Gå til indhold

Seneste nyheder

Velkommen til KFUKs Sociale Arbejde!

KFUKs Sociale Arbejde er til for mennesker, der er havnet i en svær situation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, psykisk sygdom og fattigdom.

Vi hjælper med omsorg i form af en seng at sove i eller et varmt måltid. Vi hjælper også den enkelte med at komme videre i tilværelsen gennem samtale, rådgivning og som bisidder i kontakten med myndigheder. Gennem konkret praktisk støtte gør vi det muligt for mange sindslidende og misbrugere at bo i eget hjem.

Gennem Rederne arbejder vi for at forbedre livssituationen for udsatte kvinder i prostitution og misbrug. Vi hjælper også udenlandske kvinder, der af forskellige grunde er endt i prostitution i Danmark. Nogle er ofre for menneskehandel, andre er kommet hertil i forsøget på at skabe en bedre tilværelse for deres familie og børn i deres hjemland. Som noget nyt arbejder vi også med forebyggelse for at begrænse tilgangen blandt unge mennesker til en tilværelse, der er præget af prostitution og hjemløshed.

Organisationen er en medlemsorganisation, og medlemmerne samt de ansatte og frivillige gør det muligt at udføre det sociale arbejde.

Både enkeltpersoner og foreninger samt andre organisationer, der ønsker at støtte foreningens formål, kan blive medlemmer af KFUKs Sociale Arbejde. Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj eller juni måned.

KFUKs Sociale Arbejde ledes af en landsbestyrelse på 9-11 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Landsbestyrelsen konstituerer sig med landsformand, næstformand og kasserer.

Til at varetage den daglige drift har KFUKs Sociale Arbejde et sekretariat, der i daglig tale er bedre kendt som hovedkontoret. Hovedkontoret ledes af generalsekretæren, der er ansat af Landsbestyrelsen. Hovedkontoret varetager en række opgaver af ledelsesmæssig, koordinerende, økonomisk og administrativ art for de tilbud og projekter, som er oprettet under organisationen.

Alle Rederne, Kontaktcentret, herbergerne og højskolen har en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, heraf mindst et medlem fra KFUKs Sociale Arbejdes landsbestyrelse. Bestyrelsen bliver godkendt af landsbestyrelsen, og medlemmerne er valgt til bestyrelsen for fire år ad gangen. Bestyrelserne ansætter selv forstander eller ledere til at varetage den daglige drift og udvikling de specifikke steder.

KFUKs Sociale Arbejde
Niels Hemmingsens Gade 10, 2. sal
1153 København K
Danmark