Pressemeddelelse -

Nyt digitaliseringstiltag giver win win situation for borgerservice

Seks kommuner på tværs af landet (Slagelse, Holbæk, Svendborg, Fredensborg, Frederikssund og Sorø kommune) går 17. maj i luften med ny teknologi, der skal højne servicen samtidig med, at kommunen sparer penge. En win win situation for både borgere og kommune. Midlet er en ny it-løsning, der giver en større fælles viden hos såvel borgere som medarbejderne på tværs af landet.

 


Der er mange penge at spare, hvis kommunerne kan flytte borgerhenvendelser fra personligt fremmøde til telefoniske henvendelser, og samtidig få borgerne til at bruge internettet. Beregninger fra KMD viser, at der på landsplan kan spares op mod et trecifret millionbeløb årligt. 

Penge at hente og kvalitativt løft – en win win situation
- Det er jo et faktum, at kommunernes økonomi er under pres, og hvis vi på borgerserviceområdet kan være med til at lette udgiftsbyrden, så er det jo noget, vi skal gå efter, siger Borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune.

 

 

 

Det er dog også udsigterne til et kvalitativt løft af borgerbetjeningen, der har fået de seks kommuner ind i et samarbejde med hinanden og it-virksomheden KMD. 

- Udover en økonomisk gevinst ser vi et stort potentiale i at få løftet kvaliteten af den borgerbetjening, vi yder via telefoner og hjemmeside. Det er de mest fleksible løsninger i forhold til borgerne i en fortravlet hverdag. Så der er egentlig tale om en win win situation for både borgere og kommunen, fortæller kommunaldirektør Hans Søie i Holbæk Kommune.

 

Fælles viden giver hurtige og korrekte svar

 

Indførelsen af en landsdækkende fælles vidensdatabase med svar på stort set alle spørgsmål er omdrejningspunktet for kvalitetsforbedringerne. It-løsningen hedder KMD KontaktCenter.

 

- Ved at samle mest mulig viden under én digital hat bliver den tilgængelig for alle – både kommunens medarbejdere og borgerne. Døgnet rundt kan borgerne nemt finde svar på kommunens hjemmeside, siger borgerservicechef Torben Jørgensen, Svendborg Kommune.

 


- Med den fælles vidensbase bliver det ikke længere op til den enkelte medarbejder at kende svaret og formidle det. Dermed får svarene en indbygget kvalitetssikring, og borgerne vil opleve at få hurtigere svar på deres spørgsmål. Derudover får vi sikret den viden, vi skal bruge til også i fremtiden at kunne give borgerne de korrekte svar. Vi ser derfor et stort potentiale i den her it-løsning, fortæller Bodil Thomsen, Borgerservicechef i Sorø Kommune.

 

 

 

Internettet giver god borgerservice

 

Mindst 70 % af danskerne bruger netbank. Omkring syv % af landets flyttemeddelelser sker via nettet.

 

 

 

- Mange danskere tænker stadig traditionelt med hensyn til at henvende sig til kommunen. Borgeren vil helst møde personligt op. Og det er paradoksalt i forhold til, hvor mange der bruger netbank uden problemer, fortæller afdelingschef for Borgerservice i Fredensborg Kommune, Henrik Vendelbo. 

Han suppleres af Borgerservicechef Britt Christensen fra Frederikssund Kommune:

 

 

 

- De fleste danskere bruger jo internettet hver dag uden problemer. Nu skal vi få dem til i endnu højere grad også at gøre det, når de kontakter kommunen. Det vil i sidste ende også være en mere fleksibel løsning for borgerne, der jo ikke altid har tid til at komme ned i et Borgerservicecenter i normal kontortid. Vi må dog også erkende, at mange af de kommunale hjemmesider har været svære at finde rundt i. Det laver vi om nu.

Hjertet i forbedringerne på kommunens hjemmeside er en søgefunktion, som lynhurtigt peger på de mulige relevante svar. I dag kender danskerne den slags teknologi fra de mest populære søgemaskiner på internettet. 

Plads til alle

 

Flere grupper af borgere kan eller vil dog ikke benytte internettet. Og dem skal der naturligvis være plads til ifølge de seks kommuner. 

- Selv om målet for kommunen er, at borgerne skal have internettet som den foretrukne kanal, når de kontakter kommunen, så skal der naturligvis være plads til, at man kan møde personligt op. Vi har ingen ambitioner om, at afskære nogen fra at kunne få kommunen i tale, forsikrer Ivan Hansen

 

borgmester i Sorø Kommune.

Kontaktinformation:

 

 

 

Slagelse Kommune
Centerchef for Borgerservice Kim Kruse Rasmussen, kimra@slagelse.dk, telefon, 58 57 30 52, mobil 40 33 00 60

 

Holbæk Kommune
Kommunaldirektør Hans Søie, hanss@holb.dk, telefon: 72 36 55 88

 


Fredensborg Kommune
Afdelingschef for Borgerservice Henrik Vendelbo, hv@fredensborg.dk, telefon 72 56 52 35, mobil 24 41 28 42

 

Frederikssund Kommune
Borgerservicechef Britt Christensen, bchri@frederikssund.dk, telefon 47 35 10 00, mobil 23 29 17 55

 


Svendborg Kommune
Borgerservicechef Torben Jørgensen, telefon 62 23 36 15, mobil 30 17 56 15

 


Sorø Kommune
Borgerservicechef Bodil Thomsen, both@soroe.dk, telefon 57 87 65 33, mobil 20 22 13 28^

KMD A/S
Pressechef Christoffer Hellmann, che@kmd.dk, telefon 44 60 18 09, mobil 25 29 17 84

 

 


Emner

  • Statslig, kommunal administration