Pressemeddelelse -

"Perlekæde" skal styrke Aarhus som moderne metropol

De i dag nedslidte arealer omkring Ny Banegårdsgade og Rutebilstationen i centrum af Aarhus skal omdannes til et tæt, livligt og varieret bykvarter med ny busterminal og en udvidelse af shoppingcentret Bruuns Galleri. I dag blev det offentliggjort, at forslaget ”Perlekæden” fra planlægningsteamet COBE, Transform, Rambøll, Søren Jensen og ICP skal danne grundlag for en helhedsplan for omdannelsen.

Som smukke perler på en snor skal nye og eksisterende bygninger af forskellig form og størrelse omkranse det område, hvor en ny busterminal sammen med en udvidelse af Bruuns Galleri skal tilføre Aarhus centrum et nyt, attraktivt byrum. Det har et planlægningsteam med tegnestuerne COBE og Transform i spidsen foreslået så overbevisende, at en rådgivende komité enstemmigt har peget på ”Perlekæden” som det projekt, der skal lægges til grund for det videre arbejde på en helhedsplan for området. Helhedsplanen udarbejdes i fællesskab af de to grundejere, Aarhus Kommune og DSB Ejendomsudvikling, i samarbejde med Steen & Strøm Danmark, som ejer Bruuns Galleri.

Den rådgivende komité fremhæver bl.a., at forslaget åbner for et oplevelsesrigt sammenspil imellem arkitektur, trafik og detailhandel. Derudover fremhæves projektet for sin fleksibilitet og robusthed over for en omdannelse, som vil ske i etaper og over tid.

Fra Borgmester Jacob Bundsgaard lyder det om projektet: 
Perlekæden indfanger på bedste vis områdets dynamik og giver det helt nyt liv. Det nye grundlag for en helhedsplan for Ny Banegårdsgade og Rutebilstationen er et smukt eksempel på den positive udvikling, Aarhus er inde i. Det løfter de kvaliteter, vi allerede kender og holder af; et Aarhus, der både er international og intim, hypermoderne og hyggelig.

Trafikknudepunkt og smuk velkomst 
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø siger om forslaget: 
Forslaget indeholder bl.a. en ny busterminal i direkte tilknytning til banegården og et stoppested for den kommende letbane. Begge elementer vil forbedre de rejsendes vilkår og styrke stedet som trafikknudepunkt. Samtidig formår teamet at gøre busterminalen til noget ganske særligt via en original, arkitektonisk udformning, inspireret af en spejlsal. Det vil give stedet en helt særlig identitet og blive en smuk velkomst til Aarhus.

Administrerende direktør Steen Ø Schmidt i DSB Ejendomsudvikling A/S supplerer:
Både Banegården og Bruuns Galleri vil få fordele af, at den kollektive trafik og detailhandel bliver integreret, og i DSB venter man, at udviklingen af området på sigt vil få flere til at vælge toget. Nu er de sidste byggegrunde på centralværkstedsområdet ved at være udbygget eller disponeret, og så glæder det mig også, at vi nu får igangsat omdannelsen af de sidste arealer, som var omfattet af Kommunens og DSB’s aftale fra 1992. Udviklingen kommer belejligt for os, fordi busgarager og værksteder netop er blevet rømmet, så nu er der plads til ny byudvikling.

Udviklingsdirektør Karen Nielsen fra Steen & Strøm ser også spændende perspektiver for detailhandelen i forslaget: 
Forslaget har forstået nødvendigheden af at skabe tætte forbindelser mellem Banegården, Bruuns Galleri og busterminalen. Projektets overordnede struktur danner en god base for den ønskede udvidelse af Bruuns Galleri og giver mulighed for også at supplere med anden form for detailhandel. Samtidig giver forslaget mulighed for at skabe et spændende byliv i området med både forretninger, kulturelle aktiviteter og rekreative områder, så stedet henvender sig til mange mennesker på forskellige tidspunkter af døgnet.

 Fire kvalificerede forslag kan nærstuderes
De fire teams har udarbejdet deres forslag som et såkaldt parallelopdrag, hvilket betyder, at også elementer fra de øvrige tre forslag kan tages med i det videre arbejde mod en endelig helhedsplan. Bedømmelseskomitéen understreger, at alle fire forslag er meget kvalificerede og forestiller sig bl.a., at elementer fra de øvrige forslag vedr. begrønning af banegraven og en byhave på toppen af Bruuns Galleri kan indgå i det videre arbejde.

Interesserede kan nærstudere ”Perlekæden” og de tre øvrige teams’ forslag på en udstilling på Aarhus Rådhus i perioden fra den 19. marts til den 30. marts 2012.

Yderligere oplysninger: 
Aarhus Kommune: 
Bente Lykke Sørensen, arealudviklingschef, telefon 5157 6418, e-mailbls@aarhus.dk 

DSB Ejendomsudvikling: 
Morten Anker Bendtsen, afdelingsleder, telefon 2468 8821, e-mail mben@dsb.dk

Steen & Strøm Danmark:
Karen Nielsen, udviklingsdirektør, telefon 4190 0272, e-mailkaren.nielsen@steenstrom.com

Fakta om de fire teams:
De fire teams er: 
• COBE og Transform (totalrådgivere), Søren Jensen rådgivende ingeniørfirma og MIC (underrådgivere), Tom Nielsen og ICP A/S (konsulenter) 
• Tegnestuen Vandkunsten A/S (totalrådgiver), RUM A/S, Tyréns AB, UIWE og Oxford Research (underrådgivere) 
• Holscher Arkitekter (totalrådgiver), Snøhetta, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Hausenberg, Cenergia (underrådgivere) 
• Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S (totalrådgiver), COWI A/S, ÅF Hansen & Henneberg (underrådgivere)

Emner

  • Erhverv

Tags

  • steen & strøm
  • bruuns galleri
  • shoppingcenter

Steen & Strøm ASA er en skandinavisk centerkæde, som driver 52 indkøbscentre i Norge, Danmark og Sverige (pr. 2007). Koncernen, som har en årligt omsætning på godt 35 milliarder NOK, er inddelt i de tre lokale selskaber: Steen & Strøm Norge AS, Steen & Strøm Danmark A/S og Steen & Strøm Sverige AB. Hovedkvarteret ligger i Oslo, Norge.

Pressekontakt

Brian Jensen

Pressekontakt Finance Director Denmark & Sweden +45 41 90 01 51

Relateret materiale