Mænd vil sejle - og kvinder passe børn i pensionsalderen

Pressemeddelelser   •   Maj 27, 2011 11:44 CEST

En ny undersøgelse fra SAMPENSION viser klare forskelle mellem hvad kvinder og mænd drømmer om, når de skal pensioneres. Mens 63 pct. af kvinderne vil bruge tid og penge på børn og børnebørn er det kun hver anden mand der vil det samme. Omvendt svarer 45 pct. af mændene at deres tid og penge skal bruges på hobbyer som bil og båd. I virkeligheden ender de fleste pensionister med at anvende pensionspengene til almindeligt forbrug.

København, d. 26. maj 2011 – En ny undersøgelse fra pensionsselskabet SAMPENSION giver et indblik i hvad danskerne ønsker sig til den tredje alder. De tre mest populære ting er oplevelser (61 pct.) rejser (60 pct.) og børn og børnebørn (56 pct.) efterfulgt af hobbyer (fx bil og båd) med 37 pct. Bag disse tal viser der sig en klar kønsmæssig forskel, eftersom mænd i langt højere grad vil bruge ressourcer på hobbyer som bil og båd mens kvinderne i langt højere grad er opmærksomme på børn og børnebørn.


Pensionister har ikke råd til at gennemføre drømmene
Spørger man pensionisterne, lever virkeligheden ikke op til drømmene. Ud over de faste udgifter ender de fleste (49 pct.) med at bruge hovedparten af pensionspengene på almindeligt forbrug i stedet for at indfri drømmene og en stor gruppe (44 pct.) erklærer, at de ikke synes de fik sparet tilstrækkeligt op til pensionen.

”Selv om mænd og kvinder drømmer forskelligt, må vi nok vænne os til, at der i pensionsalderen ikke er lige så mange penge til fornøjelse, som vi går og drømmer om. Det skyldes desværre, at mange af os slet ikke sparer tilstrækkeligt op til pension. Som pensionsselskab vil vi derfor opfordre til at man kigger sin pensionsordning efter i sømmen. Det er særligt aktuelt nu hvor statens pensioner definitivt ser ud til at blive mindre”, siger SAMPENSIONS adm. direktør Hasse Jørgensen.

Der er også regionale forskelle i hvad vi drømmer om som pensionister. Eksempelvis svarer 15 pct. af respondenter bosat i hovedstaden, at de vil bruge tid og penge på restaurantbesøg mens landsgennemsnittet er 10 pct. og endnu lavere i visse regioner. 

Yderligere oplysninger
SAMPENSIONs Pressechef 
Jens Nüchel
Mobil: 29 64 62 94
jen@sampension.dk


Fakta om undersøgelsen
Analyseinstituttet YouGov har på vegne af pensionsselskabet SAMPENSION spurgt 1000 danskere om deres ønsker til pensionsalder. Omnibusundersøgelsen blev lavet den 10-13. maj.

Undersøgelsens hovedkonklusioner:

Hobbyer er vigtigere for mænd 
•     45 pct. af mænd vil bruge tid og penge på hobbyer som bil og båd mens kun 28 pct. af kvinderne vælger denne kategori.

•    Når man ser på de allerede pensionerede så er tallene ca. en tredjedel mindre for begge parter. 30 pct. af pensionerede mænd bruger deres pension på restaurantbesøg mens det kun er 17 pct. af de pensionerede kvinder.

Kvinder er mere børnevenlige – både før og efter pension
•    28 pct. af pensionerede mænd svarer, at de hovedsagelig bruger deres pension på børn og børnebørn mens tallet for pensionerede kvinder er 40 pct. Tilsvarende vil 63 pct. af kvinder bruge tid og penge på børnebørn, mens tallet for mænd er 50 pct. 

Pensionerede mænd spiser mere ude end kvinderne
•    Hver tiende mand og kvinde forventer at bruge tid og penge på restaurantbesøg i pensionsalderen. Men ser man på dem, der allerede er pensioneret, svarer hele 15 pct. af mændene, at de bruger del af deres pension på restauranter, mens det kun 7 pct. af kvinderne.

SAMPENSION er med sine 300.000 danske medlemmer og investeringerne på over 147 mia. en af de største institutionelle investorer i Danmark

En ny undersøgelse fra SAMPENSION viser klare forskelle mellem hvad kvinder og mænd drømmer om, når de skal pensioneres. Mens 63 pct. af kvinderne vil bruge tid og penge på børn og børnebørn er det kun hver anden mand der vil det samme. Omvendt svarer 45 pct. af mændene at deres tid og penge skal bruges på hobbyer som bil og båd. I virkeligheden ender de fleste pensionister med at...

Læs mere »

Danskerne vil selv bestemme pensionsalder

Pressemeddelelser   •   Maj 25, 2011 09:34 CEST

Danskerne ser stort på politikernes ønsker om pensionsalder. Kun fire ud af ti forventer at gå på pension fra de er fyldt 67 år – og der er stor spredning i hvornår danskerne vil pensioneres. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks fjerde største pensionsselskab, SAMPENSION.

En undersøgelse fra SAMPENSION viser at danskerne selv vil bestemme hvornår de pensioneres. Cirka en tredjedel svarer at de forventer at gå på pension før de er fyldt 65 år, men kun 39 pct. ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år. Hver fjerde dansker forventer i mindre grad eller slet ikke at være arbejdsdygtig når de er fyldt 67 år. Tallene står i skærende kontrast til de mange politiske udmeldinger om pension.

Danskerne skal tænke anderledes
Danskernes ønske om selv at bestemme deres pensionstidspunkt vil ifølge et af de store danske pensionsselskaber SAMPENSION betyde nye tider for både danskerne, der skal tænke deres fremtidige arbejdsliv på en ny måde, samt for pensionsselskaber, der skal tænke i nye produkter.

”Når så mange danskere har så forskellige ønsker og hensyn til deres pensionstidspunkt, synes jeg det er nødvendigt, at vi som pensionsselskab bakker befolkningen op og kommer med nogle mere fleksible pensionsløsninger”, siger SAMPENSIONS adm. dir. Hasse Jørgensen og fortsætter: 

”Vi har som arbejdsmarkedspensionsselskab et særligt ansvar for at støtte op om det velfærdssamfund, vi er en del af. Det kan vi blandt andet gøre ved at udvikle og tilbyde nogle pensionsløsninger til de af vores kunder, der har lyst og kræfter til at arbejde til de måske er 70 år eller mere. Det skal være muligt at arbejde længe og samtidig opprioritere et familieliv med børn og børnebørn”.

Stort marked for pensionsselskaber
Udskydelsen af tidspunktet for efterløn i det nye efterlønsforlig har gjort det dyrere for den enkelte dansker at forlade arbejdsmarkedet før tidspunktet for folkepension, og det er et af de områder, hvor de private pensionsselskaber fremover må regne med at skulle løse en mere kompleks pensionsopgave end tilfældet er i dag.

”De danskere, der føler sig nedslidte, men fremover ikke opfylder de nye betingelser for efterløn, bør have mulighed for at gå på nedsat arbejdstid og samtidig få udbetalt en mindre del af deres pensionsopsparing. Det vil alt andet lige føre til færre sygedage og større trivsel. Muligheden eksisterer ikke i dag, og det synes jeg, vi sammen med arbejdsmarkedets parter skal gøre noget ved”, siger Hasse Jørgensen.

SAMPENSIONS undersøgelse viser at københavnerne er dem, der vil blive længst tid på arbejdsmarkedet. I Syd- og Sønderjylland er der derimod kun 29 pct. som ser sig gå på pension, fra de er fyldt 67 år.

Yderligere oplysninger
SAMPENSIONs Pressechef 
Jens Nüchel
Mobil: 29 64 62 94
jen@sampension.dkFakta om undersøgelsen
Analyseinstituttet YouGov har på vegne af pensionsselskabet SAMPENSION spurgt 1000 danskere om deres ønsker til pensionsalder. Omnibusundersøgelsen blev lavet den 10-12. maj.

Undersøgelsens hovedkonklusioner:

Fast pensionsalder i opløsning
•    Cirka en tredjedel af befolkningen forventer at gå på pension før de fylder 65. En tredjedel når de fylder 65. Og den sidste tredjedel først når de fylder 70 år eller over. 

Hver fjerde ser ikke sig selv som arbejdsdygtige som 67-årige
•    Hver fjerde dansker forventer i mindre grad eller slet ikke at være arbejdsdygtig når de er fyldt 67 år.

De unge topper – de ældre stopper
•    Blandt de 18-29 årige ser 54 pct. sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år
•    Blandt de 50-59-årige ser 23 pct. sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år

Hovedstaden og Fyn i toppen – Syddanmark i bunden
•    Syddanmark er der 29 pct som ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år
•    I Hovedstaden og på Fyn er der 51 pct som ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år

Uddannelse giver længere arbejdsalder
•    Danskere med grund/folkeskole er der 29 pct. som ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år
•    Danskere med lange videregående uddannelser er der 58 pct. som ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år

SAMPENSION er med sine 300.000 danske medlemmer og investeringerne på over 147 mia. en af de største institutionelle investorer i Danmark.

Danskerne ser stort på politikernes ønsker om pensionsalder. Kun fire ud af ti forventer at gå på pension fra de er fyldt 67 år – og der er stor spredning i hvornår danskerne vil pensioneres. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks fjerde største pensionsselskab, SAMPENSION.

Læs mere »