Gå til indhold
Basic Skills – et alternativt undervisningstilbud

Pressemeddelelse -

Basic Skills – et alternativt undervisningstilbud

Rebild Kommunes Børne- og Familieudvalg har på mødet den 6. februar godkendt, at Rebild Ungdomsskole går i gang med et alternativt undervisningstilbud for unge i 8. og 9. klasse. Tilbuddet er skræddersyet til unge, der er kørt fast i det almindelige skolesystem, og som har brug for et løft.

De unge møder seks timer hver dag – fredag er en smule kortere. Der undervises i dansk, matematik og engelsk med mulighed for at tage 9. klasses afgangsprøve i dansk og matematik. Det faglige fokus står imidlertid ikke alene. Personlig og social udvikling vægtes i lige så høj grad. Undervisningen er desuden varieret, aktiv og praksisnær.

Et tilpasset undervisningstilbud, der hjælper videre

Basic Skills er et fleksibelt forløb med løbende opstart og varieret længde. Et forløb kan vare fra få uger og op til 24 måneder.

Morgenmad og frokost er en del af hverdagen, og skemaet brydes op af temadage, ture ud af huset, besøg af gæsteundervisere, virksomhedsbesøg, praktik og lejrskole.

For at komme ind på Basic Skills, skal man visiteres af skolen og UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Målet er, at de unge hjælpes videre i grundskole, 10. klasse, FGU eller en ungdoms/erhvervsuddannelse. I overgangen til uddannelse tilknyttes eleverne en mentor, som de kender fra Basic Skills.

Flere unge skal have en hånd for at blive uddannelsesparate

Thøger Elmelund Kristensen (A), formand for Børne- og Familieudvalget hilser oprettelsen af Basic Skills velkommen.

- Vi kan se at der har været en stigning i antallet af unge der ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse eller anden uddannelse efter folkeskolen. Med Basic Skills kan vi løfte deres faglige niveau – samtidigt med at vi giver dem friske perspektiver på det at gå i skole. Vi vil løfte deres selvværd og deres kompetencer, så de bliver klar til at komme videre i uddannelsessystemet, siger Thøger Elmelund Kristensen.

Undervisningen bliver tilrettelagt så der hele tiden er udfordringer der passer til elevernes standpunkt. Samtidig vil den sikre at eleverne løbende kan mærke at de udvikler sig, både fagligt og socialt.

Ungdomsskolen har det helt rigtige miljø til opgaven

Det bliver Rebild Ungdomsskole – også kendt som RU – der kommer til at stå for undervisningen. Her vil der fast være tilknyttet to lærere og en vejleder fra UU. Jesper Greth (V) sidder i Rebild Byråd og er formand for Rebild Ungdomsskoles bestyrelse og han er ikke i tvivl om at Rebild Ungdomsskole er det helt rigtige sted at tilbyde undervisningen:

- De her unge mennesker er kørt træt i den traditionelle undervisning i folkeskolen. I ungdomsskolen er både de fysiske og de ”mentale” rammer anderledes. Her er der simpelthen rum til at tingene kan gøres på en anden måde, og det er noget af det disse elever har brug for. Det, kombineret med et skema der giver større afveksling, men stadig faste rammer, er jeg sikker på vil hjælpe eleverne videre i uddannelsessystemet, siger Jesper Greth.

Start 1. august

Basic Skills starter 1. august og der er plads til 16 elever. Eleverne bliver optaget gennem et samarbejde mellem den skole eleven hidtil har været indskrevet på, UU, PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) og Rebild Ungdomsskole. Der vil være løbende optag hen over skoleåret. 

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.

Kontakt

Jesper Greth

Jesper Greth

Pressekontakt Borgmester +45 40 62 78 52
Thøger Elmelund Kristensen

Thøger Elmelund Kristensen

Byrådsmedlem +45 24 43 19 13
Jens Skov Jørgensen

Jens Skov Jørgensen

Ungdomsskoleleder Rebild Ungdomsskole + 45 20 61 53 46

Om os

Med lidt over 30.000 indbyggere er Rebild Kommune en af de mindre kommuner i Danmark. Vi er placeret i hjertet af Himmerland midt i en enestående smuk natur og tæt på det nye regionscenter i Aalborg. Via motorvejen og tognettet med nærbane og lyntog er der gode forbindelser til både regionscentret og til resten af Danmark, så det er nemt at pendle både til og fra.

Rebild Kommune har cirka 12.000 arbejdspladser. Blandt andet i kraft af et driftigt erhvervsliv, moderne innovations-virksomheder, landbrug og en veludbygget turistindustri. Området oplever desuden en stor efterspørgsel på grunde til både boliger og erhverv.

Rebild Kommune er karakteriseret ved stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og et aktivt foreningsliv. Der er blandt borgerne en stor lyst og vilje til at engagere sig i forskellige fritidsaktiviteter og til at benytte kultur- og idrætstilbud Her er særdeles gode handelsmuligheder med et bredt udbud af specialbutikker. Det kuperede terræn, unik natur og Danmarks største sammenhængende (Rold) skov, gør området (#Triatland) til et valfartsted for outdoor sportsturisme og der afholdes årligt mere end 30 outdoor sportsevents på tværs af kommunen: https://www.facebook.com/triatlandrebild