Pressemeddelelse -

Større chance for at overleve lungekræft

Nye tal for 2009 viser, at patienter med lungekræft oplever forbedret overlevelsesmuligheder, når de har været i behandling på Aalborg Sygehus. 

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) har offentliggjort tal for 2009, hvor sygehusene skal opfylde 15 målepunkter. På tre meget vigtige områder har Aalborg Sygehus forbedret sig. Og på ingen af målepunkterne ligger sygehuset nu under landsresultatet. 

- Når vi ser på stigningen i antallet af patienter, der er i live et år efter, at deres diagnose er stillet, er vi steget meget kraftigere end i andre regioner. Vi er meget stolte af forbedringen, der samlet set skyldes en stor koordineret indsats fra alle involverede afdelinger på Aalborg Sygehus, siger Henrik Kirstein Jensen, overlæge, lungemedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus.

35 procent af patienterne, der fik lungecancerdiagnosen i 2007, var i live et år efter i 2008. I 2009 var 44 procent af patienterne i live, der fik diagnosen i 2008. Lungekræft er almindeligvis forbundet med stor dødelighed. 

Et af målepunkterne viser samtidig, at udviklingen i antallet af patienter, der er i live to år efter, at deres diagnose er stillet, også er meget flot. Det tætte samarbejde under ”samme tag” på sygehuset har været muligt, fordi udredningen også er centraliseret. Aalborg Sygehus har siden 2008 stået for al udredning i regionen.

7 fælleskonferencer om ugen

Behandlingen af lungekræft involverer flere afdelinger på sygehuset. Derfor har sygehuset taget konsekvensen og laver fælleskonferencer 7 gange om ugen, hvor den enkelte patient bliver gennemgået for hvilken behandling, der er bedst. Det reducerer den interne ventetid mellem udredning og behandling. 

- En øget aktivitet fra 2008 med 30 til 40 procent har øget behovet for operationer. En ændret arbejdsstruktur betyder, at vi udfører 3-4 operationer flere om ugen, siger Poul Erik Haahr, overlæge, hjerte-lunge kirurgisk afdeling. 

Den øgede aktivitet skyldes formentlig, at de praktiserende læger er blevet bedre til at spore kræfttilfælde tidligere. Det giver tidligere diagnose og bedre overlevelsesmuligheder. 

- Samtidig henviser de praktiserende læger nemmere til røntgenscanning i Region Nordjylland. Det betyder, at patienterne langt hurtigere kommer til udredning, og vi kan sætte behandlingen i gang, siger Henrik Kirstein Jensen, overlæge, lungemedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus.

Yderligere informationer

I Region Nordjylland bliver der opereret relativt flere patienter end i de øvrige regioner. Tallene for overlevelse et og to år efter operation viser, at den øgede aktivitet ikke har haft negativ indflydelse på overlevelsesmulighederne. 

Ventetiden i forbindelse med den onkologiske behandling er en udfordring for Region Nordjylland ligesom i resten af landet.

Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere på sundhed.dk.

  • Kontaktperson:
  • Overlæge og forløbsleder ved lungemedicinsk afdeling Henrik Kirstein Jensenx
  • Tlf. 99 32 64 28

 

 

Emner

  • Samfund