Gå til indhold
Vi ændrer renten på Lavrentelån

Nyhed -

Vi ændrer renten på Lavrentelån

Pr. 1. marts 2018 hæver vi renten på Lavrentelån og -kreditter, Økolån, Opsparingslån og Uddannelseslån med 1 % - point.

Pr. 1. maj 2018 hæver vi renten på Lavrentelån til boligformål og Lånepuljelån ligeledes med 1 % - point.

Alle låntagere modtager individuel besked om betydningen for netop deres lån. De nye priser kan endvidere ses af prislisten her på hjemmesiden.

Baggrunden for ændringerne er, at der i forlængelse af Finanskrisen, fra EU's side, er stillet krav om et større kapitalgrundlag i alle banker og sparekasser. De nye krav træder delvist i kraft allerede fra den 1. januar 2019 og vil gælde fuldt ud om 5 år.

Folkesparekassen har i dag en solid egenkapital i forhold til lovens krav. For at være sikre på, at Folkesparekassen også lever op til de nye krav, har vi besluttet at hæve de nævnte rentesatser.


I Folkesparekassen sætter vi mennesker før profit. Som pengeinstitut har vi en holdning til, at økonomien skal fungere med respekt for mennesker og miljø, og vi arbejder derfor for et samfund med en balanceret økonomisk udvikling, der ikke driver rovdrift på naturen. Vi tager afstand fra spekulation og arbejder ud fra ideen om et rentefrit pengesystem, hvor penge blot er et byttemiddel, og ikke en vare, man skal tjene på.

Pressekontakt

Mette Agerup

Mette Agerup

Pressekontakt Presse- og Kommunikationsansvarlig 61145393

Relateret materiale