Gå til indhold

Tags: udviklingstendenser

Fiskeri- og Søfartsmuseet er Danmarks museum for havet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk specialmuseum for dansk fiskerimuseet-omkring-1980, dansk offshore, dansk havmiljø, danske havpattedyr, vestjysk søfart og Vadehavets kultur- og naturhistorie. Vi er en selvejende institution, stiftet i 1962. Statsanerkendt som kultur- og naturhistorisk specialmuseum i 1972.

Fiskeri- og Søfartsmuseet
Tarphagevej 2
6710 Esbjerg V
Danmark