Skip to main content

Her skal du ikke arbejde alene

Blogindlæg   •   Mar 15, 2018 08:01 CET

I visse arbejdssituationer bør du absolut ikke arbejde alene. Ellers arbejder du med livet som indsats. Det gælder bl.a. i trange rum.

Trange rum er en betegnelse for områder, der er svært tilgængelige. F.eks.: brønde, kloakker, siloer, cisterner, elevatorskakte, vindmøller og lastrum.

I disse områder er flere sikkerhedsaspekter livsvigtige. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man søge på "trange rum" og finde en række vejledninger om risici og sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes.

Vagtmænd til overvågning og redning

Noget der går igen, i de forskellige vejledninger og bekendtgørelser er, at man ikke må arbejde alene. I visse situationer kræves faktisk 2 såkaldte vagtmænd, der begge er oplært i at benytte redningsudstyr korrekt.

Desuden skal arbejdsgiver sørge for, at arbejdet ledes af en person, der er:

"...instrueret om de ulykkes- og sundhedsfarer, der er forbundet med arbejdet, og som er oplært i at afværge farlige situationer."

Der skal altså som minimum være en person, der overvåger og har kontakt med personen der udfører arbejdet. Vigtigheden af, at vagtmanden er instrueret i korrekt redning af kollegaen kan ikke understreges nok. Desværre har der været situationer, hvor personer er besvimet i trange rum pga. for eksempel iltmangel. Når kollegaen udenfor har opdaget dette - og er ilet sin kollega til undsætning - er vedkommende selv besvimet, fordi han/hun ikke har båret sikkerhedsudstyr.

Arbejder man på den her måde, kan det få fatale konsekvenser ikke at bære korrekt sikkerhedsudstyr!

Brug åndedrætsværn mod usynlige farer

Er der usynlige farer - og er det ikke direkte indlysende, hvad luften i det trange rum indeholder - skal luftens indhold måles. Når vi skriver ”usynlige” farer, er det ikke et udtryk for, at der er hokuspokus med i spillet. Usynlige farer som lugtfri gasser/kemikalier og iltmangel, kan vores lugtesans ikke selv opdage. Derfor skal luftens indhold måles med f.eks. en gas detektor der måler: iltindhold, skadelige emner, brændbare gasser og dampe. En måling hjælper også med at bedømme om luften skal kontrolleres løbende under arbejdets udførelse.

Skulle måleinstrumentet give udslag, kan man i nogle situationer ventilere området og tilføre ren luft. Ellers skal der anvendes effektivt luftforsynet åndedrætsværn. Eksempelvis fra Scott Safety eller CleanSpace.

Brug altid faldsikring

En anden vigtig del af sikkerheds- og redningsudstyr til arbejde i trange rum er faldsikring. 

Man skal kunne løfte en person ud af rummet uden at nogen anden behøver gå derind. Der findes både faste og mobile faldsikringsløsninger til formålet. 3M har forskellige typer af mobilt faldsikring til lodret og vandret placering. 

Er du i tvivl om, hvordan arbejde i trange rum kan løses på en tryg og sikker måde, kan du kontakte Procurators kundeservice til en dialog om det konkrete behov: +45 7611 5000.