi indhentede derfor en Vejledende Udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har efterfølgende vurderet, at den skadelidte har pådraget sig varige gener, svarende til en méngrad på 12 %.

Vi håber nu, at ansvarsforsikringsselskabet på baggrund af den Vejledende Udtalelse, som fastslår, at der er årsagssammenhæng mellem skadelidtes gener og trafikulykken, vil medvirke til at udbetale erstatning til den skadelidte.

Erstatningssager er ofte komplicerede. Hos Erstatningsgruppen har vi mange års erfaring med at varetage den skadelidtes interesser. Har du været impliceret i en trafikulykke, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 76 10 00 88 for en gratis vurdering af din sag.

OPFØLGNING: Den 7. marts 2022 lavede vi et opslag i kølvandet på DR’s Kontant om ”lavhastighedsulykker”. Der skrev vi bl.a., at vi oplever, at forsikringsselskaber afviser skadelidtes krav på erstatning med henvisning til rapporter indhentet hos DanCrash. En af vores klienter var i marts 2019 ude for trafikulykke og fik i oktober 2019 følgende besked fra ansvarsforsikringsselskabet: ”Det fremgår af sagens foreliggende oplysninger, at der er tale om et uheld, hvor den bil, som du befandt dig i, blev udsat for en påkørsel fra siden med en hastighedsændring i uheldsøjeblikket, som er beregnet til højst 10 km/t. En hastighedsændring af denne størrelsesorden er ikke egnet til at medføre personskade med varige følger. …” ……. Der vedlægges Dan-crash rapport, som teknisk beskriver uheldet, herunder hastighedsændringen for køretøjet. Det er herefter vores samlede konklusion, at du ikke har godtgjort årsagssammenhæng mellem uheldet og dine gener …” Ansvarsforsikringsselskabet havde forinden betalt godtgørelse for svie- og smerte med 7.790 kr., da de mente, at den skadelidte godt kunne være syg ca. 1 måned efter ulykken. Henset til det lægelige materiale i sagen var vi af den opfattelse, at der var årsagssammenhæng mellem den skadelidtes gener og trafikulykken og vi indhentede derfor en Vejledende Udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har efterfølgende vurderet, at den skadelidte har pådraget sig varige gener, svarende til en méngrad på 12 %. Vi håber nu, at ansvarsforsikringsselskabet på baggrund af den Vejledende Udtalelse, som fastslår, at der er årsagssammenhæng mellem skadelidtes gener og trafikulykken, vil medvirke til at udbetale erstatning til den skadelidte. Erstatningssager er ofte komplicerede. Hos Erstatningsgruppen har vi mange års erfaring med at varetage den skadelidtes interesser. Har du været impliceret i en trafikulykke, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 76 10 00 88 for en gratis vurdering af din sag.

Så du også kontant på DR om ”lavhastighedsulykker”? 

I programmet sættes der fokus på, at erstatning afvises med henvisning til, at ulykken er sket ved lav hastighed. Afvisningen sker i rigtig mange tilfælde efter, at forsikringsselskabet har indhentet en rapport fra firmaet Dancrash. Den tendens kan vi nikke genkendende til vi hos Erstatningsgruppen. 

Vi mener ikke, at den skadelidte umiddelbart skal acceptere afvisningen – men vi oplever også, at vi så må hele vejen igennem en retssag, før den skadelidte får den erstatning, de er berettiget til. 

Hos domstolene, Retslægerådet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indgår en Dancrash rapport kun som en del af vurderingsgrundlaget. Den vigtigste faktor er de lægelige oplysninger. 
Hvis der er såkaldte ”strakssymptomer”, altså symptomer der er opstået i umiddelbar tilknytning til ulykken (indenfor ca. 72 timer), og disse symptomer og deres udvikling er vedvarende beskrevet og dokumenteret i skadelidtes journaler, vil det have en afgørende betydning for, hvorledes Retslægerådet ser på sagen og dermed på chancerne for at få medhold i retssagen.  

Hverken Retslægerådet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lægger afgørende vægt på hastigheden, idet de har den opfattelse, at hastigheden ikke nødvendigvis er afgørende for omfanget af personskaden. 

Hvis du har været udsat for en trafikulykke, tilbyder vi dig en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag. Ring på 76 10 00 88.

Så du også kontant på DR om ”lavhastighedsulykker”? I programmet sættes der fokus på, at erstatning afvises med henvisning til, at ulykken er sket ved lav hastighed. Afvisningen sker i rigtig mange tilfælde efter, at forsikringsselskabet har indhentet en rapport fra firmaet Dancrash. Den tendens kan vi nikke genkendende til vi hos Erstatningsgruppen. Vi mener ikke, at den skadelidte umiddelbart skal acceptere afvisningen – men vi oplever også, at vi så må hele vejen igennem en retssag, før den skadelidte får den erstatning, de er berettiget til. Hos domstolene, Retslægerådet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indgår en Dancrash rapport kun som en del af vurderingsgrundlaget. Den vigtigste faktor er de lægelige oplysninger. Hvis der er såkaldte ”strakssymptomer”, altså symptomer der er opstået i umiddelbar tilknytning til ulykken (indenfor ca. 72 timer), og disse symptomer og deres udvikling er vedvarende beskrevet og dokumenteret i skadelidtes journaler, vil det have en afgørende betydning for, hvorledes Retslægerådet ser på sagen og dermed på chancerne for at få medhold i retssagen. Hverken Retslægerådet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lægger afgørende vægt på hastigheden, idet de har den opfattelse, at hastigheden ikke nødvendigvis er afgørende for omfanget af personskaden. Hvis du har været udsat for en trafikulykke, tilbyder vi dig en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag. Ring på 76 10 00 88.

Pressekontakt

Signe W. Horstmann

Signe W. Horstmann

Pressekontakt Advokat Teamchef for Erstatningsgruppen 76 96 18 34
Line Ravn

Line Ravn

Pressekontakt Marketing koordinator Kommunikation og marketing 76 11 41 88

Vi behandler alle former for personskader fra hele landet

Vi er et team af erfarne advokater, advokatfuldmægtige og sagsbehandlere, som kun arbejder med erstatningssager.

Erstatningsgruppen
Torvegade 16
6600 Vejen