Ohita
Kuva Mikko Nikkinen
Kuva Mikko Nikkinen

Uutinen -

Eteläisen Saimaan alueen matkailumarkkinointitoimijat yhdistävät voimansa kansainvälisessä yhteismarkkinoinnissa

Tiedote. Julkaistu: 01.12.2016 klo 10:00
Lappeenrannan kaupunki

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitoista, kaupungeista ja matkailumarkkinointitoimijoista koostuva Saimaa-verkosto on valmistellut yhteistä tahtotilaa kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttamiselle. Tarkoituksena on toteuttaa mittavaa Saimaan alueen kansainvälistä yhteismarkkinointia, jonka kohdealueina ovat Eurooppa, Venäjä ja Aasia. Yhteinen tahtotila on työstetty Saimaa-sopimukseen, joka etenee nyt päätöksentekoon eri toimijoiden päätöksentekoelimiin.

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi Saimaan alueen matkailijamääriä ja matkailutuloa sekä nostaa Saimaa yhdeksi Suomen kolmesta kansainvälisesti tunnetusta matkailualueesta Helsingin ja Lapin rinnalle. Yhteistyön tavoitteena on myös edistää yritysten yhteistyötä, verkostoitumista ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä.

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo ovat aiemminkin tehneet markkinointiyhteistyötä, mutta jatkossa yhteismarkkinointia halutaan toteuttaa organisoidusti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Saimaa-verkostoon kuuluvat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot, Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit sekä niiden alueella matkailumarkkinoinnista vastaavat toimijat. Myös molempien maakuntien matkailuyrittäjät ovat pitäneet maakuntien välisen markkinointiyhteistyön tiivistämistä ja tehostamista erittäin tärkeänä.

Suunnitelman mukaan yhteistyötä toteutetaan rakenteeltaan yksinkertaisella ja ketterällä verkostomallilla, jossa yrityksillä on keskeinen rooli. Verkosto on avoin myös muille Saimaa-alueen toimijoille ja yhteistyö Visit Finlandin kanssa tulee olemaan tiivistä.

Toimintaa johtaa yritysvetoinen, tasapuolisesti molempia maakuntia edustava Saimaa-strategiaryhmä, joka linjaa markkinointitoimenpiteitä ja hyväksyy vuosittaiset suunnitelmat sekä budjetit. Strategiaryhmän jäseniksi on tarkoitus kutsua tasapuolisesti alueiden kärkiyritysten, kehitysyhtiöiden ja kaupunkien edustajia sekä Visit Finlandin edustaja.

Toimintaa toteuttaa operatiivinen johtoryhmä eli Saimaa-tiimi, joka koostuu tasapuolisesti alueiden matkailumarkkinoinnista vastaavien toimijoiden edustajista sekä tarvittaessa kaupunkien edustajista.

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo osallistuvat yhdessä hyväksyttyihin kustannuksiin samalla summalla, joka sisältää kaupunkien ja elinkeinoyhtiöiden rahoituksen sekä hanke- ja yritysrahoituksen. Vuositasolla tavoitteena on, että yhteiseen tekemiseen varattaisiin noin miljoonan euron vuosibudjetti.

Sopimuksen ja sen valmistelun yhteydessä laadittujen markkinointistrategian ja -suunnitelman perusteella verkosto aloittaa Saimaan alueen kansainvälisen yhteismarkkinoinnin vuoden 2017 alussa. Edellytyksenä on, että kyseinen sopimus hyväksytään kaikkien osapuolten taholta. Lähiajan suunnitelmissa on mm. yhteisiä markkinointitoimenpiteitä Saksan markkinoille, kansainvälisiä messuosallistumisia, media- ja matkanjärjestäjämatkoja.

Laajasti ja perusteellisesti valmistellun yhteistyösopimuksen lähtökohtana ovat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon saman sisältöiset matkailutavoitteet: molemmat maakunnat haluavat hyödyntää Saimaata matkailuvalttinaan sekä tehdä yhteistyötä Saimaan alueen muiden toimijoiden kanssa.

Liitteinä:

Saimaa-sopimusluonnos
Kuva Saimaalta, kuvaaja Mikko Nikkinen

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Matti Viialainen
puh. 044 770 0515
matti.viialainen@ekarjala.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
puh. 050 500 2584
pentti.makinen@esavo.fi

Kaupunginjohtaja Janne Laine
puh. 044 417 4001
janne.laine@savonlinna.fi

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
puh. 040 844 2000
kimmo.jarva@lappeenranta.fi

Kaupunginjohtaja Timo Halonen
puh. 040 557 8077
timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen
puh. 020 617 2200
pertti.lintunen@imatra.fi

Liitteet

Linkit

Aiheet

Tunnisteet

Alueet

Yhteyshenkilö/-t

Anitta Arpiainen

Anitta Arpiainen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäkoordinaattori Viestintä +358 (0)44 721 3027

Osaamista - Yritystä - Energiaa - Vetovoimaa

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien aloittavien ja toimivien yritysten neuvonnasta , elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden palveluiden järjestämisestä yhtiön toimialueella.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Virastokatu 2
55100 Imatra
Finland