Pressemeddelelser

EUDP skaber jobs og vækst til gavn for klimaet

EUDP skaber jobs og vækst til gavn for klimaet

2019-07-04 08:55 CEST
Ny evaluering af 10 års offentlige investeringer i udvikling af grøn energiteknologi do...

Nord Stream 2 AG trækker ansøgning tilbage for rute på dansk søterritorium

2019-06-28 19:06 CEST
Nord Stream 2 AG har meddelt, at de trækker den første ansøgning fra 2017 tilbage, hvor...

Fald i PSO-tariffen for 3. kvartal 2019

Fald i PSO-tariffen for 3. kvartal 2019

2019-06-14 14:56 CEST
PSO-tariffen for 3. kvartal 2019 er fastsat til 0,0 øre per kWh. Det er lavere end PSO-...

Aftale med Sydkorea om vedvarende energi

Aftale med Sydkorea om vedvarende energi

2019-05-21 10:00 CEST
Energistyrelsen har i dag underskrevet en implementeringsaftale med den sydkoreanske en...

Energiforbruget faldt i det første kvartal af 2019

2019-05-20 14:33 CEST
Det faktiske energiforbrug faldt i det første kvartal af 2019 med 9,7 pct. i forhold ti...

Ny Nord Stream 2 ansøgning om to sydlige rutealternativer

Ny Nord Stream 2 ansøgning om to sydlige rutealternativer

2019-04-15 12:21 CEST
Energistyrelsen har modtaget en yderligere ansøgning fra Nord Stream 2 AG om tilladelse...

Teknisk markedsdialog om forundersøgelser for Thor havmøllepark

Teknisk markedsdialog om forundersøgelser for Thor havmøllepark

2019-04-12 13:42 CEST
Energistyrelsen afholder mandag d. 13. maj 2019 en teknisk markedsdialog om forundersøg...

Lille stigning i energiforbruget i 2018

Lille stigning i energiforbruget i 2018

2019-04-04 12:01 CEST
Danmarks faktiske energiforbrug steg i 2018 med 0,2 pct., mens udledningen af CO2 steg ...

Stigende gaspriser i andet halvår 2018

Stigende gaspriser i andet halvår 2018

2019-04-02 15:39 CEST
Gaspriserne steg for både erhvervskunder og for husholdningerne fra første halvår 2018 ...

Elprisen stiger for erhvervskunder i andet halvår 2018

Elprisen stiger for erhvervskunder i andet halvår 2018

2019-04-02 15:33 CEST
Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. steg for alle forbr...