Skip to main content

Er du beskyttet mod det farlige kvartsstøv?

Blogindlæg   •   Jan 03, 2018 08:03 CET

Støv findes i mange udgaver på de forskellige arbejdspladser. De små partikler kan medføre alvorlige gener som eksem, allergi og lungesygdomme. Vær opmærksom på at beskytte luftvejene korrekt.

Støv, du indånder i arbejdsmiljøet, kan være sundhedsskadeligt - både på kort og lang sigt. Det gælder f.eks. forekomsten af kvartsstøv på visse arbejdspladser. Både arbejdsgiver og arbejdstager skal derfor være opmærksomme på den korrekte beskyttelse af luftvejene.

I byggebranchen arbejder næsten 70 % af de faglærte danske bygningsarbejdere med støvende materialer i mere end en fjerdedel af arbejdstiden. Arbejdsmedicinske eksperter vurderer, at der hvert år dør mellem 300 og 600 danskere som følge af, at de har været udsat for støv på arbejdspladsen.

Udsættes du for kvartsstøv, kulstøv eller asbest, risikerer du at få livstruende lungesygdomme som silikose og KOL, ligesom der også er risiko for kræftsygdomme . Risiciene har været kendt længe og hvordan man beskytter sig i arbejdet med kræftrisikable stoffer og materialer ses bl.a. i  At-vejledning C.2.1-1.

Det kræver beskyttelse

Magnus Paulander, Category Manager, personligt sikkerhedsudstyr, fortæller, at der findes enkelte sikkerhedsprodukter, der er aktuelle i disse arbejdsmiljøer, men minimumkravet er et åndedrætsværn:

- Disse partikler er jo en skjult fare, for de ses ikke med det blotte øje, så du skal bruge åndedrætsværn. Og du skal vælge en beskyttelse, der kan filtrere denne type af partikler. Desuden skal du vælge åndedrætsværn ud fra hvor længe du bruger det, og hvilken type af arbejde du udfører.

Generelle råd om valg af åndedrætsværn:

Arbejdsgiveren skal udføre en risikovurdering eller/og APV (arbejdspladsvurdering), så den enkelte får den korrekte type åndedrætsværn iht. Arbejdstilsynets anvisninger.

  • Til arbejde, der udføres på under to timer og som ikke er specielt fysisk tungt, er åndedrætsværn af typen filtrerende halvmaske FFP3 eller halvmaske med udskifteligt P3 partikelfilter eksempler, der normalt yder tilstrækkelig beskyttelse.
  • Til arbejde, der varer længere end to timer, er tungere rent fysisk samt mere omfattende i beskidte miljøer, som f.eks. ved sanering - der betyder højere belastning af åndedræt og større risici - bør du mindst bruge et luftforsynet åndedrætsværn, der tilfører dig ren, ny luft.

Få et overblik: varianter af åndedrætsværn

Hvor længe beskytter åndedrætsværnet?

Magnus fortæller desuden, at mange spørger, hvor længe filtret holder i en maske. Selvom foreskrifterne kræver, at arbejdsgiveren skal have regelmæssige rutiner for kontrol af om udstyret har den tilsigtede effekt, skal du også selv foretage tæthedskontrol inden hvert arbejdspas. Du skal desuden have styr på, hvor længe du bruger åndedrætsværnet.

- Bærer du et åndedrætsværn med partikelfilter, skal du være opmærksom på om det bliver sværere at ånde. Jo flere partikler filtret fanger, desto mere øges åndingsmodstanden. Du får også en følelse af, at det er ubehageligt at bruge det. Alt dette er tydelige signaler på, at et partikelfilter skal udskiftes. Man kan dog ikke med 100% sikkerhed sige, at så og så længe holder filteret.

Tip - plan for filterskift

Forholdene, der påvirker levetiden af filtre mod gasser/dampe, kendes sjældent sikkert - og kan desuden variere under filterets brug. Derfor kan man ikke nøjagtigt beregne filterets levetid på forhånd. I stedet kan man lave en plan for filterskift baseret på, at man indledningsvis bruger sin lugtesans som advarsel. Når man tager et nyt filter i brug, noterer man sig hvor lang tid der går i alt, før man begynder at kunne lugte noget gennem filteret. 

For eksempel bruger man filteret: én time den ene dag, tre timer den næste og to timer den tredje dag osv

Viser det sig, at filteret holder 16 timer, bør man lave en plan for filterskift der hedder: filteret skal skiftes efter 12 timers brug. Så har man indlagt en passende sikkerhedsmargin på 25%. Kan man alligevel inden da lugte noget, skal filteret naturligvis skiftes straks.

Advarsel

Personer med dårlig eller ingen lugtesans bør ikke anvende masker med filtre. Man bør ikke anvende gas-/dampfilter mod kemikalier, der har dårlige advarsels-egenskaber i form af lugt eller smag. Vær desuden opmærksom på, at åndedrætsværn og skæg eller skægstubbe ikke er en god kombination! Vi anbefaler faktisk, at julemanden barberer skægget af...

Se mulighederne: åndedrætsværn

Har du brug for hjælp til dit valg, så kontakt os på ordre@procurator.dk eller telefon +45 7611 5000. Prøv også chat-funktionen på www.procurator.dk.

Kilder: Bam-bus.dkLungeforeningen© Karolinska InstitutetArbejdstilsynet