Lehdistötiedote -

Loppuvuoden sähkökatkoista kärsi 570 000 asiakasta

Energiateollisuus ry:n tekemän pikakyselyn mukaan loppuvuoden 2011 myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista kärsi yhteensä 570 000 asiakasta. Kesän 2010 myrskyjen vastaava luku oli Energiamarkkinaviraston selvityksen mukaan 481 000 asiakasta. Vakiokorvauksia maksetaan lähes 30 miljoonaa euroa noin 120 000 asiakkaalle. Kesän 2010 myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista maksettiin vakiokorvauksia runsaat 10 miljoonaa euroa noin 110 000 asiakkaalle.

Energiateollisuus ry:n tekemän pikakyselyn mukaan loppuvuoden 2011 myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista kärsi yhteensä 570 000 asiakasta. Kesän 2010 myrskyjen vastaava luku oli Energiamarkkinaviraston selvityksen mukaan 481 000 asiakasta. Vakiokorvauksia maksetaan lähes 30 miljoonaa euroa noin 120 000 asiakkaalle. Kesän 2010 myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista maksettiin vakiokorvauksia runsaat 10 miljoonaa euroa noin 110 000 asiakkaalle.

Kyselyn mukaan myrskyt aiheuttivat vahinkoja 49 verkkoyhtiölle. Näistä 34 yhtiön jakelualueet joutuivat sekä Tapani- että Hannu-myrskyn kohteiksi, pelkästään Tapanin kohteiksi joutui kuusi ja Hannun kohteiksi yhdeksän yhtiön jakelualueet. Vahinkoja pahensi ja keskeytysaikoja pidensi se, että monet yhtiöt joutuivat toistuvasti myrskyjen kohteiksi. Kesän 2010 myrskyistä vahinkoja kärsi Energiamarkkinaviraston selvityksen mukaan 33 verkkoyhtiötä.

Myrskyistä aiheutui sähköverkolle noin 31 miljoonan euron vahingot (korjauskustannukset ilman vakiokorvauksia). Kesän 2010 myrskyjen vahingot sähköverkolle olivat runsaat 22 miljoonaa euroa. Vaikutusten ja vaikutusalueen laajuuden perusteella joulun myrskyt olivat selvästi kesän 2010 myrskyjä rajummat. Lisäksi ajankohta oli nyt kesää hankalampi.

– Energiateollisuus ja verkkoyhtiöt haluavat siirtää pitkät sähkökatkot historiaan. Ala on viime vuosien kuluessa tehnyt paljon parantaakseen valmiutta kohdata myrskytuhoja ja niiden mukanaan tuomio häiriöitä. Työ jatkuu tiiviillä tahdilla. Toimitusvarmuutta, häiriöiden korjausnopeutta sekä alan asiakaspalvelu- ja viestintävalmiuksia parannetaan määrätietoisesti, johtaja Kenneth Hänninen sanoo.

Tavoitteena on Hännisen mukaan viedä laajamittaiset peruskorjaukset ja toimitusvarmuuden parannukset sähköverkoissa läpi niin, että samalla säilytetään kohtuullinen hintataso sähkön siirrossa. Se on kaikkien suomalaisten etu.

Energiateollisuus kartoitti vuoden 2011 lopulla iskeneiden Tapani- ja Hannu-myrskyjen vaikutuksia sähkönjakeluun jäsenyrityksilleen osoitetulla kyselyllä, joka lähetettiin verkkoyhtiöille 29.12.2011. Määräpäivään 9.1.2012 mennessä vastaus saatiin 55 verkkoyhtiöltä. Vastaajat edustavat 87 prosenttia jakeluverkkosiirron volyymistä.

PowerPoint-kalvot

Lisätiedot:
johtaja Kenneth Hänninen, puh. 050 320 2439
toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 607 72

Aiheet

  • Kriisit, vaarat