Skip to main content

Et stort skridt mod en HH-forbindelse

Pressemeddelelse   •   Jun 26, 2017 11:27 CEST

Sverigeforhandlingen har i dag afleveret en rapport til den svenske og danske regering, som fastslår, at der er fælles dansk-svensk interesse for at fortsætte undersøgelsen af nye faste forbindelser over Øresund. Især fremhæves en undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af en HH-forbindelse som interessant.

”En fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør vil udvide det fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen kraftigt. Vi er glade for, at Sverigeforhandlingen har taget de stærke argumenter for en HH-forbindelse til sig. Dette er et stort skridt i retning af en ny forbindelse og et stort fremskridt for samarbejdet i Greater Copenhagen, siger Henrik Fritzon (S), der er formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

I det fortsatte arbejde skal en samfundsøkonomisk analyse udarbejdes sammen med en supplerende redegørelse for andre nyttevirkninger så som positive ændringer af mobiliteten, integrationen, boligmarkedet, erhvervsudviklingen, fælles uddannelsesudbud og sociale faktorer.

”Vi skal skabe mere vækst og udvikling samt flere arbejdspladser i Greater Copenhagen. Derfor har vi brug for flere forbindelser over Øresund, så vores region kan blive bundet endnu bedre sammen trafikalt til gavn for mennesker og virksomheder. Derfor er det positivt, at regeringen nu sætter en fælles dansk-svensk undersøgelse af en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg i gang. Men vi har brug for både vej- og baneforbindelse. På den måde kan både pendlere og virksomheders behov blive tilgodeset,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), næstformand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”En velfungerende og robust infrastruktur er afgørende for de private virksomheders vækst, udvikling og grundlag for at skabe blivende arbejdspladser. Det er vi enige om i Greater Copenhagen og derfor arbejder vi sammen om at føre visionerne fra vores fælles Trafikcharter ud i livet. Når den faste forbindelse over Femern Belt åbner og Greater Copenhagen er blevet ”landfast” med resten af det europæiske kontinent, vil den øgede vækst og udvikling skabe kapacitetsproblemer over Øresund. Derfor hilser vi opbakningen fra både den danske og den svenske regering til en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg velkommen,” siger Niels Hörup (V), næstformand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

En detaljeret projektplan skal udarbejdes senest den 15. oktober 2017 og indgå i Sverigeforhandlingens slutrapport.


Fakta
Vejafstanden mellem Helsingborg og København er kun 51km, men rejsetiden er i dag over en time med bil på grund af ventetid og tid på færgen. For en rejse med kollektiv transport er den nærmere halvanden time. De lange rejsetider betyder, at grænsependlingen ikke er særlig udviklet over det nordlige Øresund.

Rejsetiden kam end en fast forbindelse reduceres til 45 minutter. En fast forbindelse kan skabe samme tilgængelighed mellem Helsingborg, det nordvestlige Skåne og København, som der i dag er mellem Lund, Midtskåne og København via Øresundsbroen. Det giver indbyggerne i Greater Copenhagen, Halland og Gøteborg-området kraftigt forbedret adgang til et større arbejdsmarked, og virksomhederne får en bredere rekrutteringsbase. Samtidig skabes en ringbane rundt om Øresund.

For virksomheder i København skaber HH-forbindelsen adgang til ca. 110.000 flere arbejdstagere inden for 60 minutters rejseafstand. En fast HH-forbindelse øger tilgængeligheden for virksomheder, medarbejdere og kunder og knytter regionen sammen i et større arbejdsmarked med øget arbejdsudbud.


For yderligere information kontakt

Henrik Fritzon (S) gennem pressesekretær Maria Eriksson, tlf. +46 0725-971427

Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt: tlf. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup via chefkonsulent Anders Haarløv tlf. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.