Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuopion lentoaseman maantien rakentaminen on valmistunut

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2011 21:32 EEST

Kuopion lentoasemalle johtava maantie 562 on valmistunut. Uutta tietä juhlistetaan 4.10.2011 avajaistapahtumalla. Samalla paljastetaan lentoaseman kiertoliittymään taidekilpailun kautta valittu taideteos Hallittuja silmukoita.

Lentokentän ympäristöä on kehitetty monessa eri vaiheessa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen (ent. Savo-Karjalan tiepiiri) pidemmän aikavälin tavoitteena on ollut Kuopion lentoaseman liikenneyhteyksien ja ilmeen kehittäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Lentoaseman aluetta on kehitetty monessa eri vaiheessa. Pohjoiseen menevä yhteys, Jäläntie, on muutettu yksityistiestä maantieksi ja peruskorjattu kokonaisuudessaan. Lentoaseman pysäköintialueita on uudistettu ja liittymiä parannettu. Viimeksi lentoaseman tien liittymäjärjestelyitä parannettiin Rissalan yrityspuiston rakentamisen yhteydessä. Samaan aikaan alueen muut toimijat ovat tehneet merkittäviä kehittämistoimia, joista voidaan mainita lentoasemarakennuksen laajentaminen ja uuden lennonjohtotornin rakentaminen.

Nyt on valmistunut kokonaan uusi tie, jonka myötä saadaan myös kevyen liikenteen yhteys lentoasemalle ja Rissalan alueen työpaikoille.

Tavoitteena positiivinen mielikuva alueesta

Lentoasema toimii Pohjois-Savon ja laajemminkin Itä-Suomen porttina. Eri toimijoiden tavoitteena on ollut kehittää lentoasemaa yhtenä Suomen kansainvälisenä lentokenttänä ja jättää matkustajille alueesta positiivinen mielikuva, jonka toivotaan vaikuttavan vaikkapa yritysten sijoittumispäätöksiin ja asuinpaikkavalintoihin.

Lentoaseman kiertoliittymään tulee taideteos Hallittuja Silmukoita, jonka on suunnitellut ja toteuttanut kuvanveistäjä Antti Immonen. Taideteoksen rahoittamisesta ovat vastanneet Pohjois-Savon ELY-keskus, Siilinjärven kunta, Finavia Oy ja Kuopion kaupunki. Taideteos ja lentoaseman tien kallioleikkaukseen tuleva maisemavalaistus täydentävät osaltaan Kuopion seudulla jo olevaa maisema- ja tilataidekokonaisuutta, josta laajimpina esimerkkeinä ovat Viitostien Maisemagalleria ja Kuopion Saaristogalleria.

Lentoaseman maantie parannettiin osana Kallansiltojen hanketta

Hankkeessa parannettiin alueen maanteitä yhteensä noin 3 km ja rakennettiin uutta kevyen liikenteen väylää 2,8 km välille valtatie 9 – Kuopion lentoasema.

Valtatie 9:n ja Karjalan Lennoston liittymän välillä lentokentän maantie rakennettiin kokonaan uudelleen entisen tien itäpuolelle ja vanha maantie kavennettiin erilliseksi kevyen liikenteen väyläksi. Uusi maantieosuus on rakennettu niin, että se voidaan vähäisin muutostöin ottaa kriisiaikana käyttöön varalaskupaikkana.

Kevyttä liikennettä varten rakennettiin kevyen liikenteen alikulkukäytävät lennoston liittymän kohdalle ja lentoaseman eteen. Lentoaseman edustalle rakennettiin kiertoliittymä.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 3,1 M€. Hanke on rakennettu osana Kallansillat-projektia. Rakennuttamisesta on vastannut Liikennevirasto. Finavia on osallistunut kustannuksiin lentoaseman eteen tehtyjen pysäköintiin liittyvien järjestelyiden osalta.

Hankkeen suunnittelijana ja pääurakoitsijana toimi Destia Oy.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Johtaja Petri Keränen, puh. 0400 197 187

Liikennevirasto:
Projektipäällikkö Hannu Nurmi, puh. 0400 377 637