Rauman sataman seuraavan laajennushankkeen urakkasopimus on allekirjoitettu

Lehdistötiedotteet   •   Loka 01, 2019 13:27 EEST

Rauman sataman kenttätilojen laajentamishanke Ulko-Petäjäksessä jatkuu. Laajennusalueen vaiheet 2 ja 3 ovat juuri valmistuneet ja seuraava vaihe 4 käynnistyy lokakuun alussa. Petäjäs 4 -hankkeen urakkasopimus on solmittu Terramare Oy:n kanssa.

BOTNIA PORT SERVICE OY ALOITTAA TOIMINTANSA 6.6.2019

Uutiset   •   Kesä 05, 2019 14:29 EEST

Rauman Satama Oy siirtää kulunvalvonta-, autovaaka- ja aluspalvelut tytäryhtiönsä Botnia Port Service Oy:n hoidettavaksi 6.6.2019 alkaen.

RAUMAN SATAMA OY KÄYNNISTÄÄ SYKSYLLÄ ULKO-PETÄJÄKSEN LAAJENNUSALUEEN VIIMEISENKIN OSAN RAKENTAMISEN

Uutiset   •   Touko 27, 2019 15:04 EEST

Rauman Satama Oy on julkaissut tarjouspyynnön Ulko-Petäjäksen laajennusalueen viimeisestä rakentamattomasta alueesta. Urakoitsija valittaneen elokuun aikana. Urakan on tarkoitus alkaa syksyllä ja se jatkuu kaikkiaan parin vuoden ajan. Täyttöalue joudutaan rakentamaan ulkoa tuotavasta louheesta, mikä johtaa pitkään urakka-aikaan. ”Ulko-Petäjäksen laajennusalueen vesilupa umpeutuu vuoden 2021 lopussa, joten nyt on otollinen hetki käynnistää alueen rakentaminen,” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Nyt rakenteilla olevat alueet ovat jo kaikki varattu ja haluamme, että meillä on alueita myös tulevaisuuden tarpeita varten. Urakan kustannusarvio on runsaat 10 miljoonaa euroa. Lisäksi miljoonaluokan kustannuksia aiheutuu pilaantuneiden maiden käsittelystä ja aluevalaistuksesta.”

Nyt rakenteilla olevat Ulko-Petäjäksen satamaosan vaiheet 2 ja 3 valmistuvat syksyn aikana. ”Tämän Petäjäs 4-alueen rakentaminen on jatkumoa keväällä 2016 käynnistyneille isoille investoinneille: väylän syvennykselle ja konttiterminaali-investoinnille, joka sisälsi Ulko-Petäjäksen vaiheen 1 laajennuksen rakentamisen”, Asumalahti jatkaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Hannu Asumalahti

puh. 050 303 9700

Rauman Satama Oy on julkaissut tarjouspyynnön Ulko-Petäjäksen laajennusalueen viimeisestä rakentamattomasta alueesta. Urakoitsija valittaneen elokuun aikana. Urakan on tarkoitus alkaa syksyllä ja se jatkuu kaikkiaan parin vuoden ajan.

Lue lisää »

Vuoksi Maersk saapui Raumalle

Uutiset   •   Maalis 25, 2019 10:20 EET

Tänä aamuna Rauman satamaan saapui ensimmäistä kertaa Maerskin konttialus Vuoksi Maersk. Alus alkaa liikennöidä Rauman satamassa säännöllisesti.

Rauman Sataman nettisivut Pohjois-Euroopan satamien kattavan verkon satamista parhaat, kokonaisarvioinnissa kolmantena

Uutiset   •   Maalis 15, 2019 13:04 EET

Rauman Sataman nettisivujen on arvioitu olevan Pohjois-Euroopan satamien kattavan verkon satamista parhaat, kokonaisarvioinnissa kolmantena. Suomen ja Iso-Britannian satamanpitäjät hallitsivat Top 20 -listaa vuoden 2018 lopussa toteutetussa verkkosivujen arvioinnissa. Arviointi on osa EU:n Itämeren alueen Interreg ohjelman HAZARD- projektia, jota johtaa Turun yliopisto.

Rauman Satama Oy hakee lupaa satama-altaan laajentamiselle ja uudelle laiturille Petäjäksen satamaosaan

Uutiset   •   Helmi 04, 2019 14:27 EET

Rauman Satama Oy on päättänyt käynnistää tulevaisuuden tarpeita varten luvitusprosessin satama-altaan laajentamiseksi ja uuden laiturin rakentamiseksi Petäjäksen laajennusalueen länsireunalle. ”Satamayhtiön kokemuksen mukaan lupaprosessit voivat kestää vuosia, joten laajennushankkeisiin täytyy valmistautua hyvissä ajoin,” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Näin isoa investointia ei voida tehdä reserviin, vaan se vaatii ison määrän uutta satamaliikennettä.”

Rauman väylän syvennystyöt 12 metrin kulkusyväyteen ja siihen liittyvät konttiterminaalin laajennustyöt valmistuivat vuodenvaiheessa 2017-18. Rauman Satama Oy on selvittänyt syksyllä 2018, mihin 12 metrin kulkusyvyistä satama-allasta ja laituripaikkoja olisi edullisinta rakentaa. Selvitystyön perusteella satama-altaan laajennustyöt ja laiturin rakennustyöt on edullisinta tehdä Ulko-Petäjäksen satamaosan länsipuolelle. Satama-altaan ja laiturin kokonaiskustannukset ovat noin 20 milj. euroa. ”Satamalla on myös kokemusta vanhojen laituripaikkojen syventämisestä. Kokemukset valitettavasti eivät ole kovin positiivisia, koska työ on teknisesti hyvin vaativaa ja kallista”, Asumalahti jatkaa.

Rauman Satama Oy on päättänyt käynnistää tulevaisuuden tarpeita varten luvitusprosessin satama-altaan laajentamiseksi ja uuden laiturin rakentamiseksi Petäjäksen laajennusalueen länsireunalle.

Lue lisää »

Asiakastyytyväisyystutkimus: Rauman sataman toiminta kasvaa ja kehittyy

Lehdistötiedotteet   •   Touko 14, 2018 11:00 EEST

Rauman Satama Oy ja satamaoperaattori Euroports Rauma Oy toteuttivat vuodenvaihteessa asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää satamassa toimivien asiakasyritysten tyytyväisyyttä ja saada palautetta toiminnan kehittämiseksi. Arvosanat olivat lähes samat kuin kolmen vuoden takaiset, mutta vastaajista joka toinen koki sataman toiminnan parantuneen.

Rauman sataman kehittäminen jatkuu Petäjäs 2 ja 3 vaiheiden käynnistämisellä

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 27, 2018 12:00 EEST

Rauman Satama Oy aloittaa työt Petäjäksen vaiheiden 2 ja 3 toteuttamiseksi. Petäjäksen satamaosassa louhitaan kalliota ja täytetään vesialueita. Työt aloitetaan toukokuussa ja valmista on vuoden 2019 syksyllä. Investoinnin valmistuttua uutta kenttätilaa varastointikäyttöön saadaan 9 hehtaaria.

Rauman väylä ja konttiterminaalin laajennus vihitään tänään käyttöön

Uutiset   •   Huhti 26, 2018 08:00 EEST

Rauman meriväylän syvennys 12 metriin, konttiterminaalin laajennus sekä konttilaiturissa tehdyt parannukset ovat palvelleet merikuljetuksia viime vuoden lopulta. Kahdella metrillä syvennetty väylä mahdollistaa huomattavasti tehokkaammat kuljetukset, kun aluksiin voidaan lastata jopa kaksi kertaa enemmän tavaraa.

Avainta hyväksyi sovintoesityksen satamien työriidassa

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 09, 2018 10:00 EET

Avaintyönantajat Avainta ry on hyväksynyt sovittelija Jukka Ahtelan 9. helmikuuta antaman sovintoesityksen viittä satamaa koskevassa työriidassa. Näin ollen Oulun, Kokkolan, Rauman, Naantalin ja Turun satamia koskeva 12.2. klo 6 ilmoitettu lakon uhka peruuntuu.

Sovittelun kautta syntynyt ratkaisu on raskas. Mikäli lakko olisi alkanut, vaikutukset vientiteollisuuteen ja kansantaloudelliseen tilanteeseen olisivat olleet erittäin voimakkaat välittömästi lakon alkuvaiheesta lähtien. Lakko olisi tukitoimenpiteineen laajentunut koskemaan heti koko satamakenttää ja levinnyt laajalle uhaten vientiteollisuuden tuotannon jatkumista alle viikossa käynnistymisestään.

– Työnantajan kustannukset nousevat tämän ratkaisun johdosta merkittävästi yleiseen sopimustasoon verrattuna. Riippuen yksittäisen sataman kustannusrakenteesta, palkkakustannukset nousevat ratkaisusta johtuen 10 - 15 %. Sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijäryhmien keskimääräinen kuukausiansio on tällä hetkellä noin 4.200 euroa. Työaikajärjestelyihin liittyvät muutokset aiheuttavat lisäksi toiminnassa merkittävää jäykkyyttä aiempaan verrattuna. Nämä rakenteelliset muutokset yhdessä palkankorotusten kanssa saattavat nostaa satamien kustannustasoa noin 25 % sopimuksen piiriin kuuluvissa toiminnoissa. Jouduimme kuitenkin arvioimaan, että alkaessaan ja ennen kaikkea lakon pitkittyessä vaikutukset vientiteollisuuteen ja kansantalouteen olisivat olleet poikkeuksellisen kovat, toteaa Avaintyönantajat AVAINTA ry:n toimitusjohtaja Vesa Laine.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Vesa Laine, Avaintyönantajat AVAINTA ry, 050 524 9551

toimitusjohtaja Marko Mykkänen, Oulun Satama Oy, 044 703 2750

toimitusjohtaja Torbjörn Witting, Kokkolan Satama Oy, 040 511 9595

toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy, 050 303 9700

toimitusjohtaja Pasi Haarala, Naantalin Satama Oy, 044 023 4644

toimitusjohtaja Christian Ramberg, Turun Satama Oy, 050 553 3100

Rauman Satama Oy:n tehtävänä on palvella elinkeinoelämää tarjoamalla ajanmukaisia ja kilpailukykyisiä satamapalveluja kaikille sataman asiakkaille siten, että kuljetusketju sataman osalta toimii vaivattomasti ja tehokkaasti. Sataman tehtävänä on myös luoda edellytyksiä yritystoiminnan sijoittumiselle Rauman talousalueelle. Satamayhtiön tärkein tehtävä on kehittää Rauman satamaa ja luoda toimintaedellytyksiä sataman eri toimintoihin. Tätä tavoitetta tukevia toimenpiteitä ovat sataman tunnettuuden kasvattaminen, sataman infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito, maa- ja vesialueiden vuokraaminen, satamaliikenteen ohjaaminen, viranomaistehtävät ja satamaturvallisuuden ylläpito. Rauman Satama Oy on Rauman kaupungin tytäryhtiö, jolla on henkilöstöä noin 30.

Avaintyönantajat Avainta ry on hyväksynyt sovittelija Jukka Ahtelan 9. helmikuuta antaman sovintoesityksen viittä satamaa koskevassa työriidassa. Näin ollen Oulun, Kokkolan, Rauman, Naantalin ja Turun satamia koskeva 12.2. klo 6 ilmoitettu lakon uhka peruuntuu.

Lue lisää »

Rauman Satama

Rauman Satama Oy:n tehtävänä on palvella elinkeinoelämää tarjoamalla ajanmukaisia ja kilpailukykyisiä satamapalveluja kaikille sataman asiakkaille siten, että kuljetusketju sataman osalta toimii vaivattomasti ja tehokkaasti. Sataman tehtävänä on myös luoda edellytyksiä yritystoiminnan sijoittumiselle Rauman talousalueelle. Satamayhtiön tärkein tehtävä on kehittää Rauman satamaa ja luoda toimintaedellytyksiä sataman eri toimintoihin. Tätä tavoitetta tukevia toimenpiteitä ovat sataman tunnettuuden kasvattaminen, sataman infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito, maa- ja vesialueiden vuokraaminen, satamaliikenteen ohjaaminen, viranomaistehtävät ja satamaturvallisuuden ylläpito. Rauman Satama Oy on Rauman kaupungin tytäryhtiö, jolla on henkilöstöä noin 30.

Osoite

  • Rauman Satama
  • Hakunintie 19
  • 26100 Rauma
  • Finland