Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Mænd vil sejle - og kvinder passe børn i pensionsalderen

En ny undersøgelse fra SAMPENSION viser klare forskelle mellem hvad kvinder og mænd drømmer om, når de skal pensioneres. Mens 63 pct. af kvinderne vil bruge tid og penge på børn og børnebørn er det kun hver anden mand der vil det samme. Omvendt svarer 45 pct. af mændene at deres tid og penge skal bruges på hobbyer som bil og båd. I virkeligheden ender de fleste pensionister med at anvende pensionspengene til almindeligt forbrug.

København, d. 26. maj 2011 – En ny undersøgelse fra pensionsselskabet SAMPENSION giver et indblik i hvad danskerne ønsker sig til den tredje alder. De tre mest populære ting er oplevelser (61 pct.) rejser (60 pct.) og børn og børnebørn (56 pct.) efterfulgt af hobbyer (fx bil og båd) med 37 pct. Bag disse tal viser der sig en klar kønsmæssig forskel, eftersom mænd i langt højere grad vil bruge ressourcer på hobbyer som bil og båd mens kvinderne i langt højere grad er opmærksomme på børn og børnebørn.


Pensionister har ikke råd til at gennemføre drømmene
Spørger man pensionisterne, lever virkeligheden ikke op til drømmene. Ud over de faste udgifter ender de fleste (49 pct.) med at bruge hovedparten af pensionspengene på almindeligt forbrug i stedet for at indfri drømmene og en stor gruppe (44 pct.) erklærer, at de ikke synes de fik sparet tilstrækkeligt op til pensionen.

”Selv om mænd og kvinder drømmer forskelligt, må vi nok vænne os til, at der i pensionsalderen ikke er lige så mange penge til fornøjelse, som vi går og drømmer om. Det skyldes desværre, at mange af os slet ikke sparer tilstrækkeligt op til pension. Som pensionsselskab vil vi derfor opfordre til at man kigger sin pensionsordning efter i sømmen. Det er særligt aktuelt nu hvor statens pensioner definitivt ser ud til at blive mindre”, siger SAMPENSIONS adm. direktør Hasse Jørgensen.

Der er også regionale forskelle i hvad vi drømmer om som pensionister. Eksempelvis svarer 15 pct. af respondenter bosat i hovedstaden, at de vil bruge tid og penge på restaurantbesøg mens landsgennemsnittet er 10 pct. og endnu lavere i visse regioner. 

Yderligere oplysninger
SAMPENSIONs Pressechef 
Jens Nüchel
Mobil: 29 64 62 94
jen@sampension.dk


Fakta om undersøgelsen
Analyseinstituttet YouGov har på vegne af pensionsselskabet SAMPENSION spurgt 1000 danskere om deres ønsker til pensionsalder. Omnibusundersøgelsen blev lavet den 10-13. maj.

Undersøgelsens hovedkonklusioner:

Hobbyer er vigtigere for mænd 
•     45 pct. af mænd vil bruge tid og penge på hobbyer som bil og båd mens kun 28 pct. af kvinderne vælger denne kategori.

•    Når man ser på de allerede pensionerede så er tallene ca. en tredjedel mindre for begge parter. 30 pct. af pensionerede mænd bruger deres pension på restaurantbesøg mens det kun er 17 pct. af de pensionerede kvinder.

Kvinder er mere børnevenlige – både før og efter pension
•    28 pct. af pensionerede mænd svarer, at de hovedsagelig bruger deres pension på børn og børnebørn mens tallet for pensionerede kvinder er 40 pct. Tilsvarende vil 63 pct. af kvinder bruge tid og penge på børnebørn, mens tallet for mænd er 50 pct. 

Pensionerede mænd spiser mere ude end kvinderne
•    Hver tiende mand og kvinde forventer at bruge tid og penge på restaurantbesøg i pensionsalderen. Men ser man på dem, der allerede er pensioneret, svarer hele 15 pct. af mændene, at de bruger del af deres pension på restauranter, mens det kun 7 pct. af kvinderne.

SAMPENSION er med sine 300.000 danske medlemmer og investeringerne på over 147 mia. en af de største institutionelle investorer i Danmark

Emner