Pressemeddelelse -

SKAT går efter sorte virksomheder

I perioden fra den 17. til den 30. maj vil ejere af ulovlige virksomheder over hele landet opleve at få besøg af SKAT. Målet er klart: at få stoppet den ulovlige virksomhedsdrift og få alle til at spille med på fairplay-melodien.

- De uregistrerede virksomheder betaler hverken A-skat eller moms. Dermed går samfundet glip af rigtig mange penge, samtidig med at lovlydige virksomheder udsættes for unfair konkurrence. Det vil vi ikke finde os i, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

SKAT vil på kontrolaktionerne gå de ulovlige virksomheder efter i sømmene, så krav på moms og skat kan blive gjort op. Herefter vil SKAT se på størrelsen af den straf, som man vil søge at få idømt virksomhedsejerne.

- Ejerne har måske ikke gjort sig klart, at det er strafbart at drive virksomhed uden at være registreret. Men driver man ulovlig virksomhed risikerer man bøder og i grove tilfælde fængsel i op til halvandet år, fortæller Kiri Kristensen, SKATs tovholder på projektet.

De sorte virksomheder er at finde i mange forskellige brancher som for eksempel rengøring, vognmand og byggebranchen. Ofte optræder virksomhederne med cvr-nummer og ser på papiret ganske lovlydige ud. Vil man som lovlydig virksomhed derfor være sikker på, at de virksomheder man handler med rent faktisk er momsregistreret, kan man tjekke det via TastSelv Erhverv på www.skat.dk.

Ejere af virksomheder, som ikke har forholdene i orden, kan kontakte SKAT.

Yderligere oplysninger:
Journalister 72 37 09 00, borgere og virksomheder 72 22 18 18.

Emner

  • Kriminalitet

Skatteministeriet står for den samlede skattelovgivning og udmønter derigennem regeringens skattepolitik. Skatteministeriet er et af de meget lovtunge ministerier.

I 2013 udarbejdede ministeriet blandt andet dele af Vækstplan.dk og opfølgning på finansloven 2014, derudover blandt andet Nordsøaftalen.

Skatteministeriet forvalter lovgivningen via tre selvstændige myndigheder, som ministeriet også fører tilsyn med: SKAT, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden.

SKAT er med sine omkring 7.000 medarbejdere og sit driftsbudget på knap fem mia. kr. i 2014 Skatteministeriets største styrelse. SKAT inddriver told, skatter og afgifter, som finansierer velfærdssamfundets institutioner som børnehaver, skoler, sygehuse mm.

Skatteankestyrelsens hovedopgave er at forberede skatteklagesager, som skal afgøres af skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten. Spillemyndigheden fører tilsyn med spillemarkedet for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked.

Skatteministeriet så dagens lys i 1975. Skatte- og afgiftsområdet var før det placeret under Finansministeriet.  

Pressekontakt

Skatteministeriets pressefunktion

Pressekontakt Pressevagten
 72 22 23 24