Gå til indhold
Norwegian klager over forskelsbehandling til EU og ESA

Pressemeddelelse -

Norwegian klager over forskelsbehandling til EU og ESA

Norwegian ønsker lige konkurrencevilkår i skandinavisk luftfart og har nu klaget over ulovlig forskelsbehandling af Norwegian til EU-kommissionen og ESA. Diskriminering i reglerne for skandinaviske flyselskaber medfører, at Norwegian mister adgang til trafikrettigheder og får langt større omkostninger end konkurrenten SAS. Myndighederne begrunder forskelsbehandlingen med ”historiske særordninger” og det statslige ejerskab i SAS.

Norwegian har i fem år gentagne gange søgt og anmodet skandinaviske myndigheder om at få ligebehandling, men er blevet afvist. Afslagene er begrundet med, at SAS har ”historiske særordninger”, fordi de tre skandinaviske stater er ejere i SAS, og at ligebehandling derfor ikke er muligt.

Har forventet regelændring længe

Sagen drejer sig om en såkaldt fællesskandinavisk driftstilladelse (AOC), som SAS nyder godt af, men som Norwegian ikke får adgang til. Klagen til europæiske myndigheder har længe været ”på hold” i håb om, at de skandinaviske luftfartsmyndigheder ville udarbejde et ens regelsæt for konkurrerende selskaber i samme marked. Det europæiske flysikkerhedsorgan EASA er også kritisk over for særordningen. Alligevel er den bevaret.

I et af afslagene fra norske, danske og svenske myndigheder i fællesskab lyder det blandt andet, at ”SAS-samarbetet är historiskt betingat och är en följd av det skandinaviska luftfartssamarbetet som regeringarna och parlamenten i Danmark, Norge och Sverige har beslutat om. Det förefaller enligt myndigheternas bedömning vara vare sig ändamålsenligt eller eftersträvansvärt att understödja en ny särlösning i likhet med den SAS har eftersom det är högst tveksamt huruvida omvärlden kommer att acceptera ett nytt skandinaviskt flygföretag.

Manglende trafiktilladelser

En stor konkurrencemæssig ulempe for Norwegian er den manglende adgang til trafikrettigheder. Den fællesskandinaviske driftstilladelse giver trafikrettigheder både i EU og EØS (Norge), hvilket Norwegian er afskåret fra per i dag, eftersom Norge ikke er med i EU. Nowegian kunne eksempelvis have opereret ruten Helsinki-Dubai og flyvninger til Tel Aviv fra London og Barcelona. Dette er flyvninger, som Norwegian for nylig har fået afslag på, fordi selskabet ikke har en AOC i EU.

Højere udgifter til fly og mandskab

Norwegians konkurrent får lov til at benytte flypersonale uden at tage hensyn til, at de opererer i tre lande samtidigt, hvilket ingen andre flyselskaber kan gøre. SAS kan også problemfrit benytte fly registreret i Norge, Danmark og Sverige uden særskilt at søge om godkendelse, mens andre selskaber må søge om indleje (wetlease), når de skal benytte fly fra en anden driftstilladelse (AOC). Der skal desuden indbetales gebyrer for godkendelser af sådanne indlejeaftaler. Norwegian og andre kan kun operere fly registreret i et andet EU-land i seks + seks måneder, før de skal registreres i nationalt register. Selvom Norwegians konkurrent betaler administrative gebyrer for tre driftstilladelser, så slipper de for at have fulde AOC/driftsorganistioner både i Danmark, Norge og Sverige – hvilket foreskrifterne ellers kræver for udstedelse af en driftstilladelse. Gebyrindbetalingen er et meget lille beløb sammenlignet med de store administrative omkostninger som følge af at måtte have tre administrationer. De administrative omkostninger knytter sig blandt andet til infrastruktur og lederfunktioner i hver AOC, opfølgning i forhold til tilsynsmyndigheder (audits), manualer og planer. Norwegians etablering af et datterselskab i EU-landet Irland med selvstændig AOC har eksempelvis resulteret i opbygning af en driftsorganisation på omkring 40 medarbejdere.

Det europæiske flysikkerhedsorgan kritisk

De europæiske flysikkerhedsbestemmelser er forvaltet af det europæiske flysikkehedsbureau European Aviation Safety Agency (EASA). EASA har gentagende gange påpeget, at statsejede SAS’ særordning ikke er i overensstemmelse med regelsættet, som kræver, at et flyselskab er registreret i det land, hvor de har sit hovedkontor – en ”principal place of business”. På baggrund af en godkendt AOC kan flyselskabet få tildelt en operativ licens (OL) i samme medlemsland under tilsyn af vedkommende lands myndigheder. Norwegian og alle andre europæiske flyselskaber er omfattet af dette fælles regelsæt. Alligevel har skandinaviske luftfartsmyndigheder etableret og videreført en særordning for SAS, som ikke er i overenstemmelse med flysikkerhedsorganets bestemmelser.

Kontaktpersoner i Norwegian
Kommunikationsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. + 47 97 55 43 44
Juridisk direktør Frode Berg tlf. + 47 91 22 28 13

Kontaktperson Simonsen Vogt Wiig AS
Jan Magne Juuhl-Langseth, Partner – EU og konkurrenceret, tlf. + 47 96 64 44 40

Emner

Kategorier


Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 421 ruter til 129 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian fløj over 20 millioner passagerer i 2013. Selskabet er børsnoteret (2003) og har omkring 4500 ansatte. Norwegian har 101 fly i flåden md en gennemsnitsalder på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende nye, mere miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013 og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af anerkendte SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der bedømmer over 200 flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som den mest prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information besøg www.norwegian.com  

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Pressekontakt

Mediekontakt

Mediekontakt

Pressekontakt Andreas Hjørnholm Nordisk kommunikationschef + 45 2657 0767
Pressevagt

Pressevagt

Pressekontakt Kun for medier + 47 815 11 816

Norwegian

Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde gode og smarte rejseoplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax, og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til ”Flybranchens bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i USA. Siden 2012 har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets produkter, service og nyskabelse indenfor luftfart.

I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der underskrev FN’s program for klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive klimaneutralt inden 2050.

Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et netværk af kortdistanceruter i Norden og Europa.