Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Danskerne vil selv bestemme pensionsalder

Danskerne ser stort på politikernes ønsker om pensionsalder. Kun fire ud af ti forventer at gå på pension fra de er fyldt 67 år – og der er stor spredning i hvornår danskerne vil pensioneres. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks fjerde største pensionsselskab, SAMPENSION.

En undersøgelse fra SAMPENSION viser at danskerne selv vil bestemme hvornår de pensioneres. Cirka en tredjedel svarer at de forventer at gå på pension før de er fyldt 65 år, men kun 39 pct. ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år. Hver fjerde dansker forventer i mindre grad eller slet ikke at være arbejdsdygtig når de er fyldt 67 år. Tallene står i skærende kontrast til de mange politiske udmeldinger om pension.

Danskerne skal tænke anderledes
Danskernes ønske om selv at bestemme deres pensionstidspunkt vil ifølge et af de store danske pensionsselskaber SAMPENSION betyde nye tider for både danskerne, der skal tænke deres fremtidige arbejdsliv på en ny måde, samt for pensionsselskaber, der skal tænke i nye produkter.

”Når så mange danskere har så forskellige ønsker og hensyn til deres pensionstidspunkt, synes jeg det er nødvendigt, at vi som pensionsselskab bakker befolkningen op og kommer med nogle mere fleksible pensionsløsninger”, siger SAMPENSIONS adm. dir. Hasse Jørgensen og fortsætter: 

”Vi har som arbejdsmarkedspensionsselskab et særligt ansvar for at støtte op om det velfærdssamfund, vi er en del af. Det kan vi blandt andet gøre ved at udvikle og tilbyde nogle pensionsløsninger til de af vores kunder, der har lyst og kræfter til at arbejde til de måske er 70 år eller mere. Det skal være muligt at arbejde længe og samtidig opprioritere et familieliv med børn og børnebørn”.

Stort marked for pensionsselskaber
Udskydelsen af tidspunktet for efterløn i det nye efterlønsforlig har gjort det dyrere for den enkelte dansker at forlade arbejdsmarkedet før tidspunktet for folkepension, og det er et af de områder, hvor de private pensionsselskaber fremover må regne med at skulle løse en mere kompleks pensionsopgave end tilfældet er i dag.

”De danskere, der føler sig nedslidte, men fremover ikke opfylder de nye betingelser for efterløn, bør have mulighed for at gå på nedsat arbejdstid og samtidig få udbetalt en mindre del af deres pensionsopsparing. Det vil alt andet lige føre til færre sygedage og større trivsel. Muligheden eksisterer ikke i dag, og det synes jeg, vi sammen med arbejdsmarkedets parter skal gøre noget ved”, siger Hasse Jørgensen.

SAMPENSIONS undersøgelse viser at københavnerne er dem, der vil blive længst tid på arbejdsmarkedet. I Syd- og Sønderjylland er der derimod kun 29 pct. som ser sig gå på pension, fra de er fyldt 67 år.

Yderligere oplysninger
SAMPENSIONs Pressechef 
Jens Nüchel
Mobil: 29 64 62 94
jen@sampension.dkFakta om undersøgelsen
Analyseinstituttet YouGov har på vegne af pensionsselskabet SAMPENSION spurgt 1000 danskere om deres ønsker til pensionsalder. Omnibusundersøgelsen blev lavet den 10-12. maj.

Undersøgelsens hovedkonklusioner:

Fast pensionsalder i opløsning
•    Cirka en tredjedel af befolkningen forventer at gå på pension før de fylder 65. En tredjedel når de fylder 65. Og den sidste tredjedel først når de fylder 70 år eller over. 

Hver fjerde ser ikke sig selv som arbejdsdygtige som 67-årige
•    Hver fjerde dansker forventer i mindre grad eller slet ikke at være arbejdsdygtig når de er fyldt 67 år.

De unge topper – de ældre stopper
•    Blandt de 18-29 årige ser 54 pct. sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år
•    Blandt de 50-59-årige ser 23 pct. sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år

Hovedstaden og Fyn i toppen – Syddanmark i bunden
•    Syddanmark er der 29 pct som ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år
•    I Hovedstaden og på Fyn er der 51 pct som ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år

Uddannelse giver længere arbejdsalder
•    Danskere med grund/folkeskole er der 29 pct. som ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år
•    Danskere med lange videregående uddannelser er der 58 pct. som ser sig selv gå på pension fra de er fyldt 67 år

SAMPENSION er med sine 300.000 danske medlemmer og investeringerne på over 147 mia. en af de største institutionelle investorer i Danmark.

Emner