Alexandra Instituttet

Nyt nordisk IoT-center hjælper virksomheder med at udnytte IoT-potentialet

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2017 05:30 CET

Danmarks to førende kapaciteter på teknologisk service inden for Internet-of-Things (IoT), FORCE Technology og Alexandra Instituttet, går sammen om Nordic IoT Centre og tilbyder dermed industrien en efterspurgt one-stop-shop for udvikling og praktisk implementering af IoT-løsninger. Ambitionen med Nordic IoT Centre er at skabe et samlet økosystem for udvikling af IoT bestående af udviklingshuse, EMS-producenter, softwareudviklingshuse samt danske og udenlandske universiteter og GTS-institutter.

For at udvikle succesfulde IoT-produkter og -systemer kræver det, at man anvender mange forskellige tekniske og forretningsmæssige kompetencer. De fleste danske virksomheder har ikke adgang til de nødvendige multidisciplinære kompetencer og kommer derfor hurtigt til kort i udviklingsprocessen. Alle disse kompetencer bliver nu samlet i Nordic IoT Centre til gavn for danske virksomheder.


Flere analyser fastslår, at danske virksomheder i dag ikke udnytter potentialet, der ligger i digitale værktøjer som dataanalyse og IoT, i så høj grad som førende europæiske lande.


”Paratheden til at udnytte de digitale værktøjer begrænses ofte af virksomhedernes manglende viden om de nye teknologier, og hvordan de kan implementeres i eksisterende eller nye produktløsninger. En viden, som FORCE Technology og Alexandra Instituttet i kraft af deres GTS-virke har oparbejdet i gennem en lang årrække,” siger Ole Lehrmann Madsen, CEO, Alexandra Instituttet.


Derfor går de to institutter nu sammen om Nordic IoT Centre - en one-stop-shop, der hjælper virksomheder med at udnytte IoT-potentialet.


Multidisciplinære kompetencer lige ved hånden
I Nordic IoT Centre får virksomhederne adgang til omfattende viden, kompetencer og testfaciliteter til udvikling af succesfulde IoT-løsninger, der kan klare sig på verdensplan. For virksomhederne betyder det, at de kan komme hurtigere på markedet med deres IoT-løsninger, når de her får adgang til alle nødvendige multidisciplinære ressourcer på ét sted.


”Centeret råder over en bred pallette af tekniske kompetencer inden for hardware og software, sensorsystemer og machine learning – såvel som faglig viden om produkttest og internationale godkendelser af IoT-løsninger. Endvidere indgår Nordic IoT Centre i et netværk af faglige og internationale samarbejdspartnere, som kan inddrages til løsning af specifikke problemstillinger,” udtaler Juan Farré, CTO, FORCE Technology.
Hvad enten virksomhederne søger hjælp til konceptudvikling, udvikling af trådløse produkter med kunstig intelligens, rådgivning om IoT-sikkerhed eller hjælp til produktgodkendelser, er der eksperthjælp at hente hos Nordic IoT Centre.

FORCE og Alexandra Instituttet samarbejder desuden med certificering og standardisering af sikkerhedskrav til IoT-produkter. Det er noget af det, der skal til for at aflive skepsis over for IoT-produkterne og dermed få udnyttet potentialet.


Landsdækkende testfaciliteter
Nordic IoT Centre råder desuden over talrige testfaciliteter rundt om i Danmark, Norge og Sverige. Her kan virksomhederne få testet deres IoT-produkter og systemer og dermed sikre, at IoT-løsningerne lever op til de internationale lovkrav og standarder, som giver markedsadgang.

Yderligere information og kontakt
Martin Krogstrup, Head of Business Development, Product Division, FORCE Technology tlf. 43 25 17 05, email: mkn@force.dk  Anders Kofod-Petersen, Professor i Kunstig Intelligens, Vicedirektør, Alexandra Instituttet tlf. +45 41 15 12 48, email: anders@alexandra.dk.

100 specialister samlet under ét tag

Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, der arbejder med forskningsbaseret it-innovation. Sammen med offentlige og private virksomheder udvikler vi avancerede og innovative it-løsninger, der skaber vækst, effektive og sikre løsninger, samt nyskabende brugsoplevelser. Digitalisering er et væsentligt redskab til at opnå vækst og velfærd i samfundet. Med vores viden om software, interaktionsteknologi, mobile platforme, udviklingsmetoder, UX og samspillet mellem bruger, teknologi og forretning hjælper vi offentlige og private virksomheder med at udvikle innovative, it-baserede produkter og services – og med at opnå nye forretningsmæssige gevinster. Det giver vores samarbejdspartnere flere års forspring i forhold til deres konkurrenter.

Alexandra Instituttet har ca. 100 medarbejdere med forskellige baggrunde, der spænder over dataloger, arkitekter, antropologer, ingeniører, designere, forretningsudviklere mv. Vores tværfaglighed er en styrke, som vi udnytter til at skabe innovative løsninger for vores kunder og samarbejdspartnere baseret på en dyb forståelse af den brugsmæssige og forretningsmæssige kontekst. Vi er en del af det danske innovationssystem og er et af Danmarks otte GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service). Det betyder, at vi er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren som et institut, der kan omsætte forskning til værdi.