Pressemeddelelse -

MRSA-indsats er i fuld gang

De fleste MRSA-bakterier kommer til Danmark med folk, der har været i udlandet. Men der er de seneste år sket en stigning i antallet af bakterier i danske svinebesætninger. Siden problemet med MRSA blev opdaget har der været et tæt samarbejde med mellem myndigheder og forskere fra Statens Seruminstitut og DTU for at få indsamlet viden. Det forskere allerede nu peger på er, at et højt antibiotikaforbrug kan fremme forekomsten af MRSA hos svin. Og det er derfor netop her, at politikere og myndigheder har sat massivt ind, siger fødevareminister Henrik Høegh.
”Vi har indført en gult-kort ordning, der sætter hårdt ind overfor svinebesætninger med et højt forbrug af antibiotika. Vi har med veterinærforliget indført grænseværdier for antibiotika, der giver de landmænd, der overskrider dem flere dyrlægebesøg for egen regning. Vi har lagt en antibiotikastrategi sammen med Sundhedsministeriet, der skal reducere det samlede forbrug og få læger og dyrlæger til at bruge det antibiotika, hvor risikoen for udvikling af resistens er mindst. Det er lodret forkert, at vi ikke gør noget. Vi er tværtimod i fuld gang”, siger fødevareminister Henrik Høegh.
I dag ved forskerne ikke nok om, hvad der - udover antibiotikaforbruget - fremmer og hæmmer MRSA, og hvordan man kan komme bakterien til livs. Derfor har fødevareministeriet bestilt forskning hos DTU for at afdække faktorer, der har betydning i svineproduktionen og for smitte fra svin til mennesker. DTU vurderer, at en målrettet plan blandt andet vil kræve etablering af en costeffektiv-test til udpegning af MRSA-negative besætninger. 
”Resultaterne af den nye forskning kommer løbende frem mod 2012. Så snart vi har viden om, hvad der virker, vil vi udarbejde yderligere tiltag i forhold til MRSA i svinebesætninger.”, siger fødevareminister Henrik Høegh, der har som mål, at antibiotikaforbruget i svinebesætninger skal falde.
Den seneste sammenlignende EU-undersøgelse fra 2008, viste at forekomsten af MRSA er lav i Danmark sammenlignet med andre EU-lande.


Kontaktperson


For yderligere oplysninger:
Kontorchef i fødevarestyrelsen Per Henriksen: tlf. 4040 5171


For kontakt til fødevareministeren:
Pressesekretær Thor Seierø Mouritsen: 2091 501

Emner

  • Politik, generelt