Lehdistötiedote -

Saamelaismuseo sai merkittävän kirjalahjoituksen

Helsinkiläinen Lappi-kirjallisuuden keräilijä Harald Vartiainen on lahjoittanut Saamelaismuseo Siidalle laajan pohjoisuutta, Lappia ja saamelaisuutta käsittelevän kirja- ja leikekokoelman. Lahjoitus täydentää merkittävästi saamelaismuseon Museokirjastoa.

Harald Vartiaisen kirjakokoelmassa on yhteensä noin 1750 nidettä. Kokoelma sisältää pääosin suomenkielistä kirjallisuutta mutta myös saamen- ja muunkielisiä kirjoja. Kokoelmassa on laajasti eri näkökulmista pohjoisuutta käsittelevää kirjallisuutta kertomakirjallisuudesta ja lastenkirjoista aina tieteellisiin julkaisuihin ja raportteihin. Kokoelman kirjat on hankittu pääosin ilmestymisajankohtana mutta myös vanhempia 1900-luvun alkupuolen kirjoja on mukana kokoelmassa.

Harald Vartiainen on kartuttanut laajaa kokoelmaansa yli 50 vuoden ajan. Hänen keruuharrastukseensa on liittynyt myös ahkera kerätyn kirjallisuuden lukeminen ja Lappi-harrastus. Vartiainen on ollut kauan mm. Lapin Tutkimusseuran ja jo lakkautetun Lapin Sivistysseuran jäsen. Vartiaisen yli 30 hyllymetrin kokoelma on siirretty Siidaan Inariin tammikuussa 2011. Aikaisemmin, vuonna 2004, Harald Vartiainen lahjoitti Saamelaismuseolle pohjoissaamen- ja koltankielisten lehtien vuosikertoja.

Saamelaismuseo on ottanut lahjoituskokoelman vastaan ja sen myötä vastuun kokoelman hoitamisesta, järjestämisestä ja indeksoimisesta. Kokoelma tullaan nimeämään lahjoittajan mukaan omaksi kokonaisuudekseen, H. Vartiaisen kokoelmaksi. Saamelaismuseon toiminnan kannalta tämänkaltaiset lahjoitukset ovat hyvin arvokkaita. Museo perustettiin jo 1950-luvulla mutta kirja- ja lehtikokoelmien tallentaminen museokirjastoon aloitettiin vasta 1998 uudisrakennus Siidan myötä.

Saamelaismuseon museokirjasto on tarkoitettu museon omaan tutkimuskäyttöön. Laadukas käsikirjasto tukee museossa mm. kokoelmiin ja näyttelyihin liittyvää tutkimusta ja asiakkaille annettavaa tietopalvelua.

Saamelaismuseo tekee yhteistyötä Lapin Kirjasto –konsortion kanssa osana Lapin Museokirjastoja. Saamelaismuseon kirjaston kirjat indeksoidaan Lapin Kirjasto –järjestelmään (www.lapinkirjasto.fi). Lapin kirjastot ja museot tuottavat yhteistyössä myös Lapponica-tietopalvelun (www.lapponica.fi).

Lisätietoja:
Intendentti Arja Hartikainen, puh. 040 579 3313, arja.hartikainen(at)samimuseum.fi

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, fax (016) 671 486, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Aiheet

  • Kirjasto, museo