Skip to main content

Patentointiprosessilla arvoa Aallon innovaatioihin

Lehdistötiedote   •   Kesä 11, 2018 07:30 EEST

Aalto-yliopiston hakemusmäärä PRH:ssa on viimeisen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Tämä on seurausta Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Aalto-yliopiston yhteisestä hankkeesta patentointiprosessin kehittämiseksi. Hankkeessa etsitään keinoja teollisuusoikeuksien suojaamiseksi akateemisessa ympäristössä, jossa kaikki tieteellisesti arvokkaat tutkimustulokset halutaan julkaista nopeasti. Hanke palkittiin IPR University Centerin 2017 Hankenilla järjestämässä IPR Gaalassa vuoden 2016 IPR-innovaationa.

Ennen hankkeen käynnistymistä Aalto-yliopisto oli ehtinyt jättää viitisenkymmentä alustavaa patenttihakemusta (provisional application) Yhdysvaltoihin, sillä muualta Euroopasta ei ollut saatavissa sen tarpeisiin soveltuvaa palvelua. ”Akateeminen toimintaympäristö on siinä mielessä haasteellinen, että yhtäältä pitäisi julkaista nopeasti ja toisaalta luoda jotain, jolla on myös kaupallista arvoa”, toteaa hanketta vetävä tohtori Pauli Laitinen Aalto-yliopiston Innovaatio- ja yrityspalveluista. ”Jos ehtii julkaista keksintönsä ennen sen suojaamista, menettää myös kaupalliset yksinoikeutensa siihen.”

Aalto-yliopisto haluaa lisätä tehtyjen innovaatioiden hyödyntämistä. Nopeastikin jätetty patenttihakemus sitouttaa ja motivoi tutkijoita etsimään keksinnön kaupallista potentiaalia ne 12 kuukautta, jonka hakemuksen etuoikeus on hyödynnettävissä. Se myös edesauttaa innovaation kaupallistamista, sillä ne startupit joilla on IPR:ää, saavat muita enemmän ja helpommin rahoitusta. Suomalainen versio nopeasta hakemuksesta helpottaa keskustelemista rahoittajien kanssa. Pohjimmiltaan hankkeessa on kyse nykyisen patenttilain mukaisesta normaalista hakemuksesta, joka jätetään osin viimeistelemättömänä ja puutteellisena. Jos keksintö on kuitenkin kuvattu siinä riittävän hyvin, voidaan tätä hakemusta käyttää etuoikeutena toiselle hakemukselle. ”Meillä on valmius ottaa vastaan myös tällaisia hakemuksia ja provisionaali on osoittautunut toimivaksi lisätyökaluksi ammattitaitoiselle hakijalle. Jos kuitenkin jo etukäteen keksintö tiedetään arvokkaaksi, kannattaa ehdottomasti pidättäytyä julkaisemisesta ja jättää mahdollisimman hyvä ensihakemus”, toteaa asiakkuuspäällikkö Jorma Lehtonen PRH:sta. ”Provisionaali on vaihtoehto silloin, jos hakemus jäisi muuten kokonaan tekemättä”.

Aalto-yliopisto on käyttänyt innovaatiotoiminnassaan mallia, jossa teollisuusoikeuksia luovutetaan perustettaviin startup-yhtiöihin osakeomistusta vastaan. Tällöin kaikilla toimijoilla on yhtenevät insentiivit ja näin toimien Aalto-yliopisto on pystynyt siirtämään uutta teknologiaa tehokkaasti kunnianhimoisiin pääomasijiotettaviin start-uppeihin. ”Suunta näyttää oikealta ja uskomme tähän toimintamalliin”, sanoo Pauli Laitinen. ”Yhteistyötä on ehdottomasti jatkettava ja entisestään lisättävä mahdollisuuksia suomalaisten innovaatioiden hyödyntämiseen”, toteaa Jorma Lehtonen.

Lisätietoja:

Tri Pauli Laitinen, Aalto-yliopisto
p. 050 338 0509
s-posti: etunimi.sukunimi@aalto.fi

TkT Jorma Lehtonen, PRH
asiakkuuspäällikkö
p. 029 509 5904
s-posti: etunimi.sukunimi@prh.fi

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy