SWESTEP

Gennembrud for bæredygtig genanvendelse

Pressemeddelelse   •   Okt 22, 2018 13:22 CEST

Kan teknologien hos det svenske selskab SWESTEP blive den store løsning inden for genanvendelse af affald, plastik og biomasse? Selskabet ligger i forhandling om at opføre et anlæg i København. I begyndelsen af 2019 tages spadestikket til de første to anlæg i Sverige. Aftaler om yderligere anlæg er indgået med et antal kunder flere steder i verden.

SWESTEP har i nogle år arbejdet med at udvikle og kommercialisere en teknologi der kan producere genanvendeligt brændstof og olier af blandt andet restprodukter fra husholdninger, skovdrift, landbrug og industri.

-Genanvendelsesvirksomheder, brændstofafhængige industrier og kommuner kontakter os nu direkte. Udfordringen for mange kommuner er, udover den generelle affaldshåndtering, at løse problemet med genanvendelse af plastik. Størstedelen af plastaffaldet i Danmark sendes til forbrændingsanlæg, hvilket er yderst uhensigtsmæssigt, siger Karl-Magnus Mattsson, grundlægger og administrerende direktør for SWESTEP.

SWESTEP-anlægget kan eksempelvis omdanne blandet plastaffald til en bæredygtig råolie, der efterfølgende kan blive til en helt ny plast.Teknikken i anlægget er opfundet i Siemens-koncernen og senere videreudviklet af koncernens tidligere forskningschef. Når de første anlæg nu projekteres betyder det, at SWESTEP overhaler flere konkurrerende løsninger. 

- SWESTEP’s slutprodukt har samme egenskaber som fossil olie af høj kvalitet. Udover behovet for bæredygtigt brændstof til transport på land er der også akut behov for at finde bæredygtige alternativer til skibe og fly, siger Karl-Magnus Mattsson, - og fortsætter: Der er allerede i dag nogle velfungerende anlæg i drift. De er bygget på tidligere versioner af den teknik, som vi nu kan tilbyde i form af nøglefærdige SWESTEP-anlæg, der kan etableres i større skala.


Teknologien er fleksibel, modulær og skaber en effektiv genanvendelse

SWESTEP’s specielle teknologi kan på molekyleniveau processe og genanvende alle typer restprodukter, der indeholder kulstof, herunder biomasse, plastik og genbrugsolier. Anlæggene er fleksible og kan opføres i forskellige størrelser, både når det gælder inputmaterialer og slutprodukterne.

Man kan populært sige, at den patenterede teknik kopierer naturens nedbrydningsproces når der gennem millioner af år dannes fossilt olie, men processen i et SWESTEP-anlæg bare tager nogle minutter, forklarerKarl-Magnus Mattsson og siger afslutningsvist: - Gennem et ny-etableret samarbejde med Green Fund Finance kan vi nu også tilbyde vores kunder en meget attraktiv løsning på finansiering, hvilket yderligere åbner markedet for os.For mere information:

Karl-Magnus Mattsson
Tlf. +4676 397 9574
Mail kmm@swestep.com

Dansk Kontakt - Martin Porsgaard
Tlf. +4552198910
Mail martin.p@swestep.com