Tiedote -

PIETARI-SAIMAA MATKAILUKÄYTÄVÄ

Yksi matkakohde - kaksi erilaista matkakokemusta

Corridor-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää uutta matkailutarjontaa ja yhteistyötä Saimaan, Leningradin alueen ja Pietarin välillä yhdistämällä kaksi erilaista suosittua matkakohdetta yhdeksi matkakohteeksi.

Yhteistyötä matkailumarkkinoinnin, tuotekehityksen ja myynnin parissa

Pietari – Saimaa Lakeland Travel Corridor -hankkeen tarkoituksena on ollut lisätä sekä matkanjärjestäjien että matkailijoiden tietoisuutta näiden kohteiden yhdistämisen mahdollisuuksista rajat ylittävässä matkailussa. Yhteinen brändi korostaa alueen erityiskulttuuria, perinteitä, tapahtumia ja elämäntapaa Suomen ja Venäjän rajalla. Uusia matkailijoita Pietariin ja Saimaan alueelle houkutellaan erityisesti Keski-Euroopasta.

Pietarin läheisyys ja ilmainen sähköinen viisumi, e-viisumi, ovat suuri vetovoimatekijä Saimaan alueella Euroopan matkailumarkkinoilla. Pietari – Saimaa Lakeland Travel Corridor -hanke on osaltaan edistänyt Saimaan seudulle tärkeän erottavan tekijän konkreettista hyödyntämistä.

Hankkeen tuloksena mm. tuoteopas kansainvälisille matkanjärjestäjille, yhteinen esite, eurooppalaisille räätälöityjä matkapaketteja matkanjärjestäjien kanssa, erilaisia elämystuotteita, videoita, virtuaalikierros Imatrankoskella, yhteinen kartta, Leningradin alueen tietotaulut ja yhteinen verkkosivusto (travelcorridor.info) luotiin. 

Yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen

Pietarin ja Saimaan yhdistäminen matkapaketteihin on herättänyt suurta kiinnostusta kansainvälisissä matkanjärjestäjissä ja mediassa. Viimeisimpänä mediaryhmänä vieraili alueella marraskuussa italialaisia toimittajia, jotka olivat vakuuttuneita Saimaa ja Pietari yhdistelmän mahdollisuuksista. 

Hankkeen aikana syntyneet matkapaketit (Voigt Travel, Fintouring, Saimaa Travel) ovat myynnissä ensi vuoden kesäkaudella.

Covid-19-tilanne on tuonut omat haasteensa hankkeen toimiin. Esimerkiksi FAM-matkoja matkanjärjestäjille ja tiedotusvälineille on järjestetty hyvin rajoitetusti. Kansainvälisiä matkanjärjestäjien työpajoja on pidetty myös verkossa. Suomen ja Venäjän välinen raja on suljettu, joten tuotteistettuja matkapaketteja ei ole ollut käytännössä mahdollista testata.

TAVOITTEET
•Kasvattaa matkailutoimialaa ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia
•Palveluntarjoajien osaamisen kehittäminen
•Matkatuotteiden ja palvelujen luominen uusille asiakasryhmille ja kansallisuuksille
•Pietari – Saimaa Lakeland Travel Corridorin markkinointi ja mainonta
•Toteuttaa rajat ylittävä matkailuklusteri, jolla on yhteinen brändi

PROJEKTIN SAAVUTUKSET
•Markkinointitutkimus
•Kohdeopas (sis. logistiikkaselvitys)
•Koulutukset (tuotekehitys kansainvälisille matkaryhmille, digitaalinen näkyvyys...)
•Matkapaketit ja uudet matkatuotteet
•Imatrankosken virtuaalikierros ja videoita
•Kohdeopas
•Tuotekehitys paikallisten matkailuyrittäjien kanssa

KANSAINVÄLINEN NÄKYVYYS JA YHTEYSTIEDOT
•Mainokset (NatGeo, Nordis…), esitteet, kartat
•Työpajat ja mediatapahtumat (esim. Bryssel, Milano ja Madrid)
•Matkanjärjestäjien kontaktointi
•Neljä FAM-matkaa
•Verkkosivusto travelcorridor.info

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n vetämä hanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Saimaan alueelta yhteistyöhön ovat osallistuneet Imatra, Lappeenranta, Mikkeli ja Savonlinna, jotka yhdessä muodostavat Lake Saimaa Purest Finland -markkinointikonsortion. Venäjän puolelta hankkeessa ovat olleet mukana Pietari ja Leningradin alue.

Hanke on saanut rahoitusta EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä Rajat ylittävä yhteistyö 2014-2020 -ohjelmasta

  • Kesto 01/01/2019 - 31/12/2021 (36 kk)
  • Budjetti 838 037 euroa, hankepartnereiden yhteisrahoittama

HANKEPARTNERIT:

Savonlinnan Hankekehitys Oy (hankehallinnoija)

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy

Lappeenrannan kaupunki

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Pietarin kaupungin matkailuneuvonta toimisto

Leningradin alueen matkailuneuvonta

Lisätietoja:

yritysasiantuntija Sven Langbein, sven.langbein@kehy.fi, p. 045 269 2000


Linkit

Aiheet

  • Yritystoimi

Kategoriat

  • cbc-project
  • st petersburg-saimaa lakeland travel corridor

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien aloittavien ja toimivien yritysten neuvonnasta, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden palveluiden järjestämisestä yhtiön toimialueella.

Yhteyshenkilöt

Anitta Arpiainen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäkoordinaattori Viestintä +358 (0)44 721 3027

Liittyvä sisältö