Lehdistötiedote -

Kolmasosa terveyskeskuksista ei toteuta neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa asetuksen mukaisesti

Aluehallintovirastot ja Valvira selvittivät viime keväänä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen toimeenpanon tilannetta terveyskeskuksille suunnatulla kyselyllä.

Kaikki Lapin alueen terveyskeskukset vastasivat kyselyyn. Simon terveyskeskus kuuluu Oulunkaaren yhteistoiminta-alueeseen eikä siten tämän tarkastelun piiriin.

Kaikki Lapin kunnat eivät järjestäneet määräaikaisia terveystarkastuksia

Lapissa määräaikaiset terveystarkastukset sekä suun terveydenhuollon tarkastuksen toteutuivat pääsääntöisesti asetuksen mukaisesti. Tarkastuksista parhaiten toteutuivat 1-6 vuotiaiden määräaikaiset terveystarkastukset. Kaikki Lapin kunnat eivät olleet vielä keväällä järjestäneet kaikkia asetuksen mukaisia määräaikaistarkastuksia täysin asetuksen mukaisesti. Erityisesti puutteita oli määräaikaisten lääkärintarkastusten toteuttamisessa.

Määräaikaistarkastusten toteuttamisessa oli puutteita Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä, Sallassa, Tervolassa ja Ylitorniolla. Suun terveydenhuollon tarkastukset eivät toteutuneet asetuksen mukaisesti Pellossa, Rovaniemellä, Sallassa, Utsjoella ja Ylitorniolla.

Asetuksen velvoitteiden toimeenpanon tilanne Lapin alueella oli paras Posiolla ja heikoin Ylitorniolla, Kittilässä ja Sallassa.

Lapin aluehallintovirasto valvoo

Aluehallintovirasto korostaa, että asetuksen erityisenä tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ja terveyserojen kaventaminen.

Aluehallintovirasto tulee pyytämään selvityksen niiltä kunnilta, joissa kyselyn perusteella tarkastusten toteuttamisessa on ollut puutteita. Kevään jälkeen esimerkiksi Rovaniemellä ja Kittilässä on lisätty kouluterveydenhuollon henkilöstöä.

Aluehallintovirastojen sekä Valviran valmistelema valtakunnallinen valvontaohjelma otetaan käyttöön ensi vuoden alusta asetuksen toimeenpanon varmistamiseksi. Valvontaohjelman valmistumisesta ja toimenpiteistä tiedotetaan erikseen.

Linkki asetukseen             338/2011      

Lisätietoja: Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti p.            040-5937149       sekä yksikön päällikkö Riitta Pöllänen p.            040-565 7228      . Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi   Aiheet

  • Kunnallinen palvelu