Pressemeddelelse -

Kraftig stigning i udenrigshandlen i marts

  • Den foreløbige opgørelse af handelsbalancen (sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) for marts viser et overskud på 8,3 mia. kr., hvilket er 3,1 mia. kr. højere end i februar. Opgjort inkl. skibe og fly (sæsonkorrigeret) var overskuddet på handelsbalancen i marts ligeledes 8,3 mia. kr., og opgjort ekskl. brændsel er der et overskud på 6,4 mia. kr.
  • I forhold til februar er eksporten (sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) steget 10,1 pct., og importen (sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) steg 2,9 pct. Eksporten (sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) steg 4,6 pct. i første kvartal 2010 i forhold til fjerde kvartal 2009, og importen steg 6,9 pct. i samme periode. De kraftige stigninger kan til dels skyldes særlige sæsonforhold.

Mere information om handelsbalancen i marts:
Kraftig stigning i udenrigshandlen i marts

Flere konjunkturnotitser

Emner

  • Politik