Lehdistötiedote -

Lupa kalankasvatuksen keskittämiseen Houtskarin merialueelle

Aluehallintovirasto on myöntänyt Heimon Kala Oy:lle luvan kalankasvatuksen keskittämiselle Houtskarin merialueelle Länsi-Turunmaan kaupungissa. Päätös nro 198/2011/4 koskee kalojen kasvattamista verkkoaltaissa Mossala fjärdenillä ja kalojen kasvattamista, talvisäilyttämistä ja tilapäissäilyttämistä verkkoaltaissa Mossala sundissa sekä Ytterstön, Mossala sundin ja Penlotin laitosten lopettamista. Päätös nro 197/2011/4 koskee Åvensor fjärdenin ja Storö fjärdenin välisellä merialueella sijaitsevan Alörarnan kalankasvatuslaitoksen laajentamista sekä Stornäsetin, Bästholmenin ja Alörarnan laitosten lopettamista.

Aluehallintovirasto on rajoittanut Mossala fjärdenin laitoksen kokoa merialueelle ja meren pohjaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Rehun ravinnesisältöä koskeva lupamääräys mahdollistaa lisäkasvun suuruudeksi noin 250 000 kg vuodessa. Hakemus koski noin 450 000 kg:n lisäkasvua. Laitokselle siirretään Norrskatan, Penlotin ja Ytterstön laitosten tuotannot ja neljäsosa Mossala sundin laitoksen tuotannosta. Lupaa ei myönnettyPukkeenluodon ja Hupaniityn laitosten tuotantojen siirtämiselle. Nämä laitokset jatkavat toimintaansa entisillä paikoillaan voimassa olevien lupien mukaisesti. Källarfjärdenin laitoksen lupa on jo aiemmin päättynyt. Mossala sundin laitoksella on mahdollista kasvattaa noin 60 000 kg kalaa vuodessa.

Aluehallintovirasto on pienentänyt Alörarnan laitoksen kokoa siitä, mitä on haettu merialueeseen kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Lupamääräykset mahdollistavat lisäkasvuksi noin 300 000 kg/a. Hakemus koski 320 000 kg:n lisäkasvua. Laitokselle siirretään Stornäsetin ja Bästholmenin laitosten tuotannot ja neljäsosa Mossala sundin laitoksen tuotannosta.

Mossala fjärdenin ja Alörarnan laitosten keskittämishankkeiden seurauksena merialueen tila paranee noin 100 km2:n suuruisella alueella ja levämäärä lisääntyy noin 60 km2:n suuruisella alueella. Siten kalankasvatustoiminnan haittavaikutukset Houtskarin merialueella vähenevät.

Päätökset kokonaisuudessaan

Lisätietoja: 
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh             0400 285 794      , juha.helin(at)avi.fi
Ympäristöneuvos Hannu Kokko, puh.             0400 285 834      ,hannu.kokko(at)avi.fi

Aiheet

  • Luonnon-, ympäristönhoito