Lehdistötiedote -

Maantien 8692 Rukatunturintie liikenteen järjestelyiden suunnittelu on aloitettu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt maantienlain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8692 (Rukatunturintie) välillä valtatie 5 – Uunikulmantie Rukanportin kohdalla sekä Juhannuskallion kohdalla Rukajärventien (mt. 18884) ja Rukatunturintien liittymässä Kuusamon kaupungin alueella yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa.

Rukanportin kohdalla parannetaan valtatien 5 kaistajärjestelyitä sekä Rukatunturintien liittymäjärjestelyitä ja kevyen liikenteen olosuhteita. Parantaminen toteutetaan rakentamalla tiejakson liittymiin lisäkaistoja sekä uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen ylikulkusilta Rukatunturintien yli Uunikulmantien liittymän läheisyyteen. Juhannuskallion kohdalla parannetaan Rukajärventien ja Rukatunturintien liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyitä sekä moottorikelkka- ja ulkoilureitin alikulkujärjestelyitä.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa suunnittelualueen kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnittelutyö on käynnistynyt valmistelevilla toimenpiteillä syyskuussa 2011. Suunnittelun aikana hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään alustavia suunnitelmaratkaisuja. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelma valmistuu tammikuun 2012 loppuun mennessä ja rakennussuunnitelma maaliskuussa 2012.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 2 400 000 euroa (alv 0 %). Hankkeen toteutus sisältyy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS 2012 – 2015). Rakentamisen tarkka ajankohta ei ole tiedossa.

Lisätietoja antavat: hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0400 382 327,
ari.kuotesaho(at)ely-keskus.fi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
yhdyskuntajohtaja Mika Mankinen, puh. 0400 012 876,
mika.mankinen(at)kuusamo.fi. 
Kuusamon kaupunki.

 LIITE: Suunnittelukohteiden sijaintikartta

Aiheet

  • Juridiikka