Ohita
Litiumkarbonaatin vaahdotusprosessi
Litiumkarbonaatin vaahdotusprosessi

Uutinen -

Kännyköiden ja sähköautojen akkujen raaka-ainetta jalostetaan pian energiatehokkaasti Kaustisella

Keliber Oy suunnittelee litiumkarbonaatin tuotantolaitosta Keski-Pohjanmaalle. Yhteistyö Swecon kanssa on jatkunut jo useiden vuosien ajan – paikallisuus on ollut yhteistyön yksi kulmakivistä. Hankkeen toteutuessa Keliberistä tulisi Euroopan ensimmäinen litiumkarbonaattia omista malmivaroistaan tuottava yritys.

”Sweco on pitkäaikainen kumppanimme ja olemme erittäin tyytyväisiä Swecon ammattitaitoon ja joustavuuteen”, toteaa Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg. ”Yhteistyömme tulee jatkumaan vielä pitkään tulevaisuudessakin.”

Litiumin kysyntä kasvanut sähköautojen ja mobiililaitteiden myötä

Litiumkarbonaattia käytetään raaka-aineena akkuteollisuudessa. Hankkeen mielenkiintoa lisää edelleen mahdollinen Vaasaan suunniteltu Teslan Gigafactory, jolloin Suomeen syntyisi maailmallakin ainutlaatuinen tuotantoketju malmista valmiiksi litiumakuiksi ja jopa sähköautoiksi.

Keliberin ja Swecon yhteistyö on alkanut noin kymmenen vuotta sitten. Usko litiumin kysynnän kasvuun on siivittänyt suunnittelua.

”Yhteistyön alussa laadittiin ensimmäiset suunnitelmat tuotantoprosessista. Suunnittelut etenivät aina perussuunnitteluun saakka ja investointipäätöstä odotettiin, mutta hanke ei vielä tuolloin edennyt tuotantovaiheeseen. Kuluneen kymmenen vuoden aikana maailma ympärillä on kuitenkin muuttunut ja tuotantoprosessia on kehitetty edelleen”, kuvailee Sweconjohtava asiantuntija Ville Vähäkangas pitkäjänteistä yhteistyötä.

Maltti on ollut valttia, nimittäin nyt markkinaikkuna on auki litiumkarbonaatille ja hintakehitys on ollut positiivista viime vuodet. Hintaa ovat nostaneet sähköautojen yleistyminen, erilaiset kannettavat työkoneet ja mobiililaitteet. Myös uuden sukupolven energiaratkaisuissa siirryttäneen käyttämään litiumakkuja sähkönvarastointiin, minkä myötä litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi.

Palkittu energiatehokas tuotantoprosessi ottaa ympäristön huomioon

Keliberin litiumprojekti on ainutlaatuinen normaalia pidemmän jalostusketjunsa vuoksi ja tuotantoprosessi on pitkän kehityksen tulos. Prosessi sisältää malmin louhinnan avolouhoksista, murskauksen, malmin optisen lajittelun, rikastuksen vaahdottamalla ja spodumeenirikasteen jalostamisen litiumkarbonaatiksi. Spodumeenirikaste jatkojalostetaan edelleen puhtaaksi litiumkarbonaatiksi omassa rakennettavassa tuotantolaitoksessa. Yhteistyökumppaneina prosessinkehityksessä ovat olleet Geologian tutkimuskeskus ja Outotec Finland Oy.

”Energiatehokas ja ympäristöystävällinen tuotantoprosessi on palkittu muun muassa Keski-Pohjanmaan innovaatiopalkinnolla ja sekä Keliber että Outotec ovat hakeneet useita patentteja, joiden avulla saavutettaneen tuotannossa merkittävää kilpailuetua. Kehitetty litiumkarbonaatin tuotantoprosessi avaa myös mahdollisia liiketoimintamahdollisuuksia muiden kaivosten spodumeenirikasteiden jatkokäsittelijänä”, Vähäkangas sanoo.

Keliberin visiona on tuottaa litiumkarbonaattia ympäristöystävällisesti.

”Ympäristö on ollut keskiössä jo kehitysvaiheen aikana. Olemme muun muassa rakentaneet maakotkalle pesiä ja viitasammakoille lampia, jotta rinnakkaiselo on mahdollista tuotantovaiheen aikana. Yhteistyössä Swecon kanssa olemme selvittäneet vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisempiä rikastushiekkojen läjitysmenetelmiä. Tutkimme myös rikastushiekkojen eri jakeiden tuotteistamista, jolloin rikastushiekka-alueen pinta-alavaatimus pienenee entisestään”, kertoo Lamberg Keliberin tavoitteista.

”Louhittava malmi ei sisällä raskasmetalleja eikä hapanta valumaa muodostavia sulfidimineraaleja. Ympäristöystävälliseksi suunniteltu prosessi kuluttaa vähemmän kemikaaleja ja energiaa, mikä on luonnollisesti myös kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto”, Vähäkangas lisää.

Kohti tuotantoa – Sweco laatinut suunnittelun ja kannattavuustarkastelut

Keliber ja Sweco ovat laatineet vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa alustavan kannattavuustarkastelun hankkeelle. Kannattavuustarkastelun laatiminen oli jatkumoa jo vuonna 2007 alkaneelle yhteistyölle. Alustava kannattavuustarkastelu laadittiin noudattaen kaivosteollisuuden raportointimalleja. Lopullinen kannattavuustarkastelu käynnistyi 2016.

”Swecolla oli keskeinen rooli suunnittelussa ja kustannusarvioiden laatimisessa. Hankittujen tietojen pohjalta laadittiin taloudellinen malli, jonka tulosten perusteella hanke on selkeästi kannattava. Kannattavuustarkastelulla on ollut keskeinen rooli yhtiön rahoitusjärjestelyissä ja hankkeen eteenpäin viennissä”, sanoo Vähäkangas.

Sweco osallistuu hankkeen läpivientiin keskeisesti muun muassa laatimalla erilaisia teknistaloudellisia selvityksiä tuotantoketjun optimoimiseksi sekä kokoaa lopullisen kannattavuustarkastelun lähtötietoja. Lopullisen kannattavuustarkastelun ja taloudellisen mallin laatii Hatch paikallisesti tuotettavan suunnittelutiedon pohjalta. Kannattavuustarkastelun tavoiteaikataulu on vuoden 2018 puolivälissä.

Aiheet

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Heini Jokinen

Heini Jokinen

Lehdistön yhteyshenkilö Lehdistökontakti +358 40 718 0063
Sanna Huopio

Sanna Huopio

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja +358 50 302 8898

Liittyvä sisältö

Julkaisuun liittyvää sisältöä: