Lehdistötiedote -

Aluehallintoviraston tervehdys - ylijohtaja Rauno Saaren puhe Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivillä Turussa 18.10.2011

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät
Aluehallintoviraston tervehdys
Turku 18.10.2011

Pyydän saada esittää Lounais-Suomen aluehallintoviraston kunnioittavan tervehdyksen romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäiville. Toivon, että nämä päivät Turussa ovat omalta osaltaan edistämässä konkreettisia toimia romanien yhteiskunnallisen aseman ja integraation parantamiseksi.

Romanien heikko asema on Euroopan laajuinen ihmisoikeusongelma. Se on suuri haaste vähemmistöjen aseman ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Kysymys ei ole pelkästään syrjinnän poistamisesta. Tärkeää on saada korjaus myös romanien sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan. Todellisiin muutoksiin tarvitaan vahvaa poliittista tahtoa. Tavoitteena tulee olla pysyviä parannuksia.

Puolitoista vuotta sitten valmistuneen Suomen ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman tavoite on edistää paitsi yhdenvertaisuutta myös osallistumista elämän eri alueilla. Tavoite on, että me olisimme vuoden 2017 tilanteessa edelläkävijä romanien osallisuuden edistämisessä koko Euroopassa. Ohjelman painopistealueina ovat romanilasten ja -nuorten osallistuminen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, aikuisen romaniväestön ammatillinen koulutus ja sijoittuminen työmarkkinoille, romanien yhdenvertainen kohtelu ja palveluihin pääsy, romanikielen ja –kulttuurin kehittäminen ja kaikkiaan  osallistumisen vahvistaminen jokapäiväisessä elämässä. Toimenpiteiden osalta ei voi liiaksi korostaa kuntien roolin tärkeyttä. Ministeriöiden ja niiden alaisen valtion aluehallinnon tehtävänä on tukea kuntia ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.


Arvoisat kuulijat

Järjestäytynyttä yhteistyötä Suomen romanien ja Suomen viranomaisten välillä on jatkunut jo 55 vuotta. Alueellisten neuvottelukuntien toiminta sai merkittävää tehostusta, kun niiden sihteerien tehtävät vakinaistettiin 5 vuotta sitten. Parantuneet toimintaedellytykset ovat näkyneet myös käytännön tuloksissa. Neuvottelukunnat ovat tehneet vaikuttavaa työtä romaniväestön taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen elinehtojen parantamiseksi.

Pyydän lausua tästä työstä romaniasiain neuvottelukunnille kunnioittavat kiitokset. Olette tehneet paitsi merkittävää työtä romaneille, myös suuren palveluksen koko Suomen kansalle. Toivon tälle työlle jatkuvaa menestystä. Kaikkea menestystä myös näille neuvottelupäiville!