Skip to main content

Mange unge danske og europæere vil have mere EU

Pressemeddelelse   •   Maj 07, 2019 09:03 CEST

EU-skeptiske alliancer og højrefløjsnationalister bekymrer ikke mange unge europæere eller danskere mellem 16-26 år. Det viser en ny og omfattende europæisk undersøgelse. I stedet efterspørger både danske og mange europæiske unge en stærkere europæisk identitet, hvor man kan samarbejde om at løse blandt andet flygtninge- og klimaudfordringer, der står tilbage som de vigtigste politikområder. Problemet er blot, at mange unge ikke selv tror på et stærkere internationalt samarbejde.

En ny stor europæisk undersøgelse foretaget af Yougov på vegne af TUI Stiftung, der er en del af rejsearrangøren TUI, har kortlagt unges europæeres holdning til EU. Undersøgelsen viser at mange unge føler sig mere europæiske end den resterende del af befolkningen, der i højere grad identificerer sig selv gennem en national identitet.

Eksempelvis ønsker hele 38 pct. af alle respondenterne, at medlemslandene i EU knytter sig tættere til hinanden og sikrer en bedre integration mellem nationalstaterne. En fjerdedel mener, at den nuværende struktur mellem medlemslandene er passende. I Danmark ønsker mange unge også at knytte et stærkere bånd til det europæiske fællesskab. Dette skyldes formentligt, at de unge ikke betragter de EU-skeptiske partier som en trussel, at deres identitet er integreret i EU, og fordi et flertal ikke ønsker, at Danmark skal forlade EU.

Trods ønsket om et stærkere bånd mellem nationerne, er 24 pct. af de unge danskere, der har besvaret undersøgelsen, også af den overbevisning, at Danmark ikke kommer til at knytte stærkere bånd til Europa foreløbigt.

Valget til Europa-Parlamentet er et andenrangs valg

Det er tydeligt, at selvom de unge – herunder især de danske unge - orienterer sig mod en europæisk identitet og fælles samarbejde, når det kommer til at løse fremtidens udfordringer, føler de sig ikke repræsenteret eller hørt i EU.

I forlængelse heraf viser undersøgelsen, at de unge respondenter på tværs af nationalitet føler sig bedre repræsenteret af deres nationale parlament, og derfor betragter mange valget til Europa-Parlamentet som et andenrangsvalg: Kun halvtreds procent af de adspurgte mener, at det kommende valg til Europa-Parlamentet er vigtigt.

Skandinaviske unge er mere optimistiske end unge fra Sydeuropa

Undersøgelsen viser også, at respondenterne i de skandinaviske lande har en større tiltro til, at verden bliver et bedre sted i fremtiden sammenlignet med andre sydeuropæiske lande. I Danmark, Sverige, Norge og Finland er unge mennesker mindre skeptiske end andre europæiske lande i forhold til, hvordan det repræsentative demokrati fungerer. I gennemsnit mener halvdelen af de adspurgte unge, at politikerne ikke bekymrer sig om, hvad almindelige mennesker synes. Men i de nordiske lande er det kun ca. hver tredje, der tilslutter sig det udsagn.

Og i Danmark, Norge, Tyskland og Finland mener unge i forhold til andre europæiske undersøgelser, at det politiske system fungerer godt. Hvorimod lande som UK og Frankrig er blevet mere skeptiske omkring det politiske system, og om hvorvidt det fungerer hensigtsmæssigt.

Asyl- og klimapolitik optager de unge

Det er asyl- og klimapolitik, der bekymrer og optager de unge på tværs af adspurgte lande. Dette gør sig også gældende i de nordiske lande. Omkring en tredjedel af de unge europæere betragter immigration og migration som en ”mulighed”, en tredjedel som en ”trussel”, mens den sidste tredjedel ikke har taget stilling til emnet.

Unge europæere, der vurderer migration og asyl som et vigtigt emne, betragter ligeledes migration som en trussel. Når det kommer til en løsning, mener de dog på anden side, at åbne grænser er en mulighed for Europa. Flere unge mener også, at migration og asyl skal løses gennem et internationalt samarbejde og ikke gennem national lovgivning.

Miljøpolitik og dyrevelfærd er det næststørste spørgsmål på europæisk plan. En ud af fire (28 procent) mener, at dette er et af de vigtigste spørgsmål for EU. Problemet er særligt relevant for unge fra Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Danmark, Sverige, Norge og Finland. I disse lande mener omkring en ud af tre, at dette spørgsmål er relevant for EU. Dette understøttes af, at det er inden for klimaområdet, at de fleste unge europæere har deltaget i politisk aktivisme.

Økonomisk og finansiel politik rammer tredjepladsen som det mest relevante politikområde for respondenterne fra lande med enten kritisk fortid eller usikker udsigt. Særligt i lande som Spanien, Italien og Grækenland, som er hårdt ramt af den økonomiske krise, er økonomisk og finansiel politik relevant på nationalt plan. Unge danskere mener dog, at kriminalitet og retfærdighed er det tredje mest vigtige punkt.

Udtalelse fra Landsformand i Europæisk Ungdom, Andreas Høstgaard Poulsen:

  • "Undersøgelsen understreger den oplevelse, vi har, når vi i Europæisk Ungdom møder unge ude på skoler og institutioner. Danske unge vil gerne have mere samarbejde og fællesskab i EU, men de har også høje forventninger til, at politikerne kan løse for eksempel udfordringerne med migrationsstrømme og klima."
  • "Jeg tror, at klima er en af hovedårsagerne til, at vi lige nu oplever, at flere unge interesserer sig mere EU, end de tidligere har gjort. Men unges håb om en bedre fremtid skal også indfries i EU. Hvis vi til næste EP-valg om fem år står i samme situation som i dag, kunne jeg godt frygte, at vi ville se flere systemkritiske og populistiske partier i Danmark, som tilbyder nemme løsninger til komplekse udfordringer."

Udtalelse fra formand for Europabevægelsen, Stine Bosse:

  • “Det tegner godt for vores fælles fremtid, at unge europæere ønsker at arbejde sammen i Europa for at løse de udfordringer, vi står over for. Ingen lande kan håndtere spørgsmål om for eksempel klima, migration og udemokratiske strømninger alene. Jeg håber derfor, at de unge kommer til at bruge deres stemme ved EU-valget i maj. Det vil være det bedste værn mod de kræfter, der vil lukke hvert land om sig selv. Det er vigtigt, at de unge føler, at de har indflydelse på europæisk politik - for det har de. Hvis flere unge havde stemt ved Brexit-afstemningen i 2016, så havde vi måske ikke haft det kaos, vi ser i dag.”

Udtalelse fra Magnus Hüttenberend, svensk baseret kommunikationsdirektør i TUI Nordic og oprindelig tysker. 32 år

”Undersøgelsen vidner om, at den unge generation af europæere er dedikeret til et europæisk politisk projekt, men de sender samtidig et klart signal om at blive hørt. Mange af de unge ønsker at engagere sig i et forpligtende samarbejde. De mangler blot troen på, at det faktisk kan lade sig gøre. Derfor må man ikke glemme at involvere de unge i det internationale fællesskab.”

Om TUI Stiftung 

Undersøgelsen er foretaget af TUI Stiftung, som er en uafhængig organisation separat fra rejsearrangøren, TUI. TUI Stiftung fremmer og gennemfører projekter om unge europæere. Formålet er at styrke fællesskabet i Europa og fremme europæisk udveksling og dialog, der kan inspirere unge til at involvere sig i den europæiske ide og udvikling. Derfor støtter fonden langsigtede investeringer i regionale, nationale og internationale projekter med fokus på uddannelse, uddannelse og individuel og faglig udvikling. 

TUI Nordic er med en markedsandel på 22 procent den største aktør på det nordiske rejsemarked. Koncernen tilbyder pakkerejser, fly og krydstogt og blev etableret i Danmark i 1967. Nogle af de mest populære rejsemål i Danmark er De Kanariske Øer, Mallorca, Thailand, Grækenland og Tyrkiet. TUI Nordic består af TUI i Danmark, Sverige, Norge og Finland, samt Nazar og flyselskabet TUI fly Nordic. Koncernen ændrede navn til TUI i 2016 og har siden år 2000 været en del af TUI Group, verdens førende rejsekoncern som opererer på mere end 180 destinationer verden over. TUI Group har base i Tyskland og er børsnoteret på FTSE 100 og tyske MDAX. TUI Group har 76.000 ansatte i 130 lande og tilbyder sine over 20 millioner kunder en heldækkende service fra booking til hjemkomst. TUI dækker med sin virksomhed hele den turistiske værdikæde, hvilket indbefatter ledende rejsearrangører, 1.800 rejsebyer i Europa, seks flyselskaber med mere end 130 kort- og langdistancefly og mere end 300 gruppeejede hoteller, herunder RIU og Robinson. Med 16 krydstogtskibe som MS Europa, luksusskibet MS Europa 2, TUI Cruises’ Mein Schiff-flåden og fartøj under varemærket Marella Cruises i Storbritannien, er TUI også en velpositioneret koncern på det stærkt-voksende krydstogstogtsmarked. Globalt ansvar for bæredygtig økonomi, økologi og socialt ansvar er grundlæggende for forretningen. Som den eneste rejsekoncern i verden er TUI medlem af FN’s Global Compact.