Ohita
Cramon toimittama älykäs eGate-mittausjärjestelmä tukee vastuullista rakentamista  – olosuhdepalvelu ottaa haltuun työmaan kosteuden, lämmön ja pölyn

Uutinen -

Cramon toimittama älykäs eGate-mittausjärjestelmä tukee vastuullista rakentamista – olosuhdepalvelu ottaa haltuun työmaan kosteuden, lämmön ja pölyn

Vastuullisen rakentamisen perustana on moniulotteinen suunnittelu, jossa olosuhdehallinta on keskeinen osa turvallisuutta ja luotettavuutta. Cramon olosuhdepalvelujen langattomassa eGate-mittauksessa otetaan haltuun kosteuden ja lämpötilan lisäksi uuden kvartsipölyasetuksen vaatimukset. Älykäs mittausjärjestelmä mahdollistaa seurannan myös rakennuksen valmistuttua. eGate-järjestelmän päivitetty ja parannettu versio tulee käyttöön kesäkuussa.

Rakentamista ohjaavat monet lait ja asetukset. Yksi uusimmista on kvartsipölyasetus (1267/2019), jolla lisätään työntekijöiden turvallisuutta syöpää aiheuttavalta terveysriskiltä. Cramon palveluiden tuotepäällikkö Mika Aalto toteaa, että moniin muihin uudistuksiin verrattuna uusi asetus on vaivatonta ottaa haltuun Cramon olosuhdepalveluihin jo kuuluvan eGate-mittausjärjestelmän avulla, joka mittaa olosuhteita niin rakenteesta kuin ilmastakin.

Sensoriverkkoteknologiapohjainen eGate-ratkaisu toimii langattomien antureiden ja mittalaitteiden avulla ja mittaa esimerkiksi juuri työmaan pölymäärää reaaliaikaisesti. Tulosten dokumentoinnin ja raportoinnin avulla voidaan valvoa, etteivät lakisääteiset pölymäärät ylity.

– eGate-mittauksen tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua ja parantaa työturvallisuutta. Kun seurantaa jatketaan rakennuksen koko elinkaaren ajan, turvataan myös kiinteistön käyttäjille terveellinen työskentely- ja asuinympäristö. Dokumentaation avulla voi tarvittaessa todentaa rakentamisen aikaisen tilanteen, Mika Aalto tiivistää.

Mittaustarkkuus lisää luotettavuutta

Älykäs mittaus on ollut käytössä Cramon asiakkaiden työmailla jo parin vuoden ajan muun muassa betonin kuivumisen, lämpötilan, suhteellisen kosteuden, hiilidioksidipitoisuuksien, partikkelien, haihtuvien yhdisteiden sekä paine-erojen mittauksessa. eGate-järjestelmän käyttö on tehostanut mittaustarkkuutta ja raportointia sekä lisännyt näin mittausten luotettavuutta ja koko rakentamisen läpinäkyvyyttä. Mika Aalto kertoo, että asiakkailta on saatu palvelusta hyvää palautetta, ja varsinkin kerätyn datan tarkkuus on ollut monelle yllätys. Mittauksesta saatavat excel- ja pdf-tiedostot ovat nopeuttaneet prosesseja ja auttaneet työmaan aikataulutuksessa.

Palvelun toimituksesta ja asennuksesta vastaavat Cramon ammattilaiset. Mittalaitteiden sijainnit ja määrät otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi Cramon suunnittelussa otetaan huomioon työmaiden väliaikainen sähköistys ja valaistus, telineet ja sääsuojaus ja putoamissuojaukset. Cramon suunnitelmat, palveluiden toimitus sekä tulosten dokumentointi perustuvat muun muassa Terve Talo tai Kuivaketju10 vaatimuksiin.

Tehty rakentajan tarpeisiin

Kesän alussa eGate saa odotetun päivityksen, kun sen integroitavuus muihin järjestelmiin, kuten Congrid-ohjelmistoon, paranee. eGaten keräämä data voidaan nyt liittää osaksi asiakkaan omia seuranta- ja analysointijärjestelmiä.

– Olemme kehittäneet järjestelmää yhdessä Cramon ja heidän asiakkaidensa kanssa, jotta ratkaisu vastaa mahdollisimman hyvin suomalaisen rakentajan tarpeita. Mitattavien suureiden määrä kasvaa koko ajan, ja niitä voidaan ottaa mukaan asiakaskohtaisesti. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja uusi käyttöliittymä tuo uusia ominaisuuksia myös kerätyn datan analysointiin. eGaten tuloksia voi seurata mobiilisti vaikkapa työnjohdon älypuhelimilla tai työtilojen infonäytöillä, kertoo järjestelmän kehittäjä, eGate Smart Building Innovationin toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi.

Älykäs mittaus kantaa koko elinkaaren ajan

eGate mahdollistaa rakenteilla olevan rakennuksen lisäksi jo käyttöön otetun kiinteistön olosuhteiden valvonnan. Järjestelmä sopii niin julkisten rakennusten, kuten koulujen, sairaaloiden, kuin toimisto- ja asuinrakennustenkin rakennusaikaiseen sekä käytön aikaiseen mittaukseen.

Aalto ja Haukijärvi korostavat elinkaariajattelun merkitystä rakentamisessa. Rakennusaikainen mittausdokumentointi auttaa myös myöhemmin, jos rakenteissa ilmenee ongelmia. Kun esimerkiksi betonin kuivumisesta on tarkat tiedot, ei pinnoitteita lähdetä tekemään kostean betonin päälle. Reaaliaikaista mittaamista voidaan jatkaa rakenteisiin asennettujen ja langattomasti toimivien anturien avulla koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilö/-t

Mika Aalto

Mika Aalto

Asiantuntija Olosuhdehallinta, Palvelut +358 40 502 3877

Liittyvä sisältö

Cramo - täyden palvelun rakennuskonevuokraamo

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä asiakkaidemme tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Lisäksi palvelemme kuluttajia.

Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia ja Boels Rental -yhtiötä. Olemme alamme johtavia tekijöitä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Cramo Finland työllistää n. 450 henkilöä 50 toimipisteessä kautta maan. Cramo Finlandin liikevaihto on 95,2 milj. euroa (2019). Palvelemme n. 17 000 asiakasta.

Olemme jakamistalouden edelläkävijöitä. Tutustu meihin osoitteessa www.cramo.fi

Cramo Finland Oy
Kalliosolantie 2
01740 Vantaa
Finland
Vieraile muissa uutishuoneissa