AbbVie sijoittui Great Place to Work –tutkimuksessa sijalle 7

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 08, 2019 11:00 EET

Nimitysuutinen: AbbVien toimitusjohtajaksi Matthew Iles

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 25, 2019 07:30 EET

​Mikä on hyvän hoidon merkitys IBD:tä sairastavan työ- ja toimintakyvylle?

Uutiset   •   Marras 20, 2018 10:00 EET

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen uusi selvitys: Pitkäaikaissairaat eivät saa yhdenvertaista hoitoa – syyt täysin korjattavissa

Lehdistötiedotteet   •   Marras 20, 2018 08:00 EET

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia -jatkoselvityksessä tarkasteltiin, mistä alueelliset erot tulehduksellisia suolistosairauksia eli IBD:tä ja reumasairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvyssä johtuvat. Selvityksessä käytettiin lähteenä THL:n, Kelan ja Eläketurvakeskus ETK:n tilastotietoa sekä erikoislääkäreiden, hoitajien sekä sairastavien haastatteluja. Tuloksien perusteella hoidon kehittämisessä ja toteuttamisessa on merkittäviä alueellisia eroja, jotka vaikuttavat sairastavien työ- ja toimintakykyyn.

Selvityksen valmistelutyöryhmässä olivat mukana AbbVie Oy, Crohn ja Colitis ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lääkäriliitto, Reumaliitto ry, Sitra, Tehy ja Terveystalo. Selvityksessä vertailtiin keskenään kolmea noin 170 000 hengen aluetta Suomessa. Aluevalintaa varten reumasta tai IBD:stä johtuva työkyvyttömyys suhteutettiin kyseisen sairaanhoitopiirin taustaväestön työkyvyttömyyteen ja valittiin kolme aluetta, jotka poikkesivat toisistaan näihin sairauksiin liittyvän työkyvyttömyyden suhteen.

Alueita erottaviksi tekijöiksi nousivat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen yhteistyö sekä järjestelmät, jotka oikein rakennettuina tukevat keskinäistä yhteistyötä. Valituista alueista kahdessa potilaan hoitoketju ei ollut toimiva eikä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö tiivistä. Näillä alueilla työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä oli korkeampi kuin sillä alueella, jossa hoitoketju ja yhteistyö toimivat tehokkaammin.

 • Ei ole yllätys, että samojen sairauksien hoidon tulokset vaihtelevat eri alueilla. Yllättävää sen sijaan on, että näihin eroihin ei ole haluttu puuttua nykyistä voimakkaammin, etenkin kun syyt erojen takana ovat varsin helposti hahmotettavissa, sanoo tuleva ylilääkäri Jan Schugk työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.


Yksi alue laadultaan kirkkaasti kärjessä – yhdenvertainen hoito ei toteudu kaikilla alueilla

Tutkimusalueella 1 hoidon vaikuttavuus oli huomattavasti parempaa kuin muualla: reumasta ja IBD:stä johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä oli selkeästi vähiten. IBD:n osalta alue eroaa kahdesta muusta siten, että sairastavilla on edes osittainen hoitosuunnitelma. Lisäksi gastroenterologeja sekä IBD-hoitajia on alueen keskussairaalassa töissä yli puolet enemmän kuin verrokkialueilla.

Reumasairauksien osalta alue 1 eroaa verrokeista monella tavalla. Reumahoitaja on tavoitettavissa joka arkipäivä kahdeksan tunnin ajan. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa on jatkuvaa ja tiivistä. Sairastaville on kirjattu hoitosuunnitelma ja he käyvät säännöllisesti vuosikontrollissa. Myös reumatologien ja reumahoitajien määrä on korkeampi kuin verrokkialueilla. Hoitoon osallistuu reumatologin ja reumahoitajan lisäksi moniammatillinen tiimi. Hoidon vaikuttavuutta ja laatua voidaan seurata rekisterin avulla.

Selvityksen mukaan noin puolet reumasairauksia ja tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavista ihmisistä hakee ongelmiinsa apua ensisijaisesti erikoissairaanhoidosta. Potilaskyselyn kautta selvisi, että molempiin sairastavien ryhmiin kuuluvat henkilöt eivät kokeneet perusterveydenhuollon osaamista riittäväksi oman sairautensa hoidossa.

 • Ilman erikoissairaanhoidon tukea ja aitoa yhteistyötä perusterveydenhuollolla ei ole edellytyksiä selviytyä omasta osuudestaan hoitoketjussa. Nykyistä parempiin ja yhtenäisempiin hoitotuloksiin pääseminen edellyttää valtakunnallista ohjausta ja tavoiteasettelua, seurantaa ja vertailua sekä alueellisia kannustimia, jotka palkitsevat tehdystä hyvästä työstä ja sen avulla saavutetuista tuloksista, Schugk listaa.


Hoitohenkilökunta ei tule riittämään kasvavan potilasmäärän edessä

Terveydenhuollon ammattilaiset nostivat selvityksessä sairaanhoitopiirien yhdeksi epätasa-arvoistavaksi tekijäksi resurssien vähyyden. Kaikilla alueilla resurssien vähyyden katsottiin johtuvan sairaaloiden määrärahoista, sairaalan resurssien allokoinnista, osittain rekrytointivaikeuksista ja osaavan henkilökunnan puutteesta.

Sekä gastroenterologeja että reumatologeja tulee eläköitymään paljon seuraavan kymmenen vuoden sisällä, mutta uusien kouluttaminen vie vuosia ja erikoistumispaikkoja on vähän. Potilasmäärät tulevat kuitenkin tulevien vuosien aikana vain nousemaan.


Lisätietoja:

AbbVie Oy, Kati Nyman, yhteiskuntasuhdejohtaja, 040 7531 323, kati.nyman@abbvie.com
Crohn ja Colitis ry, Ulla Suvanto, toiminnanjohtaja, 040 031 5383, ulla.suvanto@ibd.fi
Jan Schugk, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, tuleva ylilääkäri, 040 594 1448, jan.schugk@varma.fi
Lääkäriliitto, Heikki Pärnänen, johtaja, politiikkatoimiala, 040 546 5316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi
Reumaliitto ry, Maria Ekroth, toimitusjohtaja, 040 707 9114, maria.ekroth@reumaliitto.fi
Tehy, Kirsi Sillanpää, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala, +358 9 5422 7160, kirsi.sillanpaa@tehy.fi


Suomessa noin 100 000 ihmistä sairastaa reumasairauksia, joista tyypillisimpiä nivelreuma ja selkärankareuma. Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) ovat haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti. IBD:tä sairastavia on Suomessa noin 50 000. Sairastavien määrä on kolminkertaistunut Suomessa vuosien 1993–2008 välillä.

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta.

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista.

AbbVie keskittyy kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä.Toimimme immunologian, onkologian, virologian ja neurologian terapia-alueilla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä. AbbVien valmistamia lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa. AbbViella on Suomessa noin 85 työntekijää ja AbbVien toimisto sijaitsee Espoossa. 

Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.

Lue lisää »

​Parkinsonin tauti ja pitkäaikaiset hoitopolut –tilaisuus Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa

Uutiset   •   Marras 15, 2018 10:00 EET

KUTSU 20.11.2018: Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Mistä alueelliset erot työ- ja toimintakyvyssä johtuvat?

Lehdistötiedotteet   •   Marras 07, 2018 07:45 EET

Henkilöhaastattelussa geenitutkimuksen pioneeri Howard J. Jacob: geenitutkimuksen hyödyntäminen tuo uusia ulottuvuuksia sairauksien hallintaan

Uutiset   •   Loka 24, 2018 10:00 EEST

AbbVie on valittu yhdeksi maailman parhaista työpaikoista Great Place to Work 2018 -tutkimuksessa

Lehdistötiedotteet   •   Loka 15, 2018 10:00 EEST

 • AbbVie sijoittui maailmanlaajuisesti sijalle 16. Great Place to Work 2018 –tutkimuksessa
 • Suomessa AbbVie sijoittui vuonna 2018 sijalle 8. Great Place to Work –tutkimuksessa

ESPOO, 15.10.2018 – Great Place to Work® instituutti julkaisi listauksensa mailman 25 parhaasta työpaikasta. Kansainvälisesti toimiva AbbVie sijoittui sijalle 16.

“Olemme otettuja tästä huomionosoituksesta sekä kiitollisia työntekijöillemme, joiden ansiota tämä hieno tunnustus on. Great Place To Work -tutkimuksessa on tullut esille, että työntekijämme kokevat, että heistä välitetään ja uskon sen olevan yksi syy vahvalle yhteishengellemme”, sanoo Suomen AbbVien henkilöstöjohtaja Reeta Heino.

Yli 12 miljoonaa työntekijää 7000 yrityksestä ympäri mailman osallistui Great Place to Work –organisaation toteuttamaan tutkimukseen, jonka perusteella maailman 25 parasta työpaikkaa valittiin. Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä johtajuudesta, organisaatiokulttuurista ja luottamuksesta työpaikalla.

”AbbViella kaikkeen tartutaan yhdessä: oli kyseessä sitten työprojekti, lankutushaaste tai villasukkien kutominen hyväntekeväisyyteen, kollegat eivät jätä pulaan. Teemme töitä tasa-arvoisissa, erilaista osaamista yhdistävissä tiimeissä, joissa ei nojata perinteisiin hierarkiarakenteisiin”, Heino kertoo AbbVien organisaatiokulttuurista.

”Työntekijöitämmeyhdistää vahvasti jaettu merkityksen kokemus. Vaikka työtehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia, kaikki tulevat töihin samasta syystä: edistääkseen sairastuneiden hyvinvointia ja vaikuttaakseen positiivisesti heidän ja heidän läheistensä elämään”, Heino jatkaa.

Aiemmin AbbVie on valittu yhdeksi Euroopan parhaimmista työpaikoista vuonna 2018. Lisäksi AbbVie on saanut maakohtaisen Great Place to Work –tunnustuksen Suomen lisäksiAlankomaissa, Australiassa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Kanadassa, Koreassa, Kreikassa, Norjassa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saudi-Arabiassa, Singaporessa, Sveitsissä, Tanskassa ja Turkissa. Suomessa AbbVie sijoittui vuonna 2018 sijalle 8. Great Place to Work –tutkimuksessa.

Lisätietoja:

Reeta Heino
Henkilöstöjohtaja, AbbVie Oy
Puh. +358 40 9022 396
reeta.heino@abbvie.com

Anna Kojo
Viestintäpäällikkö, AbbVie Oy
Puh. +358 50 308 56 16
anna.kojo@abbvie.com

FIABV180397/10.2018

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista.

AbbVie keskittyy kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä.Toimimme immunologian, onkologian, virologian ja neurologian terapia-alueilla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä. AbbVien valmistamia lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa. AbbViella on Suomessa noin 85 työntekijää ja AbbVien toimisto sijaitsee Espoossa. 

Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.

Lue lisää »

Selkärankareuman tulehdustilanteen arviointiin tarkka työkalu

Lehdistötiedotteet   •   Loka 10, 2018 10:00 EEST

VTT ja AbbVie kehittävät reumatologien ja radiologien avuksi tarkkaa työkalua selän alaosassa olevien risti-suoliluunivelten magneettikuvien analysointiin. Ainutlaatuisen työkalun ansiosta hoitava lääkäri näkee tarkasti selkärankareuman tulehduksellisen tilan, eli nivelten tulehdus- ja turvotustilanteen, tietotekniikan hoitaessa kuvien tarkan analysoinnin.

Reumasairaudet ovat Suomessa yleisiä pitkäaikaissairauksia, joiden tiedetään vaikuttavan merkitsevästi työ- ja toimintakykyyn. Yksi tyypillinen reumasairauksien muoto on selkärankareuma, jota sairastaa noin 0,5 - 1 % väestöstä.

”Nyt kehitteillä olevan analysointityökalun avulla on mahdollista yhdenmukaistaa SI-niveliin liittyvien löydösten tulkintaa. Lisäksi työkalun avulla selkärankareuman diagnosointi voi olla nopeampaa ja luotettavampaa. Selkärankareumaa sairastavat saavat oikea-aikaista hoitoa ja terveydenhuolto säästää kustannuksissa, kun lääkärien työaikaa säästyy ja potilaskäynnit vähenevät”, sanoo lääketieteellinen johtaja Anne Lehtonen AbbVielta.

Toistaiseksi vastaavaa risti-suoliluu- eli SI-nivelten magneettiresonanssikuvien (MRI) analysointityökalua ei ole ollut reumatologien käytettävissä, kun esimerkiksi neurologeilla on käytössään vastaava työkalu aivojen magneettikuvien analysoinnissa.

”Algoritmi havaitsee aiempaa pienemmät muutokset tulehduksen tilanteessa verrattuna pelkkään lääkärin tekemään visuaaliseen arvioon, mikä voi tulevaisuudessa mahdollistaa myös lääkkeiden vaikutuksen tarkemman seurannan. Tekoälyn tuottama automaattinen analyysi pystyy käsittelemään suuria potilasaineistoja objektiivisesti ja väsymättä”, kertoo tutkija Harri Pölönen VTT:ltä.

Työkalu pohjautuu erityisesti aivojen magneettiresonanssikuvien (MRI) analysointiin tarkoitettuihin VTT:n kehittämiin algoritmeihin. Työkalun suunnittelussa ja kehityksessä on konsultoitu suomalaisia radiologeja ja reumatologeja ja nyt viime vaiheessa myös yhtä maailman johtavista reumatologeista Saksassa.

Lopullisen työkalun odotetaan valmistuessaan helpottavan lääkärien päätöksen tekoa, kun samalla heidän aikaansa vapautuu varsinaiseen potilaan hoitotyöhön.

Tutkimustyökalun lopullisen version käyttöönotto kliinisessä ympäristössä eli käytännön potilastyössä edellyttää vielä laajamittaisempaa testausta sekä viimeisessä vaiheessa lääkinnällisistä laitteista vastaavien viranomaisten hyväksyntää ja algoritmin tuotteistamista.

FIABV180298/08.2018

Lisätietoja:

Anne Lehtonen
Lääketieteellinen johtaja, AbbVie Oy
+358 40 9022 397
anne.lehtonen@abbvie.com

Harri Pölönen 
Tutkija, VTT
+358 40 843 9676
harri.polonen@vtt.fi

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista.

AbbVie keskittyy kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä.Toimimme immunologian, onkologian, virologian ja neurologian terapia-alueilla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä. AbbVien valmistamia lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa. AbbViella on Suomessa noin 85 työntekijää ja AbbVien toimisto sijaitsee Espoossa. 

Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.

Lue lisää »

Tutkimusuutinen: Psoriaasipotilaiden elämänlaatu parani merkittävästi kolmessa risankitsumabia arvioineessa faasi III -avaintutkimuksessa

Lehdistötiedotteet   •   Syys 13, 2018 10:00 EEST

 •  ultIMMa-1- ja ultIMMa-2-tutkimusten yhdistettyjen tietojen analyysit osoittavat, että risankitsumabia saaneessa psoriaasipotilaiden hoitoryhmässä oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän oireettomia tutkittavia (Psoriasis Symptom Scale ‑oiremittarin [PSS] pistemäärä 0) kuin lumelääkettä ja ustekinumabia saaneissa ryhmissä 16 viikon jälkeen; risankitsumabiryhmässä oli myös tilastollisesti merkitsevästi enemmän oireettomia tutkittavia yhden vuoden (52 viikon) kohdalla kuin ustekinumabiryhmässä1
 •  IMMvent-tutkimuksessa todettiin, että risankitsumabihoitoa saaneet tutkittavat ilmoittivat 16 viikon kohdalla Dermatology Life Quality Index ‑pistemääräkseen 0 tai 1 tilastollisesti merkitsevästi useammin kuin adalimumabia saaneet2
 • Risankitsumabia saaneet tutkittavat ilmoittivat terveyteen liittyvän elämänlaadun, mielenterveyden ja työn tuottavuuden mittareiden parantuneen tilastollisesti merkitsevästi1,2

AbbVien tutkimuslääke risankitsumabia on arvioitu kolmessa avaintutkimuksessa keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia sairastavien aikuisten hoidossa. Näissä tutkimuksissa tutkittavat ilmoittivat terveyteen liittyvän elämänlaadun, mielenterveyden ja työn tuottavuuden mittareiden parantuneen tilastollisesti merkitsevästi risankitsumabihoidon aikana.1,2 Lääkintäviranomaiset eivät ole myöntäneet risankitsumabille myyntilupaa, eikä risankitsumabin turvallisuutta ja tehoa ole varmistettu.AbbVien tutkimuslääke risankitsumabia on arvioitu kolmessa avaintutkimuksessa keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia sairastavien aikuisten hoidossa. Näissä tutkimuksissa tutkittavat ilmoittivat terveyteen liittyvän elämänlaadun, mielenterveyden ja työn tuottavuuden mittareiden parantuneen tilastollisesti merkitsevästi risankitsumabihoidon aikana. Lääkintäviranomaiset eivät ole myöntäneet risankitsumabille myyntilupaa, eikä risankitsumabin turvallisuutta ja tehoa ole varmistettu.AbbVien tutkimuslääke risankitsumabia on arvioitu kolmessa avaintutkimuksessa keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia sairastavien aikuisten hoidossa. Näissä tutkimuksissa tutkittavat ilmoittivat terveyteen liittyvän elämänlaadun, mielenterveyden ja työn tuottavuuden mittareiden parantuneen tilastollisesti merkitsevästi risankitsumabihoidon aikana. Lääkintäviranomaiset eivät ole myöntäneet risankitsumabille myyntilupaa, eikä risankitsumabin turvallisuutta ja tehoa ole varmistettu.

Potilaiden raportoimilla hoitotuloksilla on tärkeä merkitys, kun selvitetään, miten potilaat kokevat tautinsa vaikuttavan heihin fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.6 Potilaiden raportoimien hoitotulosten käyttö tautiaktiivisuuden arvioinnissa auttaa potilaita osallistumaan aktiivisesti hoitoprosessiinsa ja tuo hoitaville ammattilaisille arvokasta tietoa.6

Risankitsumabiryhmän tutkittavat ilmoittivat ultIMMa-1- ja ultIMMa-2-tutkimusten viikolla 16 Psoriasis Symptom Scale ‑oiremittarin (PSS) arvokseen tilastollisesti merkitsevästi useammin 0 eli kuvasivat tilastollisesti merkitsevästi useammin olevansa oireettomia kipua, punoitusta ja kutinaa arvioivalla asteikolla kuin ustekinumabiryhmän ja lumeryhmän tutkittavat.1 Tilastollisesti merkitsevästi suurempi osuus risankitsumabia kuin ustekinumabia saaneista ilmoitti edelleen PSS-pistearvokseen 0 yhden vuoden (52 viikon) kohdalla.1 IMMvent-tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevästi suurempi osuus risankitsumabiryhmän tutkittavista kuin adalimumabia saaneista ilmoitti viikolla 16 Dermatology Life Quality Index ‑mittarilla (DLQI) pistemääräkseen 0 tai 1 eli ilmoitti, että psoriaasi ei enää vaikuttanut elämänlaatuun.2 Risankitsumabiryhmän tutkittavien raportoimat hoitotulokset säilyivät IMMvent-tutkimuksessa viikolle 44 asti.2 Myös Hospital Anxiety and Depression Scale ‑mittarin (HADS) ja työn rajoituksia koskevan, työn tuottavuutta mittaavan Work Limitation Questionnaire ‑kyselyn (WLQ) tulokset paranivat.1,2

ultIMMa-1- ja ultIMMa-2-tutkimusten teho- ja turvallisuustuloksia julkaistiin Lancet-julkaisussa elokuussa 2018.4Kaikkien kolmen faasi III tutkimuksen turvallisuustuloksia on raportoitu aiemmin.4,5

Psoriasis Symptom Scale ‑oiremittari (PSS)1

ultIMMa-1- ja ultIMMa-2-tutkimusten yhdistettyjen tietojen analyyseissä tilastollisesti merkitsevästi suurempi osuus risankitsumabihoitoa saaneista (n = 598) kuin lumeryhmäläisistä (n = 200) ja ustekinumabia saaneista (n = 199) ilmoitti PSS-arvokseen 0 eli kuvasi olevansa kivun, punoituksen, kutinan ja poltteen suhteen oireettomia. 16 viikon kohdalla 30 % risankitsumabiryhmän tutkittavista ilmoitti PSS-arvokseen 0, kun ustekinumabiryhmässä vastaava osuus oli 15 % ja lumeryhmässä 1 % (p < 0,001). Yhden vuoden kohdalla 56 % risankitsumabia saaneista tutkittavista ilmoitti olevansa oireettomia (PSS = 0), kun ustekinumabiryhmässä vastaava osuus oli 30 % (p < 0,001).

Dermatology Life Quality Index ‑mittari (DLQI)2

Dermatology Life Quality Index ‑mittarilla arvioidaan potilaan terveyteen liittyvää elämänlaatua asteikolla 0–30. Mitä pienempi pistemäärä on, sitä vähemmän tauti vaikuttaa elämänlaatuun. IMMvent-tutkimuksen viikolla 16 DLQI-pisteiden paraneminen lähtötilanteesta oli tilastollisesti merkitsevästi suurempaa risankitsumabiryhmässä (n = 301) kuin adalimumabiryhmässä (n = 304). DLQI-pisteet pienenivät keskimäärin 11,5 p risankitsumabiryhmässä ja 9,7 p adalimumabiryhmässä, p < 0,001. DLQI-pistemäärän 0 tai 1 saavutti viikolla 16 tilastollisesti merkitsevästi suurempi osuus risankitsumabiryhmän tutkittavista (66 %) kuin adalimumabiryhmän tutkittavista (49 %) (p < 0,001). Risankitsumabilla saavutetut hyödyt säilyivät viikolle 44 asti.

Hospital Anxiety and Depression Scale ‑asteikko (HADS)1

Hospital Anxiety and Depression Scale ‑asteikko on itsearviointiin perustuva asteikko, joka on suunniteltu mittaamaan masennusta, ahdistuneisuutta ja emotionaalista kärsimystä. Pistemäärät vaihtelevat välillä 0–21 (suuremmat pistemäärät kuvaavat vaikeampia oireita). ultIMMa-1- ja ultIMMa-2-tutkimusten yhdistettyjen tietojen analyyseissä risankitsumabihoitoa saaneiden tutkittavien ilmoittamat HADS-asteikolla mitatut ahdistuneisuus- ja masennuspisteet pienenivät tilastollisesti merkitsevästi enemmän lähtötilanteesta (ahdistuneisuuspisteet pienenivät 3 p ja masennuspisteet 2,7 p) kuin ustekinumabia saaneilla (ahdistuneisuuspisteet pienenivät 2,2 p ja masennuspisteet 2 p) viikolla 16 (p < 0,01). Risankitsumabilla saavutetut hyödyt säilyivät yhteen vuoteen asti.

Work Limitation Questionnaire ‑kyselylomake (WLQ)2

Work Limitation Questionnaire ‑kyselylomakkeella arvioidaan, missä määrin terveysongelmat vaikuttavat työssä suoriutumisen eri osa-alueisiin ja miten nämä rajoitukset vaikuttavat tuottavuuteen. Work Limitation Questionnaire ‑kyselylomakkeen pistemäärät vaihtelevat alueella 0–100. Mitä pienempi pistemäärä on, sitä pienemmän osuuden ajasta henkilön terveysongelmat vaikeuttavat työn vaatimuksista suoriutumista ja huonontavat tuottavuutta. IMMvent-tutkimuksessa todettiin, että WLQ-kyselylomakkeella mitatut tuottavuuden kokonaisheikentymisen tulokset kohenivat risankitsumabiryhmässä tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin adalimumabiryhmässä lähtötilanteesta viikkoon 16 mennessä (pisteet pienenivät risankitsumabiryhmässä 2,8 % ja adalimumabiryhmässä 1,9 %, p < 0,05). Saavutetut hyödyt säilyivät viikolle 44 asti, jolloin WLQ-kyselylomakkeella mitatut tuottavuuden heikentymisen pisteet olivat risankitsumabiryhmässä keskimäärin 3,3 % pienemmät kuin lähtötilanteessa ja adalimumabiryhmässä keskimäärin 2,6 % pienemmät kuin lähtötilanteessa. Myös Work Limitation Questionnaire ‑kyselylomakkeen osamittareiden tuloksia esiteltiin.

Tietoa faasi III ultIMMa-1- ja ultIMMa-2-tutkimuksista4

ultIMMa-1 ja ultIMMa-2 ovat keskenään samanlaisia faasi III satunnaistettuja, kaksoissokkoutettuja, kahdella lumeella toteutettuja lume- ja aktiivikontrolloituja tutkimuksia, joissa risankitsumabin turvallisuutta ja tehoa verrataan lumelääkkeeseen tai ustekinumabiin aikuisilla tutkittavilla, joilla on keskivaikea tai vaikea krooninen läiskäpsoriaasi. Risankitsumabi (150 mg) annettiin injektiona ihon alle viikoilla 0, 4, 16, 28 ja 40. Ustekinumabi annettiin injektiona ihon alle viikoilla 0, 4, 16, 28 ja 40, ja sen annos oli 45 mg tai 90 mg riippuen tutkittavan painosta seulontavaiheessa. Näiden tutkimusten aktiivinen vertailuvalmiste hankittiin EU-alueelta. Tutkimusten rinnakkaiset ensisijaiset päätetapahtumat olivat PASI-pisteiden paraneminen vähintään 90% (PASI 90 ‑vaste) viikolla 16 ja sPGA-arvon 0/1 (ei ihomuutoksia tai ei juuri lainkaan ihomuutoksia) saavuttaminen viikolla 16 verrattuna lumelääkkeeseen. Keskeisiä toissijaisia päätetapahtumia olivat PASI 90 ‑vaste ja sPGA-arvo 0/1 (ei ihomuutoksia tai ei juuri lainkaan ihomuutoksia) viikolla 16 verrattuna ustekinumabiin sekä PASI 90- ja PASI 100 ‑vasteet viikolla 52 verrattuna ustekinumabiin. Nämä faasi III tutkimukset toteutettiin AbbVien ja Boehringer Ingelheimin yhteistyönä. Tutkimuksista voi hakea lisätietoa osoitteesta www.clinicaltrials.gov (ultIMMa-1: NCT02684370; ultIMMa-2: NCT02684357).

Tietoa faasi III IMMvent-tutkimuksesta5

IMMvent-tutkimus on faasi III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kahdella lumeella toteutettu aktiivikontrolloitu tutkimus, jossa risankitsumabin turvallisuutta ja tehoa verrataan adalimumabiin aikuisilla tutkittavilla, joilla on keskivaikea tai vaikea krooninen läiskäpsoriaasi. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittavat satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan joko risankitsumabia (150 mg), joka annettiin injektiona ihon alle lähtötilanteessa, 4 viikon kuluttua ja tämän jälkeen 12 viikon välein, tai adalimumabia, joka annettiin injektiona ihon alle; aloitusannos oli 80 mg, minkä jälkeen annettiin 40 mg annoksia 2 viikon välein, ensimmäisen kerran 1 viikon kuluttua aloitusannoksesta. Rinnakkaiset ensisijaiset päätetapahtumat olivat PASI-pisteiden paraneminen vähintään 90 % (PASI 90 ‑vaste) viikolla 16 ja sPGA-arvon 0/1 (ei ihomuutoksia tai ei juuri lainkaan ihomuutoksia) saavuttaminen viikolla 16.

Tutkittavat, jotka satunnaistettiin tutkimuksen alussa risankitsumabihoitoon, saivat risankitsumabia koko tutkimuksen ajan. Adalimumabihoitoon tutkimuksen alussa satunnaistettujen tutkittavien hoito määräytyi viikon 16 kohdalla mitatun hoitovasteen pohjalta. Jos viikon 16 vaste oli PASI 50 ‑vastetta huonompi, adalimumabi vaihdettiin risankitsumabiin. Viikolla 16 PASI 90 ‑vasteen saavuttaneet jatkoivat adalimumabihoitoa. Tutkittavat, joilla PASI 50 -vaste saavutettiin mutta PASI 90 -vastetta ei, satunnaistettiin uudelleen joko vaihtamaan risankitsumabihoitoon tai jatkamaan adalimumabihoitoa. Viikolla 16 uudelleen satunnaistettujen tutkittavien kohdalla tämän vaiheen ensisijainen päätetapahtuma oli PASI 90 ‑vaste viikolla 44. Rankkeerattu toissijainen päätetapahtuma oli PASI 100 ‑vaste viikolla 44. Tämä faasi III tutkimus toteutettiin AbbVien ja Boehringer Ingelheimin yhteistyönä. Tutkimuksesta voi hakea lisätietoa osoitteesta www.clinicaltrials.gov (NCT02694523).

Tietoa risankitsumabin faasi III tutkimusohjelmasta psoriaasin hoidossa4,5,7

Risankitsumabin käyttöä psoriaasin hoidossa arvioidaan maailmanlaajuisessa faasi III tutkimusohjelmassa, johon kuuluu neljä avaintutkimusta. Tutkimuksiin osallistuu yli 2 000 tutkittavaa, joilla on keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi. Tutkimuksissa arvioidaan risankitsumabin tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä. Keskeisinä tehon mittareina ovat tautiaktiivisuuden ja ihomuutosten häviämisen mittarit kuten PASI 90- ja PASI 100 ‑vasteet ja sPGA-arvo 0/1 sekä pitkän aikavälin kliiniset hoitotulokset. Tutkimusohjelmasta voi hakea lisätietoa osoitteesta www.clinicaltrials.gov (NCT02672852, NCT02694523, NCT02684370, NCT02684357).

Tietoa risankitsumabista

Risankitsumabi on tutkimusvaiheessa oleva valmiste, joka on suunniteltu estämään selektiivisesti IL-23-toimintaa sitoutumalla IL-23-molekyylin p19-alayksikköön.3 IL-23 on tärkeä tulehdusprosesseihin osallistuva sytokiini, jolla katsotaan olevan yhteys moniin immuunivälitteisiin pitkäaikaissairauksiin.8 Risankitsumabia tutkitaan parhaillaan faasi III tutkimuksissa psoriaasin ja Crohnin taudin hoidossa, ja sitä arvioidaan myös nivelpsoriaasin ja haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa.1-3,9,10,11,12

AbbVie ja Boehringer Ingelheim kehittävät risankitsumabia yhteistyössä. AbbVie johtaa valmisteen maailmanlaajuista jatkokehitys- ja kaupallistamistyötä. Lääkevalvontaviranomaiset eivät ole myöntäneet risankitsumabille myyntilupaa. Sen turvallisuutta ja tehoa ei ole vahvistettu.

Tietoa adalimumabista
Adalimumabi on AbbVien kehittämä lääkeaine, jota käytetään nivelreuman, moninivelisen lastenreuman, entesiitteihin liittyvän niveltulehduksen, selkärankareuman, aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta), nivelpsoriaasin, läiskäpsoriaasin, hidradenitis suppurativan, Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen ja ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon. Adalimumabin kohteena on tuumorinekroositekijä (TNFα) -proteiini, joka on mukana elimistön immuuni(puolustus)järjestelmässä. Sitoutumalla TNFα-proteiiniin adalimumabi vähentää edellä mainittuihin tulehduksellisiin sairauksiin liittyviä tulehdusprosesseja.

Tietoa ustekinumabista

Ustekinumabi on monoklonaalinen vasta-aine. Ustekinumabi on monoklonaalinen ihmisen interleukiini (IL)-12/23 IgG1κ-vasta-aine, joka on tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla hiiren myeloomasolulinjassa.15 Ustekinumabia käytetään aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden lasten läiskäpsoriaasiin, aikuisten nivelpsoriaasiin ja aikuisten keskivaikean tai vaikean Crohnin taudin hoitoon. 16

Lisätietoja:

Anne Lehtonen
Lääketieteellinen johtaja, AbbVie Oy
+358 40 9022 397
anne.lehtonen@abbvie.com

Anna Kojo
Viestintäpäällikkö, AbbVie Oy
+358 50 3085 616
anna.kojo@abbvie.com


Lähdeluettelo

1 Augustin, M., et al. ePoster #1996. 27th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress. September 2018.
2 Crowley, J., et al. ePoster #P1947. 27th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress. September 2018.
3 Papp K.A., et al. Risankizumab versus Ustekinumab for Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. N Engl J Med. 2017 Apr 20; 376:1551-1560.
4 Gordon K, et al. Efficacy and safety of risankizumab in moderate-to-severe plaque psoriasis (UltIMMa-1 and UltIMMa-2): results from two double-blind, randomised, placebo-controlled and ustekinumab-controlled phase 3 trials. The Lancet. 2018 Aug 25;392(10148):650-661.
5 Reich, K., et al. ePoster #P1813. 27th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress. Syyskuu 2018.
6 Deshpande, P.R. et al. Patient-reported outcomes: A new era in clinical research. Perspect Clin Res. 2011 Loka-joulukuu; 2(4): 137–144.
7 Blauvet, A., et al. Presentation # FC29. Psoriasis Gene to Clinic – 8th International Congress. Lokakuu 2017.
8 Duvallet E, Sererano L, Assier E, et. al. Interleukin-23: a key cytokine in inflammatory diseases. Ann Med. Marraskuu 2011 ;43(7):503-11.
9 A Study of the Efficacy and Safety of Risankizumab in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease. ClinicalTrials.gov. 2018. Saatavilla osoitteessa: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03105128. Saatavilla 5.9.2018
10 BI 655066/ABBV-066/Risankizumab Compared to Placebo in Patients With Active Psoriatic Arthritis. ClinicalTrials.gov. 2018. Saatavilla osoitteessa: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02719171. Saatavilla 5.9.2018
11 A Study to Assess the Efficacy and Safety of Risankizumab in Subjects With Ulcerative Colitis Who Responded to Induction Treatment in M16-067 or M16-065. ClinicalTrials.gov. 2018. Saatavilla osoitteessa: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03398135. Saatavilla 5.9.2018
12 A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Risankizumab in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis Who Have Failed Prior Biologic Therapy. ClinicalTrials.gov. 2018. Saatavilla osoitteessa: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03398148. Saatavilla 5.9.2018
13 HUMIRA [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Ltd.; Saatavilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Product_Information/human/000481/WC500050870.pdf. Päivitetty 08/2018. Saatavilla 9.5.2018.
14 HUMIRA [valmisteyhteenveto]. AbbVie Ltd.; saatavana osoitteessa https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=4686&d=3998206&i=ABBVIE_HUMIRA_HUMIRA+injektioneste%2c+liuos%2c+esit%c3%a4ytetty+kyn%c3%a4+40+mg%2f0%2c4+ml Päivitetty 11.09.2018
15 STELARA[valmisteyhteenveto]. Janssen Biologics B.V. saatavana osoitteessa https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/stelara-epar-product-information_fi.pdf
16
STELARA [valmisteyhteenveto]. Janssen Biologics B.V. saatavana osoitteessa https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=7274&d=2066491&i=JANSSEN-CILAG_STELARA_STELARA+injektioneste%2c+liuos%2c+esit%c3%a4ytetty+ruisku+90+mg. Päivitetty 15.11.2017

FIRKB180371/10.2018

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista.

AbbVie keskittyy kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä.Toimimme immunologian, onkologian, virologian ja neurologian terapia-alueilla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä. AbbVien valmistamia lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa. AbbViella on Suomessa noin 85 työntekijää ja AbbVien toimisto sijaitsee Espoossa. 

Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöä

AbbVie Oy

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista.

AbbVie keskittyy kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä.Toimimme immunologian, onkologian, virologian ja neurologian terapia-alueilla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä. AbbVien valmistamia lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa. AbbViella on Suomessa noin 85 työntekijää ja AbbVien toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.

Osoite

 • AbbVie Oy
 • Pihatörmä 1 B
 • 02240 ESPOO
 • Finland