Ohita

Tuoreimmat uutiset

Moni huolehtii psyykkisesti sairastuneesta läheisestään työn ohessa. Työpaikan asenneilmapiirillä, ennaltaehkäisevillä palveluilla ja työjoustoilla voidaan tukea mielenterveysomaisten työssä jaksamista. Kuva: Marika Finne

Moni mielenterveysomainen uupuu työn ja kuormittavan elämäntilanteen yhteensovittamiseen

Mielenterveyden oireilu kuormittaa läheisiä ja voi vaikuttaa myös heidän työkykyynsä. Myönteinen asenneilmapiiri, työelämäjoustot, varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut vahvistavat läheisten jaksamista arjessa ja työelämässä.
Joka toinen suomalainen kärsii mielenterveyden häiriöstä jossain vaiheessa elämäänsä. Sairastuneen ympärillä on aina myös läheisiä, joista suuri osa on työelämässä.

Sosiaaliset mediat

Lehdistön yhteyshenkilöt

Marika Finne

Marika Finne

Lehdistön yhteyshenkilö Asiantuntija - viestintä

FinFami - järjestö mielenterveysomaisten asialla

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. Teemme työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 18 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.

FinFami - järjestö mielenterveysomaisten asialla
Meritullinkatu 4 B 10
00170 Helsinki
Finland