Ohita
Tulevaisuuden rakentajat -hanke sai alkunsa Cramo Innovation Racesta, joka pidettiin tammikuussa koko yhtiölle Tukholmassa.  Kun asiakasta ymmärretään paremmin, asiakassuhdekin syvenee.  Cramo haluaa olla kumppani, ei pelkkä palveluntarjoaja.
Tulevaisuuden rakentajat -hanke sai alkunsa Cramo Innovation Racesta, joka pidettiin tammikuussa koko yhtiölle Tukholmassa. Kun asiakasta ymmärretään paremmin, asiakassuhdekin syvenee. Cramo haluaa olla kumppani, ei pelkkä palveluntarjoaja.

Uutinen -

Cramo panostaa asiakaslähtöiseen kehitykseen: Innovoiva kulttuuri rakentaa tulevaisuutta

Cramolaisista kootut tiimit kokoontuvat työpajoihin kevään ja kesän mittaan tunnistamaan ja etsimään ratkaisuja tilanteisiin ja ongelmiin, joita on kerätty muun muassa asiakkaita haastattelemalla.

– Vain osallistamalla omaa väkeä ja myös asiakkaita voimme luoda yhtiöllemme innovatiivista kulttuuria, joka rikkoo rajoja, kiteyttää hanketta luotsaava innovaatiopäällikkö Tomi Sundberg.

Työpajoissa tiimit tunnistavat ja ratkovat haasteita, joita esimerkiksi asiakasrajapinnasta on noussut esiin. Tämä kehittää uudenlaista kulttuuria.

– Irrottaudumme perinteisestä tuotepohjaisesta ajattelumallista ja saamme aikaan arvon tuottamiseen perustuvan ketjun – haluamme olla edelläkävijöitä ja laajentaa myös tarjontaamme.

Sundbergin mukaan ajattelutavan muutos tuo Cramon entistä lähemmäs asiakasta. Kun asiakasta ymmärretään paremmin, asiakassuhdekin syvenee. 

– Haluamme olla kumppani, emmekä pelkkä palveluntarjoaja.

–	Vain osallistamalla omaa väkeä ja asiakkaitamme voimme luoda yhtiöllemme innovatiivista, rajoja rikkovaa kulttuuria, kertoo hanketta luotsaava innovaatiopäällikkö Tomi Sundberg.


Henkilöstö rakentaa itse muutosta

Tulevaisuuden rakentajat -hanke sai alkunsa Cramo Innovation Racesta, joka pidettiin tammikuussa koko yhtiölle Tukholmassa. 

– Totesimme, että näitä asioita on jatkettava paikallisesti, jolloin pääsemme entistä lähemmäs asiakasta. Suomessa keskitymme erityisesti asiakaslähtöisyyteen, Sundberg tarkentaa.

Työpajoihin osallistuvat cramolaiset hakivat hankkeeseen itse.

– Työpajoihin ei nimetty ylhäältä päin tiettyä porukkaa. Kun henkilöstö on itse rakentamassa muutosta, motivaatio tulee sisältä päin, Sundberg perustelee.

Cramon eri toiminnoista koottiin kolme heterogeenistä tiimiä, joten mukana on monipuolisesti erilaista osaamista. Näin ongelmia pystytään tarkastelemaan eri näkökulmista, ja tiimit kykenevät ratkomaan annettuja tehtäviä itsenäisesti.

– Hain tähän työpajaan, koska minulla on runsaasti ideoita ja olen kiinnostunut kehittämistyöstä. Kun osallistujia haettiin, ilmoittauduin heti mukaan, kertoo vuokraamotyöntekijä Alex Haavikkoaho, joka työskentelee asiakaspalvelukeskuksessa ja muun muassa verkkokaupassa koko Suomen alueella.

– Minulla on melko hyvä näkemys asiakkaista ja heidän tarpeistaan, Haavikkoaho arvioi omaa panostaan kehittämiseen.

Avoimin mielin mukaan hankkeeseen lähti myös projektipäällikkö Emma Närhi.

– Minua kiinnostaa se, että ongelmiin otetaan aiemmasta poikkeava lähestymistapa. Näin viemme Cramoa aidosti eteenpäin, toteaa Närhi, joka työskentelee nykyään it-osastolla ja on vuosien varrella ollut mukana kehittämässä sovelluksia sekä jalkauttamassa niitä. Hän tekee yhteistyötä tiiviisti muiden cramolaisten ja jonkin verran ulkoisten asiakkaiden kanssa.

Projektipäällikkö Emma Närheä kiinnostaa uudenlainen lähestymistapa haasteiden ratkaisuun.


Uusia ratkaisuja pilotoidaan nopealla tahdilla

Työpajoissa luotetaan kokeiluihin. Kun ongelma on tunnistettu, kehitetään erilaisia tapoja ratkaista se. Näin päästään nopeasti kokeilemaan ja pilotoimaan, mikä ratkaisu toimii ja mikä ei.

– Meillä on lupa epäonnistua, sillä kokeilujen kautta löytyy se paras ratkaisu, Tomi Sundberg uskoo.

Yhdestä työpajaharjoituksesta syntyi automatisoitu vuokrakoneiden palautus. Sen ansiosta asiakkaat voivat palauttaa koneet digitaalisesti, mikä nopeuttaa palvelua.

Sen lisäksi, että työpajoissa kehitetään asiakkaan palvelua, hiotaan myös sisäisiä toimintatapoja.

– Etsimme keinoja, miten voimme työskennellä entistä tehokkaammin ja sujuvammin niin, että se heijastuu asiakkaalle asti, Haavikkoaho selittää. 

Närhin mukaan työpajoissa tehdään myös Cramon arvoja näkyvämmiksi:

– Arvomme, eli luotettavuus, sitoutuvuus ja luovuus saadaan entistä paremmin esiin. Tavoitteenamme on, että nämä näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme.

Jatkuvan kehittämisen ja innovoinnin hengen mukaisesti Sundberg kertoo olevansa kiinnostunut uusista liiketoimintamalleista, konsepteista ja ratkaisuista myös oman talon ulkopuolelta.

– Sisäisen innovoivan kulttuurin lisäksi tutkin tarkasti markkinaa myös ulkopuolelta ja skannaan, mistä löytyy uusia toimintatapoja tai malleja, joista meille voisi olla hyötyä.

Projektipäällikkö Emma Närheä kiinnostaa uudenlainen lähestymistapa haasteiden ratkaisuun.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilö/-t

Tuomas Myllynen

Tuomas Myllynen

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja Cramo Finland Oy 040 549 2311
Satu Soitula

Satu Soitula

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointipäällikkö Markkinointi & PR +358 40 708 1561

Liittyvä sisältö

Cramo - täyden palvelun rakennuskonevuokraamo

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä asiakkaidemme tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Lisäksi palvelemme kuluttajia.

Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia ja Boels Rental -yhtiötä. Olemme alamme johtavia tekijöitä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Cramo Finland työllistää n. 450 henkilöä 50 toimipisteessä kautta maan. Cramo Finlandin liikevaihto on 95,2 milj. euroa (2019). Palvelemme n. 17 000 asiakasta.

Olemme jakamistalouden edelläkävijöitä. Tutustu meihin osoitteessa www.cramo.fi

Cramo Finland Oy
Kalliosolantie 2
01740 Vantaa
Finland
Vieraile muissa uutishuoneissa